कामाख्या कवचम् | Kamakhya Kavach

कामाख्या कवचम्

ॐ कामाख्याकवचस्य मुनिर्बृहस्पतिः स्मृतः |देवी कामेश्वरी तस्य अनुष्टुप्छन्द इष्यते || || विनियोगः ||सर्व्वसिद्धौ तंच शृण्वन्तु देवताः |शिरः कामेश्वरि देवी कामाख्या …

Read more