माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ गङ्गायै नमः।
 2. ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः।
 3. ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः।
 4. ॐ जाह्नव्यै नमः।
 5. ॐ पापहन्त्र्यै नमः।
 6. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।
 7. ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः। 
 8. ॐ स्रोतस्वत्यै नमः।
 9. ॐ परमवेगिन्यै नमः।
 10. ॐ विष्णुपादाब्जसम्भूतायै नमः।
 11. ॐ विष्णुदेहकृतालयायै नमः। 
 12. ॐ स्वर्गाब्धिनिलयायै नमः।
 13. ॐ साध्व्यै नमः।
 14. ॐ स्वर्णद्यै नमः।
 15. ॐ सुरनिम्नगायै नमः।
 16. ॐ मन्दाकिन्यै नमः। 
 17. ॐ महावेगायै नमः।
 18. ॐ स्वर्णशृङ्गप्रभेदिन्यै नमः।
 19. ॐ देवपूज्यतमायै नमः।
 20. ॐ दिव्यायै नमः।
 21. ॐ दिव्यस्थाननिवासिन्यै नमः। 
 22. ॐ सुचारुनीररुचिरायै नमः।
 23. ॐ महापर्वतभेदिन्यै नमः।
 24. ॐ भागीरथ्यै नमः।
 25. ॐ भगवत्यै नमः।
 26. ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः।
 27. ॐ सिन्धुसङ्गगतायै नमः।
 28. ॐ शुद्धायै नमः।
 29. ॐ रसातलनिवासिन्यै नमः।
 30. ॐ महाभोगायै नमः।
 31. ॐ भोगवत्यै नमः।
 32. ॐ सुभगानन्ददायिन्यै नमः।
 33. ॐ महापापहरायै नमः।
 34. ॐ पुण्यायै नमः।
 35. ॐ परमाह्लाददायिन्यै नमः।
 36. ॐ पार्वत्यै नमः।
 37. ॐ शिवपत्न्यै नमः। 
 38. ॐ शिवशीर्षगतालयायै नमः।
 39. ॐ शम्भोर्जटामध्यगतायै नमः।
 40. ॐ निर्मलायै नमः।
 41. ॐ निर्मलाननायै नमः।
 42. ॐ महाकलुषहन्त्र्यै नमः।
 43. ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः।
 44. ॐ जगत्प्रियायै नमः।
 45. ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः।
 46. ॐ पूर्णायै नमः।
 47. ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
 48. ॐ जगत्पूज्यतमायै नमः। 
 49. ॐ चारुरूपिण्यै नमः।
 50. ॐ जगदम्बिकायै नमः।
 51. ॐ लोकानुग्रहकर्त्र्यै नमः।
 52. ॐ सर्वलोकदयापरायै नमः। 
 53. ॐ याम्यभीतिहरायै नमः।
 54. ॐ तारायै नमः।
 55. ॐ पारायै नमः।
 56. ॐ संसारतारिण्यै नमः।
 57. ॐ ब्रह्माण्डभेदिन्यै नमः। 
 58. ॐ ब्रह्मकमण्डलुकृतालयायै नमः।
 59. ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
 60. ॐ पुंसां निर्वाणपददायिन्यै नमः।
 61. ॐ अचिन्त्यचरितायै नमः।
 62. ॐ चारुरुचिरातिमनोहरायै नमः।
 63. ॐ मर्त्यस्थायै नमः। 
 64. ॐ मृत्युभयहायै नमः।
 65. ॐ स्वर्गमोक्षप्रदायिन्यै नमः।
 66. ॐ पापापहारिण्यै नमः।
 67. ॐ दूरचारिण्यै नमः।
 68. ॐ वीचिधारिण्यै नमः।
 69. ॐ कारुण्यपूर्णायै नमः।
 70. ॐ करुणामय्यै नमः।
 71. ॐ दुरितनाशिन्यै नमः।
 72. ॐ गिरिराजसुतायै नमः।
 73. ॐ गौरीभगिन्यै नमः।
 74. ॐ गिरिशप्रियायै नमः। 
 75. ॐ मेनकागर्भसम्भूतायै नमः।
 76. ॐ मैनाकभगिनीप्रियायै नमः।
 77. ॐ आद्यायै नमः।
 78. ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः। 
 79. ॐ त्रैलोक्यपरिपालिन्यै नमः।
 80. ॐ तीर्थश्रेष्ठतमायै नमः।
 81. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
 82. ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः।
 83. ॐ शुभायै नमः। 
 84. ॐ चतुर्वेदमय्यै नमः।
 85. ॐ सर्वायै नमः।
 86. ॐ पितृसन्तृप्तिदायिन्यै नमः।
 87. ॐ शिवदायै नमः।
 88. ॐ शिवसायुज्यदायिन्यै नमः।
 89. ॐ शिववल्लभायै नमः।
 90. ॐ तेजस्विन्यै नमः। 
 91. ॐ त्रिनयनायै नमः।
 92. ॐ त्रिलोचनमनोरमायै नमः।
 93. ॐ सप्तधारायै नमः।
 94. ॐ शतमुख्यै नमः।
 95. ॐ सगरान्वयतारिण्यै नमः।
 96. ॐ मुनिसेव्यायै नमः।
 97. ॐ मुनिसुतायै नमः।
 98. ॐ जह्नुजानुप्रभेदिन्यै नमः। 
 99. ॐ मकरस्थायै नमः।
 100. ॐ सर्वगतायै नमः।
 101. ॐ सर्वाशुभनिवारिण्यै नमः।
 102. ॐ सुदृश्यायै नमः।
 103. ॐ चाक्षुषीतृप्तिदायिन्यै नमः। 
 104. ॐ मकरालयायै नमः।
 105. ॐ सदानन्दमय्यै नमः।
 106. ॐ नित्यानन्ददायै नमः।
 107. ॐ नगपूजितायै नमः।
 108. ॐ सर्वदेवाधिदेवैः परिपूज्यपदाम्बुजायै नमः।

Leave a comment