शिव कवच संस्कृत में | Shiv Kavach

shiv kavach शिव कवच संस्कृत में | Shiv Kavach

शिव कवच संस्कृत में  Shiva Kavacham    वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम्। सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शंभुमुमापतिम् ॥१॥   अथो परं सर्वपुराणगुह्यं निश्शेषपापौघहरं पवित्रम्। …

Read more

अमोघ शिव कवच | Amogh shiv kavach

Amogh shiv kavach,अमोघ शिव कवच

अमोघ शिव कवच के लाभ अमोघ शिव कवच बहुत की कल्याणकारी कवच है, इस कल्याणकारी एवं अति शीघ्र फल प्रदान …

Read more