माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच 


कवच

त्रिपुरा में हृदयेपातुललाटेपातुशंकरभामिनी।
 
अर्पणासदापातुनेत्रोअर्धरोचकपोलो॥
 
 
पंचदशीकण्ठेपातुमध्यदेशेपातुमहेश्वरी॥
 
 
षोडशीसदापातुनाभोगृहोचपादयो।
 
अंग प्रत्यंग सतत पातुब्रह्मचारिणी॥
 
 
माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच ,Brahmacharini Kavacham
माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच 

Leave a comment