दीपावली पूजा मंत्र | Diwali Puja Mantra | Diwali Mantra

दीपावली पूजा मंत्र,Diwali Puja Mantra

1. गोवत्स द्वादशी मंत्र अर्घ्य मन्त्र दीपावली पूजा मंत्र क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते। सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमो नमः॥   मन्त्र अर्थ – समुद्र …

Read more