श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. श्री महाविद्यायै नमः ।
 2. श्री महायोगायै नमः ।
 3. श्री महोत्कटायै नमः ।
 4. श्री महामायायै नमः ।
 5. श्री माहेश्वर्यै नमः ।
 6. श्री कुमार्यै नमः ।
 7. श्री ब्रह्माण्यै नमः ।
 8. श्री ब्रह्मरूपिण्यै नमः ।
 9. श्री वागीश्वर्यै नमः ।
 10. श्री योगरूपायै नमः । 
 11. श्री योगिन्यै नमः ।
 12. श्री कोटिसेवितायै नमः ।
 13. श्री जयायै नमः ।
 14. श्री विजयायै नमः ।
 15. श्री कौमार्यै नमः ।
 16. श्री सर्वमङ्गलायै नमः ।
 17. श्री हिंगुलायै नमः ।
 18. श्री विलास्यै नमः ।
 19. श्री ज्वालिन्यै नमः ।
 20. श्री ज्वालरूपिण्यै नमः ।  
 21. श्री ईश्वर्यै नमः ।
 22. श्री क्रूरसंहार्यै नमः ।
 23. श्री कुलमार्गप्रदायिन्यै नमः ।
 24. श्री वैष्णव्यै नमः ।
 25. श्री सुभगाकारायै नमः ।
 26. श्री सुकुल्यायै नमः ।
 27. श्री कुलपूजितायै नमः ।
 28. श्री वामाङ्गायै नमः ।
 29. श्री वामाचारायै नमः ।
 30. श्री वामदेवप्रियायै नमः ।
 31. श्री डाकिन्यै नमः ।
 32. श्री योगिनीरूपायै नमः ।
 33. श्री भूतेश्यै नमः ।
 34. श्री भूतनायिकायै नमः । 
 35. श्री पद्मावत्यै नमः ।
 36. श्री पद्मनेत्रायै नमः ।
 37. श्री प्रबुद्धायै नमः ।
 38. श्री सरस्वत्यै नमः ।
 39. श्री भूचर्यै नमः ।
 40. श्री खेचर्यै नमः । 
 41. श्री मायायै नमः ।
 42. श्री मातङ्ग्यै नमः ।
 43. श्री भुवनेश्वर्यै नमः ।
 44. श्री कान्तायै नमः ।
 45. श्री पतिव्रतायै नमः ।
 46. श्री साक्ष्यै नमः ।
 47. श्री सुचक्षवे नमः । 
 48. श्री कुण्डवासिन्यै नमः ।
 49. श्री उमायै नमः ।
 50. श्री कुमार्यै नमः ।
 51. श्री लोकेश्यै नमः ।
 52. श्री सुकेश्यै नमः । 
 53. श्री पद्मरागिन्यै नमः ।
 54. श्री इन्द्राण्यै नमः ।
 55. श्री ब्रह्मचाण्डाल्यै नमः ।
 56. श्री चण्डिकायै नमः ।
 57. श्री वायुवल्लभायै नमः ।
 58. श्री सर्वधातुमयीमूर्तये नमः । 
 59. श्री जलरूपायै नमः ।
 60. श्री जलोदर्यै नमः ।
 61. श्री आकाश्यै नमः ।
 62. श्री रणगायै नमः ।
 63. श्री नृकपालविभूषणायै नमः । 
 64. श्री शर्म्मदायै नमः ।
 65. श्री मोक्षदायै नमः ।
 66. श्री कामधर्मार्थदायिन्यै नमः ।
 67. श्री गायत्र्यै नमः ।
 68. श्री सावित्र्यै नमः ।
 69. श्री त्रिसन्ध्यायै नमः । 
 70. श्री तीर्थगामिन्यै नमः । 
 71. श्री अष्टम्यै नमः ।
 72. श्री नवम्यै नमः ।
 73. श्री दशम्येकादश्यै नमः । 
 74. श्री पौर्णमास्यै नमः ।
 75. श्री कुहूरूपायै नमः ।
 76. श्री तिथिस्वरूपिण्यै नमः ।
 77. श्री मूर्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
 78. श्री सुरारिनाशकार्यै नमः । 
 79. श्री उग्ररूपायै नमः ।
 80. श्री वत्सलायै नमः । 
 81. श्री अनलायै नमः ।
 82. श्री अर्द्धमात्रायै नमः ।
 83. श्री अरुणायै नमः ।
 84. श्री पीनलोचनायै नमः । 
 85. श्री लज्जायै नमः ।
 86. श्री सरस्वत्यै नमः ।
 87. श्री विद्यायै नमः ।
 88. श्री भवान्यै नमः ।
 89. श्री पापनाशिन्यै नमः ।
 90. श्री नागपाशधरायै नमः । 
 91. श्री मूर्तिरगाधायै नमः । 
 92. श्री धृतकुण्डलायै नमः ।
 93. श्री क्षयरूप्यै नमः ।
 94. श्री क्षयकर्यै नमः ।
 95. श्री तेजस्विन्यै नमः ।
 96. श्री शुचिस्मितायै नमः ।
 97. श्रीअव्यक्तायै नमः ।
 98. श्री व्यक्तलोकायै नमः ।
 99. श्री शम्भुरूपायै नमः । 
 100. श्री मनस्विन्यै नमः । 
 101. श्री मातङ्ग्यै नमः ।
 102. श्री मत्तमातङ्ग्यै नमः ।
 103. श्री महादेवप्रियायै नमः ।
 104. श्री सदायै नमः ।
 105. श्री दैत्यहायै नमः ।
 106. श्री वाराह्यै नमः ।
 107. श्री सर्वशास्त्रमय्यै नमः ।
 108. श्री शुभायै नमः । 
श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली,Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali
श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली

श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली PDF


Leave a comment