श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ कुबॆराय नमः ।
 2. ॐ धनदाय नमः ।
 3. ॐ श्रीमदॆ नमः ।
 4. ॐ यक्षॆशाय नमः ।
 5. ॐ गुह्यकॆश्वराय नमः । 
 6. ॐ निधीशाय नमः ।
 7. ॐ शंकरसखाय नमः ।
 8. ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।
 9. ॐ महापद्मनिधीशाय नमः ।
 10. ॐ पूर्णाय नमः ॥ १० ॥ 
 11. ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः ।
 12. ॐ शंखाख्य निधिनाथाय नमः ।
 13. ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः ।
 14. ॐ सुखछाप निधिनायकाय नमः । 
 15. ॐ मुकुंदनिधिनायकाय नमः ।
 16. ॐ कुंदाक्यनिधिनाथाय नमः ।
 17. ॐ नीलनित्याधिपाय नमः ।
 18. ॐ महतॆ नमः ।
 19. ॐ वरनित्याधिपाय नमः ।
 20. ॐ पूज्याय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ।
 22. ॐ इलपिलापतयॆ नमः ।
 23. ॐ कॊशाधीशाय नमः ।
 24. ॐ कुलॊधीशाय नमः ।
 25. ॐ अश्वरूपाय नमः ।
 26. ॐ विश्ववंद्याय नमः ।
 27. ॐ विशॆषज्ञानाय नमः ।
 28. ॐ विशारदाय नमः ।
 29. ॐ नळकूभरनाथाय नमः ।
 30. ॐ मणिग्रीवपित्रॆ नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ गूढमंत्राय नमः ।
 32. ॐ वैश्रवणाय नमः ।
 33. ॐ चित्रलॆखामनप्रियाय नमः ।
 34. ॐ ऎकपिंकाय नमः ।
 35. ॐ अलकाधीशाय नमः ।
 36. ॐ पौलस्त्याय नमः ।
 37. ॐ नरवाहनाय नमः ।
 38. ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः ।
 39. ॐ राज्यदाय नमः ।
 40. ॐ रावणाग्रजाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः ।
 42. ॐ उद्यानविहाराय नमः ।
 43. ॐ सुकुतूहलाय नमः ।
 44. ॐ महॊत्सहाय नमः ।
 45. ॐ महाप्राज्ञाय नमः ।
 46. ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः । 
 47. ॐ सार्वभ्ॐआय नमः ।
 48. ॐ अंगनाथाय नमः ।
 49. ॐ सॊमाय नमः ।
 50. ॐ स्ॐयदिकॆश्वराय नमः ।
 51. ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ॥ ५० ॥
 52. ॐ पुरूहतश्रीयै नमः । 
 53. ॐ सर्वपुण्यजनॆश्वराय नमः ।
 54. ॐ नित्यकीर्तयॆ नमः ।
 55. ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः ।
 56. ॐ यक्षाय नमः ।
 57. ॐ परमशांतात्मनॆ नमः ।
 58. ॐ यक्षराजॆ नमः । 
 59. ॐ यक्षिणिविरुत्ताय नमः ।
 60. ॐ किन्नरॆश्वराय नमः ।
 61. ॐ किंपुरुषनाथाय नमः ॥ ६० ॥
 62. ॐ खड्गायुधाय नमः ।
 63. ॐ वशिनॆ नमः ।
 64. ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः ।
 65. ॐ वायुनामसमाश्रयाय नमः ।
 66. ॐ धर्ममार्गैकनिरताय नमः ।
 67. ॐ धर्मसंमुखसंस्थिताय नमः । 
 68. ॐ नित्यॆश्वराय नमः ।
 69. ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।
 70. ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रीतालयाय नमः ।
 71. ॐ मनुष्यधर्मण्यॆ नमः ॥ ७० ॥
 72. ॐ सकृताय नमः ।
 73. ॐ कॊशलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः ।
 74. ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः । 
 75. ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।
 76. ॐ अश्वलक्ष्मीसदावासाय नमः ।
 77. ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः ।
 78. ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगॆहाय नमः । 
 79. ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः ।
 80. ॐ अखंडैश्वर्यसंयुक्ताय नमः ।
 81. ॐ नित्यानंदाय नमः ॥ ८० ॥
 82. ॐ सुखाश्रयाय नमः ।
 83. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
 84. ॐ निधिवॆत्रॆ नमः । 
 85. ॐ निराशाय नमः ।
 86. ॐ निरुपद्रवाय नमः ।
 87. ॐ नित्यकामाय नमः ।
 88. ॐ निराकांक्षाय नमः ।
 89. ॐ निरुपाधिकवासभुवयॆ नमः ।
 90. ॐ शांताय नमः ।
 91. ॐ सर्वगुणॊपॆताय नमः ॥ ९० ॥ 
 92. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 93. ॐ सर्वसम्मताय नमः ।
 94. ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः ।
 95. ॐ सदानंद कृपालयाय नमः ।
 96. ॐ गंधर्वकुलसंसॆव्याय नमः ।
 97. ॐ सौगंधिक कुसुमप्रियाय नमः ।
 98. ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः ।
 99. ॐ निधिपीठसमाश्रिताय नमः । 
 100. ॐ महामॆरुद्रास्तायनॆ नमः ।
 101. ॐ महर्षीगणसंस्तुताय नमः ॥ 
 102. ॐ तुष्टाय नमः ।
 103. ॐ शूर्पणका ज्य़ॆष्ठाय नमः ।
 104. ॐ शिवपूजारथाय नमः ।
 105. ॐ अनघाय नमः ।
 106. ॐ राजयॊगसमायुक्ताय नमः ।
 107. ॐ राजशॆखरपूजयॆ नमः ।
 108. ॐ राजराजाय नमः ।
 109. ॐ कुबॆराय नमः ॥
 
 
॥ इति श्री कुबॆर अष्टॊत्तर शतनामावलिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Comment

0 Shares
Share
Tweet
Share
Pin