ललिता चालीसा। Lalita Chalisa

ललिता चालीसा (Lalita Chalisa)

ललिता चालीसा Lalita Chalisa जयति जयति जय ललिते माता, तब गुण महिमा है विख्याता।तू सुन्दरि, त्रिपुरेश्वरी देवी, सुर नर मुनि …

Read more