माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र 

!! ध्यान !!
 
 
वन्दे वांच्छितलाभायचन्द्रर्घकृतशेखराम्।
 
जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥
 
 
गौरवर्णास्वाधिष्ठानास्थितांद्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
 
 
धवल परिधानांब्रह्मरूपांपुष्पालंकारभूषिताम्॥
 
पद्मवंदनापल्लवाराधराकातंकपोलांपीन पयोधराम्।
 
कमनीयांलावण्यांस्मेरमुखीनिम्न नाभि नितम्बनीम्॥
 
 
 
तपश्चारिणीत्वंहितापत्रयनिवारिणीम्।
 
ब्रह्मरूपधराब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
 
 
नवचक्रभेदनी त्वंहिनवऐश्वर्यप्रदायनीम्।
 
धनदासुखदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
 
 
शंकरप्रियात्वंहिभुक्ति-मुक्ति दायिनी।
 
शान्तिदामानदा,ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। 
 
 
माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र,Brahmacharini Devi Stotra
माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र

Leave a comment