माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र 

!! ध्यान !!
 
 
वन्दे वांच्छितलाभायचन्द्रर्घकृतशेखराम्।
 
जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥
 
 
गौरवर्णास्वाधिष्ठानास्थितांद्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
 
 
धवल परिधानांब्रह्मरूपांपुष्पालंकारभूषिताम्॥
 
पद्मवंदनापल्लवाराधराकातंकपोलांपीन पयोधराम्।
 
कमनीयांलावण्यांस्मेरमुखीनिम्न नाभि नितम्बनीम्॥
 
!! स्तोत्र !!
 
 
तपश्चारिणीत्वंहितापत्रयनिवारिणीम्।
 
ब्रह्मरूपधराब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
 
 
नवचक्रभेदनी त्वंहिनवऐश्वर्यप्रदायनीम्।
 
धनदासुखदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
 
 
शंकरप्रियात्वंहिभुक्ति-मुक्ति दायिनी।
 
शान्तिदामानदा,ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। 
 
 
Maa  Brahmacharini Devi Stotra माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र
माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र

Leave a Comment

1 Shares
Share
Tweet
Share
Pin1