श्री बगला अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. श्री बगलायै नमः ।
 2. श्री विष्णुवनितायै नमः ।
 3. श्री विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः ।
 4. श्री बहुलायै नमः ।
 5. श्री वेदमात्रे नमः ।
 6. श्री महाविष्णुप्रस्वै नमः ।
 7. श्री महामत्स्यायै नमः ।
 8. श्री महाकूर्मायै नमः ।
 9. श्री महावाराहरूपिण्यै नमः ।
 10. श्री नरसिंहप्रियायै नमः । 
 11. श्री रम्यायै नमः ।
 12. श्री वामनायै नमः ।
 13. श्री वटुरूपिण्यै नमः ।
 14. श्री जामदग्न्यस्वरूपायै नमः । 
 15. श्री रामायै नमः ।
 16. श्री रामप्रपूजितायै नमः ।
 17. श्री कृष्णायै नमः ।
 18. श्री कपर्दिन्यै नमः ।
 19. श्री कृत्यायै नमः ।
 20. श्री कलहायै नमः । 
 21. श्री कलकारिण्यै नमः । 
 22. श्री बुद्धिरूपायै नमः ।
 23. श्री बुद्धभार्यायै नमः ।
 24. श्री बौद्धपाखण्डखण्डिन्यै नमः ।
 25. श्री कल्किरूपायै नमः ।
 26. श्री कलिहरायै नमः ।
 27. श्री कलिदुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
 28. श्री कोटिरूर्यप्रतीकाशायै नमः ।
 29. श्री कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः ।
 30. श्री केवलायै नमः । 
 31. श्री कठिनायै नमः ।
 32. श्री काल्यै नमः । 
 33. श्री कलायै नमः ।
 34. श्री कैवल्यदायिन्यै नमः ।
 35. श्री केशव्यै नमः ।
 36. श्री केशवाराध्यायै नमः ।
 37. श्री किशोर्यै नमः ।
 38. श्री केशवस्तुतायै नमः ।
 39. श्री रुद्ररूपायै नमः ।
 40. श्री रुद्रमूर्त्यै नमः । 
 41. श्री रुद्राण्यै नमः ।
 42. श्री रुद्रदेवतायै नमः ।
 43. श्री नक्षत्ररूपायै नमः ।
 44. श्री नक्षत्रायै नमः ।
 45. श्री नक्षत्रेशप्रपूजितायै नमः । 
 46. श्री नक्षत्रेशप्रियायै नमः ।
 47. श्री नित्यायै नमः ।
 48. श्री नक्षत्रपतिवन्दितायै नमः ।
 49. श्री नागिन्यै नमः ।
 50. श्री नागजनन्यै नमः । 
 51. श्री नागराजप्रवन्दितायै नमः ।
 52. श्री नागेश्वर्यै नमः । 
 53. श्री नागकन्यायै नमः ।
 54. श्री नागर्यै नमः ।
 55. श्री नगात्मजायै नमः ।
 56. श्री नगाधिराजतनयायै नमः ।
 57. श्री नगराजप्रपूजितायै नमः ।
 58. श्री नवीनायै नमः । 
 59. श्री नीरदायै नमः ।
 60. श्री पीतायै नमः । 
 61. श्री श्यामायै नमः ।
 62. श्री सौन्दर्यकारिण्यै नमः ।
 63. श्री रक्तायै नमः ।
 64. श्री नीलायै नमः । 
 65. श्री घनायै नमः ।
 66. श्री शुभ्रायै नमः ।
 67. श्री श्वेतायै नमः ।
 68. श्री सौभाग्यदायिन्यै नमः ।
 69. श्री सुन्दर्यै नमः ।
 70. श्री सौभगायै नमः । 
 71. श्री सौम्यायै नमः । 
 72. श्री स्वर्णाभायै नमः ।
 73. श्री स्वर्गतिप्रदायै नमः ।
 74. श्री रिपुत्रासकर्यै नमः ।
 75. श्री रेखायै नमः ।
 76. श्री शत्रुसंहारकारिण्यै नमः ।
 77. श्री भामिन्यै नमः ।
 78. श्री मायायै नमः । 
 79. श्री स्तम्भिन्यै नमः ।
 80. श्री मोहिन्यै नमः । 
 81. श्री शुभायै नमः ।
 82. श्री रागद्वेषकर्यै नमः ।
 83. श्री रात्र्यै नमः ।
 84. श्री रौरवध्वंसकारिण्यै नमः । 
 85. श्री यक्षिण्यै नमः ।
 86. श्री सिद्धनिवहायै नमः ।
 87. श्री सिद्धेशायै नमः ।
 88. श्री सिद्धिरूपिण्यै नमः ।
 89. श्री लङ्कापतिध्वंसकर्यै नमः ।
 90. श्री लङ्केशरिपुवन्दितायै नमः । 
 91. श्री लङ्कानाथकुलहरायै नमः । 
 92. श्री महारावणहारिण्यै नमः ।
 93. श्री देवदानवसिद्धौघपूजितापरमेश्वर्यै नमः ।
 94. श्री पराणुरूपापरमायै नमः ।
 95. श्री परतन्त्रविनाशिन्यै नमः ।
 96. श्री वरदायै नमः ।
 97. श्री वरदाऽऽराध्यायै नमः ।
 98. श्री वरदानपरायणायै नमः ।
 99. श्री वरदेशप्रियावीरायै नमः । 
 100. श्री वीरभूषणभूषितायै नमः ।
 101. श्री वसुदायै नमः ।
 102. श्री बहुदावाण्यै नमः ।
 103. श्री ब्रह्मरूपावराननायै नमः । 
 104. श्री बलदायै नमः ।
 105. श्री पीतवसनापीतभूषणभूषितायै नमः ।
 106. श्री पीतपुष्पप्रियायै नमः ।
 107. श्री पीतहारायै नमः ।
 108. श्री पीतस्वरूपिण्यै नमः ।

Leave a comment