उमा महेश्वर स्तोत्रम | Uma Maheshwara Stotram

उमा महेश्वर स्तोत्रम,Uma Maheshwara Stotram

उमा महेश्वर स्तोत्रम  नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम्, परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् ।  नागेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्याम्, नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १॥  नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्याम्, नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् ।  नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां, …

Read more

शिव पदादि केशान्त वर्णन स्तोत्रम् | Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram

Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram

Shiva padadi kesant varna stotram  कल्याणं नो विधत्तां कटकतटलसत्कल्पवाटीनिकुञ्ज-,  क्रीडासंसक्तविद्याधरनिकरवधूगीतरुद्रापदानः।   तारैर्हेरंबनादैस्तरलितनिनदत्तारकारातिकेकी,  कैलासः शर्वनिर्वृत्यभिजनकपद: सर्वदा पर्वतेन्द्रः॥१॥    यस्य प्राहुः स्वरूपं सकलदिविषदां सारसर्वस्वयोगं, …

Read more