माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली | Maa Tara Ashtottara Shatanamavali

माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली    श्रीतरलायै नमः । श्रीतन्व्यै नमः । श्रीतारिण्यै नमः । श्रीतारायै नमः । श्रीतरुणवल्लर्यै नमः । श्रीतीव्ररूपयै नमः । श्रीतर्यै नमः …

Read more

Tara Devi Stotram माँ तारा स्तोत्र | Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र | Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र  मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे प्रत्यालीढपदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे ।   फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्तीकपालोत्पले खड्गं चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये॥ १॥     वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरि सद्यः …

Read more

Tara Devi ashtakam माँ तारा अष्टकम | Tarashtakam | Maa Tara Ashtakam

माँ तारा अष्टकम | Tarashtakam | Maa Tara Ashtakam

माँ तारा अष्टकम  मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसंपत्प्रदे,   प्रत्यालीढपदस्थिते शिवहृदि स्मेराननांभोरुहे।     फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्त्री कपालोत्पले,   खड्गञ्चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥१॥     वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके …

Read more

Tara Devi Pratyangira Kavacham माँ तारा प्रत्यंगिरा कवच | Tara Devi Pratyangira Kavacham

माँ तारा प्रत्यंगिरा कवच | Tara Devi Pratyangira Kavacham

माँ तारा प्रत्यंगिरा कवच  || ईश्वर उवाच ||   ॐ तारायाः स्तम्भिनी देवी मोहिनी क्षोभिनी तथा ।   हस्तिनी भ्रामिनी रौद्री संहारण्यापि तारिणी ॥ १ …

Read more

maa tara kavacham माँ तारा कवच | Mata Tara Kavacham

माँ तारा कवच | Mata Tara Kavacham

माँ तारा कवच  ॐ कारो मे शिर: पातु ब्रह्मारूपा महेश्वरी ।   ह्रींकार: पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी ।।     स्त्रीन्कार: पातु वदने लज्जारूपा महेश्वरी …

Read more