श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram

Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram

धूमावती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाचधूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपानपरायणा ।   धूम्राक्षमथिनी धन्या धन्यस्थाननिवासिनी ॥ १॥   अघोराचारसन्तुष्टा अघोराचारमण्डिता ।   …

Read more

श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली | Dhumavati Ashtottara Shatanamavali

श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली  श्रीधूमावत्यै नमः । श्रीधूम्रवर्णायै नमः । श्रीधूम्रपानपरायणायै नमः । श्रीधूम्राक्षमथिन्यै नमः । श्रीधन्यायै नमः । श्रीधन्यस्थाननिवासिन्यै …

Read more

श्री धुमावती अष्टकम | Shri Dhumavati Ashtakam

Shri Dhumavati Ashtakam श्री धुमावती अष्टकम | Shri Dhumavati Ashtakam

श्री धुमावती अष्टकम  ॐ प्रातर्वा स्यात कुमारी कुसुम-कलिकया जप-मालां जपन्ती।   मध्यान्हे प्रौढ-रुपा विकसित-वदना चारु-नेत्रा निशायाम।।     सन्ध्यायां ब्रिद्ध-रुपा …

Read more

माँ धूमावती स्तुति | Maa Dhumavati Stuti

Mata dhumavati stuti माँ धूमावती स्तुति | Maa Dhumavati Stuti

माँ धूमावती स्तुति  विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनाम्बरा,   विमुक्त कुंतला  रूक्षा विधवा विरलद्विजा,   काकध्वजरथारूढा विलम्बित पयोधरा,   …

Read more

माँ धूमावती कवच | Maa Dhumavati Kavacham

dhumavati kavach माँ धूमावती कवच | Maa Dhumavati Kavacham

माँ धूमावती कवच श्रीधूमावतीकवचम्   श्रीगणेशाय नमः ।   अथ धूमावती कवचम् ।   श्रीपार्वत्युवाच –   धूमावत्यर्चनं शम्भो श्रुतं …

Read more