श्री शान्तादुर्गा देवि प्रणति स्तोत्रम्

श्री शान्तादुर्गा देवि प्रणति स्तोत्रम्

श्रीशान्तादुर्गा महामाये कैवल्यपुरवासिने ।नमो भर्गेमहाकाली महिषासुरमर्दिने ॥ १॥ नमो गौरी जगन्माते रत्नमालाविभूषिते ।नमो भवानि रुद्राणि विश्वरूपे सुकंधरे ॥ २॥ नमस्ते …

Read more