भगवान शंकर के 108 नाम मंत्र

 1. ॐ शिवाय नमः ॥
 2. ॐ महेश्वराय नमः ॥
 3. ॐ शंभवे नमः ॥
 4. ॐ पिनाकिने नमः ॥
 5. ॐ शशिशेखराय नमः ॥
 6. ॐ वामदेवाय नमः ॥
 7. ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥
 8. ॐ कपर्दिने नमः ॥
 9. ॐ नीललोहिताय नमः ॥
 10. ॐ शंकराय नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ शूलपाणये नमः ॥
 12. ॐ खट्वांगिने नमः ॥
 13. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॥
 14. ॐ शिपिविष्टाय नमः ॥
 15. ॐ अंबिकानाथाय नमः ॥
 16. ॐ श्रीकंठाय नमः ॥
 17. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥
 18. ॐ भवाय नमः ॥
 19. ॐ शर्वाय नमः ॥
 20. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ शितिकंठाय नमः ॥
 22. ॐ शिवाप्रियाय नमः ॥
 23. ॐ उग्राय नमः ॥
 24. ॐ कपालिने नमः ॥
 25. ॐ कौमारये नमः ॥
 26. ॐ अंधकासुर सूदनाय नमः ॥
 27. ॐ गंगाधराय नमः ॥
 28. ॐ ललाटाक्षाय नमः ॥
 29. ॐ कालकालाय नमः ॥
 30. ॐ कृपानिधये नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ भीमाय नमः ॥
 32. ॐ परशुहस्ताय नमः ॥
 33. ॐ मृगपाणये नमः ॥
 34. ॐ जटाधराय नमः ॥
 35. ॐ क्तेलासवासिने नमः ॥
 36. ॐ कवचिने नमः ॥
 37. ॐ कठोराय नमः ॥
 38. ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ॥
 39. ॐ वृषांकाय नमः ॥
 40. ॐ वृषभारूढाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ॥
 42. ॐ सामप्रियाय नमः ॥
 43. ॐ स्वरमयाय नमः ॥
 44. ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॥
 45. ॐ अनीश्वराय नमः ॥
 46. ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥
 47. ॐ परमात्मने नमः ॥
 48. ॐ सोमसूर्याग्नि लोचनाय नमः ॥
 49. ॐ हविषे नमः ॥
 50. ॐ यज्ञमयाय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ सोमाय नमः ॥
 52. ॐ पंचवक्त्राय नमः ॥
 53. ॐ सदाशिवाय नमः ॥
 54. ॐ विश्वेश्वराय नमः ॥
 55. ॐ वीरभद्राय नमः ॥
 56. ॐ गणनाथाय नमः ॥
 57. ॐ प्रजापतये नमः ॥
 58. ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॥
 59. ॐ दुर्धर्षाय नमः ॥
 60. ॐ गिरीशाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ गिरिशाय नमः ॥
 62. ॐ अनघाय नमः ॥
 63. ॐ भुजंग भूषणाय नमः ॥
 64. ॐ भर्गाय नमः ॥
 65. ॐ गिरिधन्वने नमः ॥
 66. ॐ गिरिप्रियाय नमः ॥
 67. ॐ कृत्तिवाससे नमः ॥
 68. ॐ पुरारातये नमः ॥
 69. ॐ भगवते नमः ॥
 70. ॐ प्रमधाधिपाय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ मृत्युंजयाय नमः ॥
 72. ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॥
 73. ॐ जगद्व्यापिने नमः ॥
 74. ॐ जगद्गुरवे नमः ॥
 75. ॐ व्योमकेशाय नमः ॥
 76. ॐ महासेन जनकाय नमः ॥
 77. ॐ चारुविक्रमाय नमः ॥
 78. ॐ रुद्राय नमः ॥
 79. ॐ भूतपतये नमः ॥
 80. ॐ स्थाणवे नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ अहिर्भुथ्न्याय नमः ॥
 82. ॐ दिगंबराय नमः ॥
 83. ॐ अष्टमूर्तये नमः ॥
 84. ॐ अनेकात्मने नमः ॥
 85. ॐ स्वात्त्विकाय नमः ॥
 86. ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॥
 87. ॐ शाश्वताय नमः ॥
 88. ॐ खंडपरशवे नमः ॥
 89. ॐ अजाय नमः ॥
 90. ॐ पाशविमोचकाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ मृडाय नमः ॥
 92. ॐ पशुपतये नमः ॥
 93. ॐ देवाय नमः ॥
 94. ॐ महादेवाय नमः ॥
 95. ॐ अव्ययाय नमः ॥
 96. ॐ हरये नमः ॥
 97. ॐ पूषदंतभिदे नमः ॥
 98. ॐ अव्यग्राय नमः ॥
 99. ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॥
 100. ॐ हराय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॥
 102. ॐ अव्यक्ताय नमः ॥
 103. ॐ सहस्राक्षाय नमः ॥
 104. ॐ सहस्रपादे नमः ॥
 105. ॐ अपपर्गप्रदाय नमः ॥
 106. ॐ अनंताय नमः ॥
 107. ॐ तारकाय नमः ॥
 108. ॐ परमेश्वराय नमः ॥ १०८ ॥
भगवान शंकर के 108 नाम मंत्र
भगवान शंकर के 108 नाम मंत्र

Leave a comment