तुलसी विवाह मंगलाष्टक | Tulsi Vivah Mangalashtak

तुलसी विवाह मंगलाष्टक,Tulsi Vivah Mangalashtak

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं, मोरेश्वरं सिद्धिदं ।बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं, चिन्तामणि स्थेवरं ॥ लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदं, विघ्नेश्वरम् ओज़रम् |ग्रामे रांजण संस्थितम् …

Read more

श्री तुलसी शतनाम स्तोत्रम | Tulsi Ashtottara Shatanama Stotram

Tulsi Ashtottara Shatanama Stotram

श्री तुलसी शतनाम स्तोत्रम  तुलसी पावनी पूज्या वृन्दावननिवासिनी !   ज्ञानदात्री ज्ञानमयी निर्मला सर्वपूजिता ॥1॥   सती पतिव्रता वृन्दा क्षीराब्धिमथनोद्भवा …

Read more

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ | Shri Tulsi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌,Shri Tulsi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे ।   यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥१॥   नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे …

Read more

श्री तुलसी स्तोत्र | Shri Tulsi Stotra

श्री तुलसी स्तोत्र

श्री तुलसी स्तोत्र    पापानि यानि रविसूनुपटस्थितानि गोब्रह्मबालपितृमातृवधादिकानि।   नश्यन्ति तानि तुलसीवनदर्शनेन गोकोटिदानसदृशं फलमाशु च स्यात् ॥१॥    या दृष्टा …

Read more

श्री तुलसी नामाष्टक | Shri Tulsi Namashtakam

Tulsi Namashtakam श्री तुलसी नामाष्टक | Shri Tulsi Namashtakam

श्री तुलसी नामाष्टक वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी |   पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी ||     एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम | …

Read more

श्री तुलसी कवचम् | Shree Tulsi Kavacham

श्री तुलसी कवचम्,Shree Tulsi Kavacham

श्री तुलसी कवचम्  ।। श्री गणेशाय नमः ।।   अस्य श्री तुलसीकवच स्तोत्रमंत्रस्य ।   श्री महादेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः ।   श्रीतुलसी देवता । मन …

Read more