श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Matangi Ashtottara Shatanama Stotram

Matangi Ashtottara Shatanama Stotram

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् श्रीभैरव्युवाच –भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि मातङ्ग्याः शतनामकम् ।   यद्गुह्यं सर्वतन्त्रेषु केनापि न प्रकाशितम् ॥ १॥   भैरव …

Read more

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली | श्री मातंगी 108 नाम

श्री मातंगी 108 नाम ,श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली ,Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली  श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।श्री सिद्धिरूपायै नमः ।श्री योगिन्यै नमः ।श्री भद्रकाल्यै नमः ।श्री रमायै नमः ।श्री …

Read more

माँ मातंगी स्तोत्र | Matangi Stotra

Matangi Stotra माँ मातंगी स्तोत्र | Matangi Stotra

माँ मातंगी स्तोत्र  मातङ्गीं मधुपानमत्तनयनां मातङ्ग सञ्चारिणीं   कुम्भीकुम्भविवृत्तपीवरकुचां कुम्भादिपात्राञ्चिताम् ।     ध्यायेऽहं मधुमारणैकसहजां ध्यातुस्सुपुत्रप्रदां   शर्वाणीं सुरसिद्धसाध्यवनिता संसेविता …

Read more

माँ मातंगी स्तुति | Mata Matangi Stuti

Mata matangi stuti माँ मातंगी स्तुति | Mata Matangi Stuti

माँ मातंगी स्तुति  श्यामवर्णा, त्रिनयना मस्तक पर चंद्रमा   चतुर्भुजा, दिव्यास्त्र लिये   रत्नाभूषण धारिणी   गजगामिनी ,महाचांडालनी   माँ …

Read more

माँ मातंगी कवच | Maa Matangi Kavacham

matangi kavach माँ मातंगी कवच | Maa Matangi Kavacham

माँ मातंगी कवच  श्री देव्युवाच   साधु-साधु महादेव। कथयस्व सुरेश्वर।   मातंगी-कवचं दिव्यं, सर्व-सिद्धि-करं नृणाम् ॥   श्री ईश्वर उवाच …

Read more