माँ कुष्मांडा देवी स्तोत्र | 4th Navratre Kushmanda Devi Stotra

Kushmanda Devi Stotra माँ कुष्मांडा देवी स्तोत्र | 4th Navratre Kushmanda Devi Stotra

माँ कुष्मांडा देवी स्तोत्र !! ध्यान !!     वन्दे वांछित कामर्थे चन्द्रार्घकृत शेखराम्।   सिंहरूढा अष्टभुजा कुष्माण्डा यशस्वनीम्॥   …

Read more