श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ शिवप्रियायै नमः
 2. ॐ शिवाराध्यायै नमः
 3. ॐ शिवेष्टायै नमः
 4. ॐ शिवकोमलायै नमः
 5. ॐ शिवोत्सवायै नमः 
 6. ॐ शिवरसायै नमः
 7. ॐ शिवदिव्यशिखामणये नमः
 8. ॐ शिवपूर्णायै नमः
 9. ॐ शिवघनायै नमः
 10. ॐ शिवस्थायै नमः
 11. ॐ शिववल्लभायै नमः 
 12. ॐ शिवाभिन्नायै नमः
 13. ॐ शिवार्धांग्यै नमः
 14. ॐ शिवाधीनायै नमः
 15. ॐ शिवंकर्यै नमः 
 16. ॐ शिवनामजपासक्तायै नमः
 17. ॐ शिवसान्निध्यकारिण्यै नमः
 18. ॐ शिवशक्त्यै नमः
 19. ॐ शिवाध्यक्षायै नमः
 20. ॐ शिवकामेश्वर्यै नमः 
 21. ॐ शिवायै नम:
 22. ॐ शिवयोगीश्वरीदेव्यै नमः
 23. ॐ शिवाज्ञावशवर्तिन्यै नमः
 24. ॐ शिवविद्यातिनिपुणायै नमः
 25. ॐ शिवपञ्चाक्षरप्रियायै नमः
 26. ॐ शिवसौभाग्यसंपन्नायै नमः 
 27. ॐ शिवकैङ्कर्यकारिण्यै नमः
 28. ॐ शिवाङ्कस्थायै नमः
 29. ॐ शिवासक्तायै नमः
 30. ॐ शिवकैवल्यदायिन्यै नमः
 31. ॐ शिवक्रीडायै नमः
 32. ॐ शिवनिधये नमः
 33. ॐ शिवाश्रयसमन्वितायै नमः 
 34. ॐ शिवलीलायै नमः
 35. ॐ शिवकलायै नमः
 36. ॐ शिवकान्तायै नमः
 37. ॐ शिवप्रदायै नमः
 38. ॐ शिवश्रीललितादेव्यै नमः 
 39. ॐ शिवस्य नयनामृतायै नमः
 40. ॐ शिवचिन्तामणिपदायै नमः 
 41. ॐ शिवस्य हृदयोज्ज्वलायै नमः
 42. ॐ शिवोत्तमायै नमः
 43. ॐ शिवाकारायै नमः
 44. ॐ शिवकामप्रपूरिण्यै नमः
 45. ॐ शिवलिंगार्चनपरायै नमः
 46. ॐ शिवालिंगनकौतुक्यै नमः
 47. ॐ शिवालोकनसंतुष्टायै नमः
 48. ॐ शिवलोकनिवासिन्यै नमः
 49. ॐ शिवकैलासनगरस्वामिन्यै नमः
 50. ॐ शिवरंजिन्यै नमः
 51. ॐ शिवस्याहोपुरुषिकायै नमः
 52. ॐ शिवसंकल्पपूरकायै नमः 
 53. ॐ शिवसौन्दर्यसर्वांग्यै नमः
 54. ॐ शिवसौभाग्यदायिन्यै नमः
 55. ॐ शिवशब्दैकनिरतायै नमः
 56. ॐ शिवध्यानपरायणायै नमः
 57. ॐ शिवभक्तैकसुलभायै नमः
 58. ॐ शिवभक्तजनप्रियायै नमः 
 59. ॐ शिवानुग्रहसंपूर्णायै नमः
 60. ॐ शिवानन्दरसार्णवायै नमः
 61. ॐ शिवप्रकाशसंतुष्टायै नमः
 62. ॐ शिवशैलकुमारिकायै नमः
 63. ॐ शिवास्यपङ्कजार्काभायै नमः 
 64. ॐ शिवान्तपुरःवासिन्यै नमः
 65. ॐ शिवजीवातुकलिकायै नमः
 66. ॐ शिवपुण्यपरंपरायै नमः
 67. ॐ शिवाक्षमालासंतृप्तायै नमः
 68. ॐ शिवनित्यमनोहरायै नमः
 69. ॐ शिवभक्तशिवज्ञानप्रदायै नमः
 70. ॐ शिवविलासिन्यै नमः
 71. ॐ शिवसम्मोहनकर्यै नमः 
 72. ॐ शिवसाम्राज्यशालिन्यै नमः
 73. ॐ शिवसाक्षात्ब्रह्मविद्यायै नमः
 74. ॐ शिवताण्डवसाक्षिण्यै नमः
 75. ॐ शिवागमार्थतत्त्वज्ञायै नमः
 76. ॐ शिवमान्यायै नमः
 77. ॐ शिवात्मिकायै नमः
 78. ॐ शिवकार्यैकचतुरायै नमः 
 79. ॐ शिवशास्त्रप्रवर्तकायै नमः
 80. ॐ शिवप्रसादजनन्यै नमः
 81. ॐ शिवस्यहितकारिण्यै नमः
 82. ॐ शिवोज्ज्वलायै नम:
 83. ॐ शिवज्योतिषे नमः
 84. ॐ शिवभोगसुखंकर्यै नमः
 85. ॐ शिवस्यनित्यतरुण्यै नमः
 86. ॐ शिवकल्पकवल्लर्यै नमः
 87. ॐ शिवबिल्वार्चनकर्यै नमः
 88. ॐ शिवभक्तार्तिभंजिन्यै नमः 
 89. ॐ शिवाक्षिकुमुदज्योत्स्नायै नमः
 90. ॐ शिवश्रीकरुणाकरायै नमः
 91. ॐ शिवानन्दसुधापूर्णायै नमः
 92. ॐ शिवभाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः 
 93. ॐ शिवशक्त्यैक्यललितायै नमः
 94. ॐ शिवक्रीडारसोज्ज्वलायै नमः 
 95. ॐ शिवप्रेममहारत्नकाठिन्यकलशस्तन्यै नमः
 96. ॐ शिवलालितलाक्षार्द्रचरणांबुजकोमलायै नमः
 97. ॐ शिवचित्तैकहरणव्यालोलघनवेणिकायै नमः 
 98. ॐ शिवाभीष्टप्रदानश्रीकल्पवल्लीकरांबुजायै नमः
 99. ॐ शिवेतरमहातापनिर्मूलामृतवर्षिण्यै नमः
 100. ॐ शिवयोगीन्द्रदुर्वासमहिम्नस्तुतितोषितायै नमः
 101. ॐ शिवसंपूर्णविमलज्ञानदुग्धाब्धिशायिन्यै नमः
 102. ॐ शिवभक्ताग्रगण्येशविष्णुब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः 
 103. ॐ शिवमायासमाक्रान्तमहिषासुरमर्द्दिन्यै नमः
 104. ॐ शिवदत्तबलोन्मत्तशुंभाद्यसुरनाशिन्यै नमः
 105. ॐ शिवद्विजार्भकस्तन्यज्ञानक्षीरप्रदायिन्यै नमः
 106. ॐ शिवातिप्रियभक्तादिनन्दिभृंगिरिटिस्तुतायै नमः 
 107. ॐ शिवानलसमुद्भूतभस्मोद्धूलितविग्रहायै नमः
 108. ॐ शिवज्ञानाब्धिपारज्ञमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥१०८॥ 

Leave a comment