श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ गणेशाय नम:
 2. ॐ हेरंबाय नम:
 3. ॐ गजाननाय नम:
 4. ॐ महोदराय नम:
 5. ॐ स्वानुभवप्रकाशिने नम: 
 6. ॐ वरिष्ठाय नम:
 7. ॐ सिद्धिप्रदाय नम:
 8. ॐ बुद्धिनाथाय नम:
 9. ॐ अनेकविघ्नान्तकाय नम:
 10. ॐ वक्रतुण्डाय नम:
 11. ॐ स्वसंज्ञावासिने नम:
 12. ॐ चतुर्भुजाय नम: 
 13. ॐ कवीशाय नम:
 14. ॐ देवान्तकनाशकारिणे नम:
 15. ॐ महेशसूनवे नम:
 16. ॐ गजदैत्यशत्रवे नम:
 17. ॐ वरेण्यसूनवे नम:
 18. ॐ विकटाय नम:
 19. ॐ त्रिनेत्राय नम:
 20. ॐ परेशाय नम:
 21. ॐ पृथ्वीधराय नम: 
 22. ॐ एकदन्ताय नम:
 23. ॐ प्रमोदाय नम:
 24. ॐ मोदाय नम:
 25. ॐ नरान्तकारये नम:
 26. ॐ षडूर्मिहन्त्रे नम:
 27. ॐ गजकर्णाय नम:= 
 28. ॐ डुण्ढये नम:
 29. ॐ द्वन्द्वारिसिन्धवे नम:
 30. ॐ स्थिरभावकारिणे नम:
 31. ॐ विनायकाय नम:
 32. ॐ ज्ञानविघातशत्रवे नम:
 33. ॐ पराशरस्यात्मजाय नम:
 34. ॐ विष्णुपुत्रा नम:
 35. ॐ अनादिपूज्याय नम:
 36. ॐ आखुगाय नम:
 37. ॐ सर्वपूज्या नम:
 38. ॐ वैरिञ्च्याय नम:
 39. ॐ लम्बोदरा नम:
 40. ॐ धूम्रवर्णाय नम:
 41. ॐ मयूरपालाय नम:
 42. ॐ मयूरवाहिने नम:
 43. ॐ सुरासुरैस्सेवितपादपद्माय नम:
 44. ॐ करिणे नम: 
 45. ॐ महाखुध्वजा नम:
 46. ॐ शूर्पकर्णाय नम:
 47. ॐ शिवाय नम:
 48. ॐ अजसिंहस्थाय नम:
 49. ॐ अनन्तवाहाय नम:
 50. ॐ दितौजविघ्नेश्वराय नम:
 51. ॐ शेषनाभये नम:
 52. ॐ अणोरणीयसे नम: 
 53. ॐ महतोमहीयस नम:
 54. ॐ रवोर्जाय नम:
 55. ॐ योगेशजाय नम:
 56. ॐ ज्येष्ठराजाय नम:
 57. ॐ निधीशाय नम:
 58. ॐ मन्त्रेशाय नम:
 59. ॐ शेषपुत्राय नम:
 60. ॐ वरप्रदात्रे नम: 
 61. ॐ अदितेस्सूनवे नम:
 62. ॐ परात्पराय नम:
 63. ॐ ज्ञानदा नम:
 64. ॐ तारवक्त्राय नम:
 65. ॐ गुहाग्रजाय नम:
 66. ॐ ब्रह्मपाय नम:
 67. ॐ पार्श्वपुत्राय नम:
 68. ॐ सिन्धोश्शत्रव नम: 
 69. ॐ परशुपाणये नम:
 70. ॐ शमीशाय नम:
 71. ॐ पुष्पप्रियाय नम:
 72. ॐ विघ्नहारिणे नम:
 73. ॐ दूर्वाङ्कुरैरर्चिताय नम:
 74. ॐ देवदेवाय नम:
 75. ॐ धियःप्रदात्र नम: 
 76. ॐ शमीप्रियाय नम:
 77. ॐ सुसिद्धिदात्र नम:
 78. ॐ सुशान्तिदात्रे नम:
 79. ॐ अमेयमायाय नम:
 80. ॐ अमितविक्रमाय नम:
 81. ॐ द्विधाचतुर्थीप्रियाय नम:
 82. ॐ कश्यपाज्जाताय नम:
 83. ॐ धनप्रदाय नम:
 84. ॐ ज्ञानप्रदाय नम:
 85. ॐ प्रकाशाय नम: 
 86. ॐ चिन्तामणये नम:
 87. ॐ चित्तविहारकारिणे नम:
 88. ॐ यमस्य शत्रवे नम:
 89. ॐ अभिमानशत्रवे नम:
 90. ॐ विधेर्जहन्त्रे नम:
 91. ॐ कपिलस्य सूनवे नम:
 92. ॐ विदेहस्वानन्दाय नम:
 93. ॐ अयोगयोगा नम:
 94. ॐ गणस्य शत्रवे नम:
 95. ॐ कमलस्य शत्रवे नम:
 96. ॐ समस्तभावज्ञाय नम:
 97. ॐ अनादिमध्यान्ताय नम:
 98. ॐ ब्रह्मचारिणे नम:
 99. ॐ विभव नम: 
 100. ॐ जगद्रूपाय नम:
 101. ॐ गणेशाय नम:
 102. ॐ भूम्ने नम:
 103. ॐ पुष्टानां पतये नम:
 104. ॐ आखुगताय नम:
 105. ॐ भोक्त्रे नम: 
 106. ॐ कर्त्रे नम:
 107. ॐ पात्रे नम:
 108. ॐ संहराय नम:

Leave a comment