श्री अंगारक स्तोत्रम् | Angaraka Stotram

shree angaraka stotram श्री अंगारक स्तोत्रम् | Angaraka Stotram

श्री अंगारक स्तोत्रम्  अंगारकः शक्तिधरो लोहितांगो धरासुतः। कुमारो मंगलो भौमो महाकायो धनप्रदः ॥१॥   ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृत् रोगनाशनः। विद्युत्प्रभो व्रणकरः …

Read more