uma mahesh stotram Uma Maheshwara Stotram | उमा महेश्वर स्तोत्रम

Uma Maheshwara Stotram | उमा महेश्वर स्तोत्रम

उमा महेश्वर स्तोत्रम  नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम्, परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् ।  नागेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्याम्, नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १॥   नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्याम्, नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् ।  नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां, नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ …

Read more