शिव स्तोत्र

Shiva Shankara Stotra | Shankar Stotra | Shiv Shambu Stotra

शिव शंकर स्तोत्र  अतिभीषणकटुभाषणयमकिंकरपटली-कृतताडनपरिपीडनमरणागतसमये ।  उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन् हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम् ॥ १ ॥     असदिन्द्रियविषयोदयसुखसात्कृतसुकृतेः …

Read more

Shiv Stuti शिव स्तुति | Shiv Stuti | Shiv Puja Stuti

शिव स्तुति | Shiv Stuti | Shiv Puja Stuti

शिव स्तुति  स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहारकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयम्।   तरक्षुवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत्, कदा नु शितिकण्ठ ते वपुरवेक्षते वीक्षणम्॥१॥   त्रिलोचन! विलोचने वसति ते ललामायिते, स्मरो नियमघस्मरो नियमिनामभूद्भस्मसात्। …

Read more