Maa Kali Sahasranamam श्री काली सहस्त्रनाम | श्री कालिका सहस्त्रनाम | Maa Kali Sahasranamam

श्री काली सहस्त्रनाम | श्री कालिका सहस्त्रनाम | Maa Kali Sahasranamam

श्री काली सहस्त्रनाम   श्मशान-कालिका काली भद्रकाली कपालिनी ।   गुह्य-काली महाकाली कुरु-कुल्ला विरोधिनी ।।1।।     कालिका काल-रात्रिश्च महा-काल-नितम्बिनी ।   काल-भैरव-भार्या च कुल-वत्र्म-प्रकाशिनी …

Read more

Shree Saraswati Sahasranamam श्री सरस्वती सहस्त्रनाम | Shree Saraswati Sahasranamam

श्री सरस्वती सहस्त्रनाम | Shree Saraswati Sahasranamam

श्री सरस्वती सहस्त्रनाम   1) ॐ वाचे नमः। 2)ॐ वाण्यै नमः। 3)ॐ वरदायै नमः। 4)ॐ वन्द्यायै नमः। 5)ॐ वरारोहायै नमः। 6)ॐ वरप्रदायै नमः। 7)ॐ वृत्त्यै …

Read more

Shree Subramanya Sahasranamam श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम | 1008 Names of Lord Subramanya

श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम | 1008 Names of Lord Subramanya

श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम     ॐ अखण्डसच्चिदानन्दाय नमः । ॐ अखिलजीववत्सलाय नमः । ॐ अखिलवस्तुविस्ताराय नमः । ॐ अखिलतेजःस्वरूपिणे नमः । ॐ अखिलात्मकाय नमः । …

Read more

Shree Gayatri 2BSahasranamam श्री गायत्री सहस्त्रनाम | 1008  Gayatri Mata Ke Naam

श्री गायत्री सहस्त्रनाम | 1008  Gayatri Mata Ke Naam

श्री गायत्री सहस्त्रनाम  1)ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। 2)ॐ अव्यक्तायै नमः। 3)ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। 4)ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। 5)ॐ अजितायै नमः। 6)ॐ अपराजितायै नमः। 7)ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः। 8)ॐ …

Read more

Shree Durga Sahasranamam श्री दुर्गा सहस्त्रनाम | मां दुर्गा के 1000 नाम

श्री दुर्गा सहस्त्रनाम | मां दुर्गा के 1000 नाम

मां दुर्गा के 1000 नाम 1) ॐ महाविद्यायै नमः। 2) ॐ जगन्मात्रे नमः। 3) ॐ महालक्ष्म्यै नमः। 4) ॐ शिवप्रियायै नमः। 5) ॐ विष्णुमायायै नमः। 6) ॐ …

Read more

1000 names lord ganesha श्री गणेश सहस्त्रनाम | Shri Ganesh Sahasranama

श्री गणेश सहस्त्रनाम | Shri Ganesh Sahasranama

श्री गणेश सहस्त्रनाम  ॥ ॐ श्री महागणपतये नमः ॥   ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणाध्यक्षाय नमः । ॐ गणाराध्याय नमः । ॐ गणप्रियाय नमः …

Read more

Shree Lalita Sahasranamam श्री ललिता सहस्त्रनाम | Shree Lalita Devi Sahasranamam

श्री ललिता सहस्त्रनाम | Shree Lalita Devi Sahasranamam

श्री ललिता सहस्त्रनाम ॥अथ श्री ललिता सहस्रनामावली ॥     ॐ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः । ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः । ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः …

Read more

Shri Lakshmi Sahasranamam श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम | 1000 Names of Maa Lakshmi 

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम | 1000 Names of Maa Lakshmi 

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम      ॐ नित्यागतायै नमः।   ॐ अनन्तनित्यायै नमः।   ॐ नन्दिन्यै नमः।   ॐ जनरञ्जन्यै नमः।   ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः।   …

Read more

1000 Names lord krishna श्री कृष्ण सहस्त्रनाम | 1008 names lord krishna  

श्री कृष्ण सहस्त्रनाम | 1008 names lord krishna  

श्री कृष्ण सहस्त्रनाम   1) ॐ हरये स्वाहा। 2) ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा। 3) ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा। 4) ॐ परात्मने स्वाहा। 5) ॐ पीताम्बराय स्वाहा। 6) …

Read more