श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली | Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ ओंकारतत्त्वरूपाय नम: ॐ दिव्यज्ञानात्मने नम: ॐ अतीतमहाधाम्ने नम: ॐ ऐन्द्रर्ध्यौजसे नम: ॐ नष्टमत्सरगम्याय नम:  ॐ आगमाचरवर्त्मने नम: ॐ मोचितामेध्यकृतये नम: …

Read more

Dattatreya Stotram श्री दत्तात्रेय स्तोत्र | Dattatreya Stotram

श्री दत्तात्रेय स्तोत्र | Dattatreya Stotram

श्री दत्तात्रेय स्तोत्र Dattatreya Stotram  जटाधरं पाण्डुराङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिम् ।   सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥1॥     अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् नारदऋषिः ।   अनुष्टुप् …

Read more

Sri Datta Sharanam Ashtakam श्री दत्त शरण अष्टकम् | Sri Datta Sharanam Ashtakam

श्री दत्त शरण अष्टकम् | Sri Datta Sharanam Ashtakam

श्री दत्त शरण अष्टकम्  थापिञ्च नीलभा कलीबराय पिन्चवतंसया महेश्वराय । भक्तप्रिययमर पुजिताय किरत रुपय नमसिवाय || १ ||   त्रयेमययर्थि विनसनाय त्रैलोक्यनथाय दयपराय । योगेन्द्र …

Read more

dattatreya images श्री दत्ता अष्टकम | Shri Datta Ashtakam

श्री दत्ता अष्टकम | Shri Datta Ashtakam

श्री दत्ता अष्टकम  गुरुमूर्तिं चिदाकाशं सच्चिदानन्दविग्रहं ।   निर्विकल्पं निराबाधं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ १ ॥   योगातीतं गुणातीतं सर्वरक्षाकरं विभुं ।   सर्वदुःखहरं देवं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ …

Read more

Shri Dattatreya Ashtak श्री दत्तात्रेय अष्टकम | Shri Dattatreya Ashtak | Shri Datta Ashtakam

श्री दत्तात्रेय अष्टकम | Shri Dattatreya Ashtak | Shri Datta Ashtakam

श्री दत्तात्रेय अष्टकम  ।। श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥   आदौ ब्रह्ममुनीश्वरं हरिहरं सत्वं – रजस्तामसम् ब्रह्मांडं च त्रिलोकपावनकरं तैमूर्तिरक्षाकरम् ॥   भक्तानामभयार्थरूपसहितं सोहं स्वयं भावयन्सोहं दत्तदिगंबरं …

Read more

dattatreya kavacham श्री दत्तात्रेय वज्र कवच | Shree Dattatreya Vajra Kavacham

श्री दत्तात्रेय वज्र कवच | Shree Dattatreya Vajra Kavacham

श्री दत्तात्रेय वज्र कवच    ॥श्रीहरि:॥   श्रीगणेशाय नम:। श्रीदत्तात्रेयाय नम:। ऋषय ऊचु:।   कथं संकल्पसिद्धि: स्याद्वेदव्यास कलौ युगे।   धर्मार्थकाममोक्षणां साधनं किमुदाह्रतम्‌॥१॥   व्यास …

Read more