हनुमान जी के 108 मंत्र नाम

 1. ॐ हनुमते नम: ।
 2. ॐ अञ्जनापुत्राय नम: ।
 3. ॐ वायुसूनवे नम: ।
 4. ॐ महाबलाय नम: ।
 5. ॐ रामदूताय नम: ।’ 
 6. ॐ हरिश्रेष्ठाय नम: ।
 7. ॐ सूरिणे नम: ।
 8. ॐ केसरीनन्दनाय नम: ।
 9. ॐ सूर्यश्रेष्ठाय नम: ।
 10. ॐ महाकायाय नम: । 
 11. ॐ वज्रिणे नम: ।
 12. ॐ वज्रप्रहारवते नम: ।
 13. ॐ महासत्त्वाय नम: ।
 14. ॐ महारूपाय नम: ।
 15. ॐ ब्रह्मण्याय नम: ।
 16. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नम: । 
 17. ॐ मुख्यप्राणाय नम: ।
 18. ॐ महाभीमाय नम: ।
 19. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नम: ।
 20. ॐ महागुरवे नम: ।
 21. ॐ ब्रह्मचारिणे नम: । 
 22. ॐ वृक्षधराय नम: ।
 23. ॐ पुण्याय नम: ।
 24. ॐ श्रीरामकिङ्कराय नम: ।
 25. ॐ सीताशोकविनाशिने नम: ।
 26. ॐ सिंहिकाप्राणनाशकाय नम: । 
 27. ॐ मैनाकगर्वभङ्गाय नम: ।
 28. ॐ छायाग्रहनिवारकाय नम: ।
 29. ॐ लङ्कामोक्षप्रदाय नम: ।
 30. ॐ देवाय नम: । 
 31. ॐ सीतामार्गणतत्पराय नम: ।
 32. ॐ रामाङ्गुलिप्रदात्रे नम: ।
 33. ॐ सीताहर्षविवर्धनाय नम: ।
 34. ॐ महारूपधराय नम: ।
 35. ॐ दिव्याय नम: ।
 36. ॐ अशोकवननाशकाय नम: । 
 37. ॐ मन्त्रिपुत्रहराय नम: ।
 38. ॐ वीराय नम: ।
 39. ॐ पञ्चसेनाग्रमर्दनाय नम: ।
 40. ॐ दशकण्ठसुतघ्नाय नम: ।
 41. ॐ ब्रह्मास्त्रवशगाय नम: । 
 42. ॐ अव्ययाय नम: ।
 43. ॐ दशास्यसल्लापपराय नम: ।
 44. ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नम: ।
 45. ॐ तीर्णाब्धये नम: । 
 46. ॐ कपिराजाय नम: ।
 47. ॐ कपियूथप्ररञ्जकाय नम: ।
 48. ॐ चूडामणिप्रदात्रे नम: ।
 49. ॐ श्रीवश्याय नम: ।
 50. ॐ प्रियदर्शकाय नम: ।
 51. ॐ कौपीनकुण्डलधराय नम: । 
 52. ॐ कनकाङ्गदभूषणाय नम: । 
 53. ॐ सर्वशास्त्रसुसम्पन्नाय नम: ।
 54. ॐ सर्वज्ञाय नम: ।
 55. ॐ ज्ञानदोत्तमाय नम: ।
 56. ॐ मुख्यप्राणाय नम: ।
 57. ॐ महावेगाय नम: । 
 58. ॐ शब्दशास्त्रविशारदाय नम: ।
 59. ॐ बुद्धिमते नम: ।
 60. ॐ सर्वलोकेशाय नम: ।
 61. ॐ सुरेशाय नमः नम: ।
 62. ॐ लोकरञ्जकाय नम: ।
 63. ॐ लोकनाथाय नम: । 
 64. ॐ महादर्पाय नम: ।
 65. ॐ सर्वभूतभयापहाय नम: ।
 66. ॐ रामवाहनरूपाय नम: ।
 67. ॐ सञ्जीवाचलभेदकाय नम: ।
 68. ॐ कपीनां प्राणदात्रे नम: ।
 69. ॐ लक्ष्मणप्राणरक्षकाय नम: । 
 70. ॐ रामपादसमीपस्थाय नम: ।
 71. ॐ लोहितास्याय नम: ।
 72. ॐ महाहनवे नम: ।
 73. ॐ रामसन्देशकर्त्रे नम: ।
 74. ॐ भरतानन्दवर्धनाय नम: ।
 75. ॐ रामाभिषेकलोलाय नम: । 
 76. ॐ रामकार्यधुरन्धराय नम: ।
 77. ॐ कुन्तीगर्भसमुत्पन्नाय नम: ।
 78. ॐ भीमाय नम: । 
 79. ॐ भीमपराक्रमाय नम: ।
 80. ॐ लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्ताय नम: ।
 81. ॐ हिडिम्बासुरमर्दनाय नमः नम: ।
 82. ॐ धर्मानुजाय नम: ।
 83. ॐ पाण्डुपुत्राय नम: ।
 84. ॐ धनञ्जयसहायवते नम: । 
 85. ॐ बलासुरवधोद्युक्ताय नम: ।
 86. ॐ तद्ग्रामपरिरक्षकाय नम: ।
 87. ॐ नित्यं भिक्षाहाररताय नम: ।
 88. ॐ कुलालगृहमध्यगाय नम: । 
 89. ॐ पाञ्चाल्युद्वाहसञ्जातसम्मोदाय नम: ।
 90. ॐ बहुकान्तिमते नम: ।
 91. ॐ विराटनगरे गूढचराय नम: ।
 92. ॐ कीचकमर्दनाय नम: । 
 93. ॐ दुर्योधननिहन्त्रे नम: ।
 94. ॐ जरासन्धविमर्दनाय नम: ।
 95. ॐ सौगन्धिकापहर्त्रे नम: ।
 96. ॐ द्रौपदीप्राणवल्लभाय नम: ।
 97. ॐ पूर्णबोधाय नम: ।
 98. ॐ व्यासशिष्याय नम: । 
 99. ॐ यतिरूपाय नम: ।
 100. ॐ महामतये नम: ।
 101. ॐ दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डनाय नमः नम: ।
 102. ॐ बौद्धागमविभेत्त्रे नम: । 
 103. ॐ साङ्ख्यशास्त्रस्य दूषकाय नम: ।
 104. ॐ द्वैतशास्त्रप्रणेत्रे नम: ।
 105. ॐ वेदव्यासमतानुगाय नम: ।
 106. ॐ पूर्णानन्दाय नम: । 
 107. ॐ पूर्णसत्वाय नम: ।
 108. ॐ पूर्णवैराग्यसागराय नम: ।

hanuman ji ke 108 mantra हनुमान जी के 108 मंत्र नाम
हनुमान जी के 108 मंत्र नाम

Leave a comment