दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र | Devi Keelakam Stotram

Devi Keelakam Stotram

दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता,श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ …

Read more