श्री रूद्र सूक्त | Shri Rudra Sukta

श्री रूद्र सूक्त, rudra sukta

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवऽ उतोतऽ इषवे नमः । बाहुभ्याम् उत ते नमः॥1॥या ते रुद्र शिवा तनूर-घोरा ऽपाप-काशिनी । तया नस्तन्वा …

Read more