भगवान कृष्ण के 108 नाम

 
 1. ॐ श्रीकृष्णाय नमः ।
 2. ॐ कमलनाथाय नमः ।
 3. ॐ वासुदॆवाय नमः ।
 4. ॐ सनातनाय नमः ।
 5. ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः ।
 6. ॐ पुण्याय नमः । 
 7. ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
 8. ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।
 9. ॐ यशॊदावत्सलाय नमः ।
 10. ॐ हरियॆ नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः ।
 12. ॐ दॆवकीनंदनाय नमः ।
 13. ॐ श्रीशाय नमः ।
 14. ॐ नंदगॊपप्रियात्मजाय नमः ।
 15. ॐ यमुनावॆगसंहारिणॆ नमः ।
 16. ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः ।
 17. ॐ पूतनाजीवितहराय नमः ।
 18. ॐ शकटासुरभंजनाय नमः ।
 19. ॐ नंदव्रज जनानंदिनॆ नमः ।
 20. ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ नवनीतविलिप्तांगाय नमः ।
 22. ॐ नवनीतवराहाय नमः ।
 23. ॐ अनघाय नमः ।
 24. ॐ नवनीतनटनाय नमः ।
 25. ॐ मुचुकुंदप्रसादकाय नमः ।
 26. ॐ षॊडशस्त्रीसहस्रॆशाय नमः ।
 27. ॐ त्रिभंगिनॆ नमः ।
 28. ॐ मधुराकृतयॆ नमः ।
 29. ॐ शुकवागमृताब्धिंदवॆ नमः । 
 30. ॐ गॊविंदाय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ यॊगिनांपतयॆ नमः ।
 32. ॐ वत्सवाटचराय नमः ।
 33. ॐ अनंताय नमः ।
 34. ॐ धॆनुकासुरभंजनाय नमः ।
 35. ॐ तृणीकृततृणावर्ताय नमः ।
 36. ॐ यमळार्जुनभंजनाय नमः ।
 37. ॐ उत्तालतालभॆत्रॆ नमः ।
 38. ॐ गॊपगॊपीश्वराय नमः ।
 39. ॐ यॊगिनॆ नमः ।
 40. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ इळापतयॆ नमः ।
 42. ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।
 43. ॐ यादवॆंद्राय नमः ।
 44. ॐ यदूद्वहाय नमः ।
 45. ॐ वनमालिनॆ नमः ।
 46. ॐ पीतवासिनॆ नमः ।
 47. ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।
 48. ॐ गॊवर्धनाचलॊद्धर्त्रॆ नमः ।
 49. ॐ गॊपालाय नमः ।
 50. ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ अजाय नमः ।
 52. ॐ निरंजनाय नमः ।
 53. ॐ कामजनकाय नमः ।
 54. ॐ कंजलॊचनाय नमः ।
 55. ॐ मदुघ्नॆ नमः ।
 56. ॐ मथुरानाथाय नमः ।
 57. ॐ द्वारकानायकाय नमः ।
 58. ॐ बलिनॆ नमः ।
 59. ॐ बृंदावनांत संचारिणॆ नमः ।
 60. ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ श्यमंतकमणिहर्त्रॆ नमः ।
 62. ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
 63. ॐ कुब्जाकृष्णांबरधराय नमः ।
 64. ॐ मायिनॆ नमः ।
 65. ॐ परमपुरुषाय नमः ।
 66. ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ।
 67. ॐ संसारवैरिणॆ नमः ।
 68. ॐ कंसारयॆ नमः ।
 69. ॐ मुरारयॆ नमः ।
 70. ॐ नरकांतकाय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ अनादिब्रह्मचारिणॆ नमः ।
 72. ॐ कृष्णाव्यसनकर्शकाय नमः ।
 73. ॐ शिशुपालशिरश्छॆत्रॆ नमः ।
 74. ॐ दुर्यॊधनकुलांतकाय नमः । 
 75. ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः ।
 76. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
 77. ॐ सत्यवाचॆ नमः ।
 78. ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
 79. ॐ सत्यभामारताय नमः ।
 80. ॐ जयिनॆ नमः ।
 81. ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः ।
 82. ॐ जिष्णवॆ नमः ।
 83. ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः । 
 84. ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।
 85. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
 86. ॐ वॆणुनादविशारदाय नमः ।
 87. ॐ वृषभासुर विध्वंसिनॆ नमः ।
 88. ॐ बाणासुरकरातंकाय नमः ।
 89. ॐ युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रॆ नमः ।
 90. ॐ बर्हीबर्हावसंतकाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ पार्थसारथयॆ नमः ।
 92. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
 93. ॐ गीतामृत महॊदधयॆ नमः ।
 94. ॐ काळीयफणिमाणिक्यरंजित श्रीपदांबुजाय नमः । 
 95. ॐ दामॊदराय नमः ।
 96. ॐ यज्ञभॊक्त्रॆ नमः ।
 97. ॐ दानवॆंद्रविनाशकाय नमः ।
 98. ॐ नारायणाय नमः ।
 99. ॐ परब्रह्मणॆ नमः ।
 100. ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ जलक्रीडासमासक्त गॊपीवस्त्रापहारकाय नमः ।
 102. ॐ पुण्यश्लॊकाय नमः ।
 103. ॐ तीर्थपादाय नमः ।
 104. ॐ वॆदवॆद्याय नमः ।
 105. ॐ दयानिधयॆ नमः ।
 106. ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः ।
 107. ॐ सर्वग्रहरूपिणॆ नमः ।
 108. ॐ परात्पराय नमः ॥ १०८ ॥
 
 
॥ श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामवली संपूर्णम्‌ ॥

Krishna Ashtottara Shatanamavali
भगवान कृष्ण के 108 नाम

Leave a comment