भविष्यपुराणम सूर्यतेजोवर्णनम | Suryatejovarnanam

Suryatejovarnanam, भविष्यपुराणम सूर्यतेजोवर्णनम

भविष्यपुराणम सूर्यतेजोवर्णनम सुमन्तुरुवाच सुमतिश्च रवेर्भक्तः पाण्डवेय महामते ।अतस्ते निखिलं वच्मि शृणुष्वैकमना नृप । । १ कल्पादौ सृजतो वीर ब्रह्मणो विविधाः …

Read more

नर सिंह पुराण श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्

नर सिंह पुराण श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्

नर सिंह पुराण श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् नरसिंहपुराणे सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं विश्वकर्मकृत    भरद्वाज उवाच —   यैः स्तुतो नामभिस्तेन सविता …

Read more

सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Surya Ashtottara Shatanamavali Stotram

Surya Ashtottara Shatanamavali Stotram

सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् सूर्योsर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्क: सविता रवि: ।   गभस्तिमानज: कालो मृत्युर्धाता प्रभाकर: ।।1।।   पृथिव्यापश्च तेजश्च खं …

Read more

श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Surya Ashtottara Shatanama Stotra

Surya Ashtottara Shatanama Stotra

श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् अरुणाय शरण्याय करुणारससिन्धवे ।   असमानबलायाऽर्तरक्षकाय नमो नमः ॥ १॥   आदित्यायाऽदिभूताय अखिलागमवेदिने ।   …

Read more

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् | Surya Mandala Ashtakam Stotram

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्  नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे ।  त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ १ ॥     …

Read more

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम् | Surya Pratah Smaran Stotram

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्  प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं,   रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि।     सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं, …

Read more

सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

surya stotram सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

सूर्य स्तोत्र  Surya Stotram     प्रात: स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यंरूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषी ।   सामानि यस्य किरणा: प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यचिन्त्यरूपम् …

Read more