माँ तारा स्तोत्र | Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र,Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र  मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे प्रत्यालीढपदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे ।   फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्तीकपालोत्पले खड्गं चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये॥ १॥   …

Read more

माँ तारा अष्टकम | Tarashtakam | Maa Tara Ashtakam

माँ तारा अष्टकम,Tarashtakam,Maa Tara Ashtakam

माँ तारा अष्टकम  मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसंपत्प्रदे,   प्रत्यालीढपदस्थिते शिवहृदि स्मेराननांभोरुहे।     फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्त्री कपालोत्पले,   खड्गञ्चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये …

Read more

माँ तारा कवच | Mata Tara Kavacham

maa tara kavacham माँ तारा कवच | Mata Tara Kavacham

माँ तारा कवच  ॐ कारो मे शिर: पातु ब्रह्मारूपा महेश्वरी ।   ह्रींकार: पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी ।।     …

Read more