श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली 


 1. ॐ भैरवाय नमः
 2. ॐ भूतनाथाय नमः
 3. ॐ भूतात्मने नमः
 4. ॐ भूतभावनाय नमः
 5. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
 6. ॐ क्षेत्रपालाय नमः
 7. ॐ क्षेत्रदाय नमः
 8. ॐ क्षत्रियाय नमः
 9. ॐ विराजे नमः
 10. ॐ श्मशानवासिने नमः
 11. ॐ मांसाशिने नमः
 12. ॐ खर्वराशिने नमः
 13. ॐ स्मरांतकाय नमः
 14. ॐ रक्तपाय नमः
 15. ॐ पानपाय नमः
 16. ॐ सिद्दाय नमः 
 17. ॐ सिद्धिदाय नमः
 18. ॐ सिद्धिसेविताय नमः
 19. ॐ कंकालाय नमः
 20. ॐ कालशमनाय नमः
 21. ॐ कलाकाष्ठाय नमः 
 22. ॐ तनये नमः
 23. ॐ कवये नमः
 24. ॐ त्रिनेत्राय नमः
 25. ॐ बहुनेत्राय नमः
 26. ॐ पिंगललोचनाय नमः
 27. ॐ शूलपाणये नमः
 28. ॐ खड्गपाणये नमः
 29. ॐ कपालिने नमः
 30. ॐ धूम्रलोचनाय नमः 
 31. ॐ अभीरवे नमः
 32. ॐ भैरवीनाथाय नमः
 33. ॐ भूतपाय नमः
 34. ॐ योगिनीपतये नमः
 35. ॐ धनधाय नमः
 36. ॐ धनहारिणे नमः
 37. ॐ धनवते नमः
 38. ॐ प्रीतीवर्धनाय नमः
 39. ॐ नागहाराय नमः
 40. ॐ नागपाशाय नमः
 41. ॐ व्योमकेशाय नमः 
 42. ॐ कपालभर्ते  नमः
 43. ॐ कालाय नमः
 44. ॐ कपालमालिने नमः
 45. ॐ कमनीयाय नमः
 46. ॐ कलानिधये नमः
 47. ॐ त्रिलोचनाय नमः
 48. ॐ ज्वलनेन्राय नमः
 49. ॐ त्रिशिखने नमः
 50. ॐ त्रिलोकेषाय नमः 
 51. ॐ त्रिनेत्रतनयाय नमः
 52. ॐ डिम्भाय नमः
 53. ॐ शान्ताय नमः
 54. ॐ शांतजनप्रियाय नमः
 55. ॐ बटुकाय नमः
 56. ॐ बहुवेशाय नमः
 57. ॐ खट्वांगधारकाय नमः
 58. ॐ भूताध्यक्षाय नमः
 59. ॐ पशुपतये नमः 
 60. ॐ भिक्षुकाय नमः
 61. ॐ परिचारकाय नमः
 62. ॐ धूर्ताय नमः
 63. ॐ दिगम्बराय नमः
 64. ॐ शराय नमः
 65. ॐ हरिणे नमः
 66. ॐ पांडुलोचनाय नमः
 67. ॐ प्रशांताय नमः
 68. ॐ शांतिदाय नमः 
 69. ॐ सिद्दाय नमः
 70. ॐ शंकरप्रियबांधवाय नमः
 71. ॐ अष्टमूर्तये नमः
 72. ॐ निधीशाय नमः
 73. ॐ ज्ञानचक्षुये नमः
 74. ॐ तपोमदाय नमः
 75. ॐ अष्टाधाराय नमः
 76. ॐ षडाधाराय नमः
 77. ॐ सर्पयुक्ताय नमः 
 78. ॐ शिखिसखाय नमः
 79. ॐ भूधराय नमः
 80. ॐ भूधराधीशाय नमः
 81. ॐ भूपतये नमः
 82. ॐ भुधरात्मज्ञाय नमः
 83. ॐ कंकालधारिणे नमः 
 84. ॐ मुण्डिने नमः
 85. ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः
 86. ॐ ज्रम्भणाय नमः
 87. ॐ मोहनाय नमः
 88. ॐ स्तंभिने नमः
 89. ॐ मारणाय नमः
 90. ॐ क्षोभणाय नमः
 91. ॐ शुद्धनीलांजनप्रख्याय नमः
 92. ॐ दैत्यघ्ने नमः
 93. ॐ मुंडभूषिताय नमः
 94. ॐ बलिभूजे नमः
 95. ॐ बलिभूतनाथाय नमः
 96. ॐ बालाय नमः
 97. ॐ बालपराक्रमाय नमः
 98. ॐ सर्वपत्तारणाय नमः
 99. ॐ दुर्गाय नमः
 100. ॐ दुष्ट भूषिताय  नमः
 101. ॐ कामिने नमः
 102. ॐ कलानिधये नमः 
 103. ॐ कांताय नमः
 104. ॐ कामिनीवश कृद्वशिने नमः
 105. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
 106. ॐ वैद्याय नमः
 107. ॐ प्रभवे नमः
 108. ॐ  विष्णवे नमः
श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली,Batuk Bhairav Ashtottara Shatanamavali
श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली

श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली Pdf


Leave a comment