श्री गंगा अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ गंगायै नमः ।
 2. ॐ विष्णुपादसंभूतायै नमः ।
 3. ॐ हरवल्लभायै नमः ।
 4. ॐ हिमाचलेन्द्रतनयायै नमः ।
 5. ॐ गिरिमण्डलगामिन्यै नमः । 
 6. ॐ तारकारातिजनन्यै नमः ।
 7. ॐ सगरात्मजतारकायै नमः ।
 8. ॐ सरस्वतीसमयुक्तायै नमः ।
 9. ॐ सुघोषायै नमः ।
 10. ॐ सिन्धुगामिन्यै नमः । 
 11. ॐ भागीरत्यै नमः । 
 12. ॐ भाग्यवत्यै नमः ।
 13. ॐ भगीरतरथानुगायै नमः ।
 14. ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।
 15. ॐ त्रिलोकपथगामिन्यै नमः ।
 16. ॐ क्षीरशुभ्रायै नमः ।
 17. ॐ बहुक्षीरायै नमः । 
 18. ॐ क्षीरवृक्षसमाकुलायै नमः ।
 19. ॐ त्रिलोचनजटावासायै नमः ।
 20. ॐ ऋणत्रयविमोचिन्यै नमः । 
 21. ॐ त्रिपुरारिशिरःचूडायै नमः ।
 22. ॐ जाह्नव्यै नमः ।
 23. ॐ नरकभीतिहृते नमः ।
 24. ॐ अव्ययायै नमः ।
 25. ॐ नयनानन्ददायिन्यै नमः ।
 26. ॐ नगपुत्रिकायै नमः । 
 27. ॐ निरञ्जनायै नमः ।
 28. ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
 29. ॐ नीरजालिपरिष्कृतायै नमः ।
 30. ॐ सावित्र्यै नमः । 
 31. ॐ सलिलावासायै नमः ।
 32. ॐ सागरांबुसमेधिन्यै नमः । 
 33. ॐ रम्यायै नमः ।
 34. ॐ बिन्दुसरसे नमः ।
 35. ॐ अव्यक्तायै नमः ।
 36. ॐ अव्यक्तरूपधृते नमः ।
 37. ॐ उमासपत्न्यै नमः ।
 38. ॐ शुभ्राङ्गायै नमः ।
 39. ॐ श्रीमत्यै नमः ।
 40. ॐ धवलांबरायै नमः ।  
 41. ॐ आखण्डलवनवासायै नमः ।
 42. ॐ कंठेन्दुकृतशेकरायै नमः ।
 43. ॐ अमृताकारसलिलायै नमः ।
 44. ॐ लीलालिंगितपर्वतायै नमः ।
 45. ॐ विरिञ्चिकलशावासायै नमः । 
 46. ॐ त्रिवेण्यै नमः ।
 47. ॐ त्रिगुणात्मकायै नमः ।
 48. ॐ संगत अघौघशमन्यै नमः ।
 49. ॐ भीतिहर्त्रे नमः ।
 50. ॐ शंखदुंदुभिनिस्वनायै नमः । 
 51. ॐ भाग्यदायिन्यै नमः ।
 52. ॐ नन्दिन्यै नमः । 
 53. ॐ शीघ्रगायै नमः ।
 54. ॐ शरण्यै नमः ।
 55. ॐ शशिशेकरायै नमः ।
 56. ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
 57. ॐ शफरीपूर्णायै नमः ।
 58. ॐ भर्गमूर्धकृतालयायै नमः । 
 59. ॐ भवप्रियायै नमः । 
 60. ॐ सत्यसन्धप्रियायै नमः ।
 61. ॐ हंसस्वरूपिण्यै नमः ।
 62. ॐ भगीरतभृतायै नमः ।
 63. ॐ अनन्तायै नमः ।
 64. ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।
 65. ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः ।
 66. ॐ अनलायै नमः ।
 67. ॐ क्रीडाकल्लोलकारिण्यै नमः । 
 68. ॐ स्वर्गसोपानशरण्यै नमः ।
 69. ॐ सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमः । 
 70. ॐ अंबःप्रदायै नमः ।
 71. ॐ दुःखहन्त्र्यैनमः ।
 72. ॐ शान्तिसन्तानकारिण्यै नमः ।
 73. ॐ दारिद्र्यहन्त्र्यै नमः । 
 74. ॐ शिवदायै नमः ।
 75. ॐ संसारविषनाशिन्यै नमः ।
 76. ॐ प्रयागनिलयायै नमः ।
 77. ॐ श्रीदायै नमः ।
 78. ॐ तापत्रयविमोचिन्यै नमः ।  
 79. ॐ शरणागतदीनार्तपरित्राणायै नमः । 
 80. ॐ सुमुक्तिदायै नमः ।
 81. ॐ पापहन्त्र्यै नमः ।
 82. ॐ पावनाङ्गायै नमः ।
 83. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
 84. ॐ पूर्णायै नमः ।
 85. ॐ पुरातनायै नमः । 
 86. ॐ पुण्यायै नमः ।
 87. ॐ पुण्यदायै नमः ।
 88. ॐ पुण्यवाहिन्यै नमः ।
 89. ॐ पुलोमजार्चितायै नमः । 
 90. ॐ भूदायै नमः ।
 91. ॐ पूतत्रिभुवनायै नमः । 
 92. ॐ जयायै नमः ।
 93. ॐ जंगमायै नमः ।
 94. ॐ जंगमाधारायै नमः ।
 95. ॐ जलरूपायै नमः ।
 96. ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
 97. ॐ जगद्भूतायै नमः ।
 98. ॐ जनार्चितायै नमः । 
 99. ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः । 
 100. ॐ जगन्मात्रे नमः ।
 101. ॐ जंभूद्वीपविहारिण्यै नमः ।
 102. ॐ भवपत्न्यै नमः ।
 103. ॐ भीष्ममात्रे नमः । 
 104. ॐ सिक्तायै नमः ।
 105. ॐ रम्यरूपधृते नमः ।
 106. ॐ उमासहोदर्यै नमः ।
 107. ॐ अज्ञानतिमिरापहृते नमः ।
गंगा के 108 नाम गंगा अष्टोत्तर शतनामावली श्री गंगा अष्टोत्तर शतनामावली | माँ गंगा के 108 नाम

Leave a comment