माँ गौरी अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ शिवायै नमः
 2. ॐ श्रीमहाविद्यायै नमः
 3. ॐ श्रीमन्मुकुटमण्डितायै नमः
 4. ॐ कल्याण्यै नमः
 5. ॐ करुणारससागरायै नमः
 6. ॐ कमलाराध्यायै नमः
 7. ॐ कालिप्रभृतिसंसेव्यायै नमः
 8. ॐ कमलासनसंस्तुतायै नमः
 9. ॐ अम्बिकाय नमः
 10. ॐ अनेकसौभाग्यदात्र्यै नमः
 11. ॐ आनन्दविग्रहायै नमः
 12. ॐ ईक्षणत्रयसंयुक्ताय नमः
 13. ॐ हृत्सरोरुहवासिन्यै नमः
 14. ॐ आद्यन्तरहितायै नमः
 15. ॐ अनेककोटिभास्करप्रभायै नमः
 16. ॐ ईश्वरोत्संगनिलयायै नमः
 17. ॐ ईतिबाधाविनाशिन्यै नमः
 18. ॐ इन्दिरारतिसंसेव्यायै नमः
 19. ॐ ईश्वरार्धशरीरिण्यै नमः
 20. ॐ लक्ष्म्यर्थरूपायै नमः
 21. ॐ लक्ष्मीशब्रह्मेशामरपूजितायै नमः
 22. ॐ उत्पत्यादिविनिर्मुक्तायै नमः
 23. ॐ विद्याप्रतिपादिन्यै नमः
 24. ॐ ऊर्ध्वलोकप्रदाय नमः
 25. ॐ हानिवृद्धिविवार्जितायै नमः
 26. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
 27. ॐ सर्वलभ्यायै नमः
 28. ॐ गुरुमूर्तिस्वरूपायै नमः
 29. ॐ समस्तप्राणिनिलयायै नमः
 30. ॐ सर्वलोकसुन्दर्यै नमः
 31. ॐ कामाक्ष्यै नमः
 32. ॐ कामदात्र्य नमः
 33. ॐ कामेशाङ्कनिवासिन्यै नमः
 34. ॐ हरार्धदेहायै नमः
 35. ॐ कल्हारभूषिताय नमः
 36. ॐ हरिलोचनायै नमः
 37. ॐ ललितायै नमः
 38. ॐ लाकिनीसेव्याय नमः
 39. ॐ लब्धैश्वर्यप्रवर्तिन्यै नमः
 40. ॐ ह्रींकारपद्मनिलयायै नमः
 41. ॐ ह्रींकारनवकौस्तुभायै नमः
 42. ॐ समस्तलोकजनन्यै नमः
 43. ॐ सर्वभूतेश्वर्यै नमः
 44. ॐ करीन्द्रारूढसंसेव्याय नमः
 45. ॐ कमलेशसहोदर्यै नमः
 46. ॐ गणेशगुहाम्बायै नमः
 47. ॐ ह्रींकारबिन्दुलक्षितायै नमः
 48. ॐ एकाक्षर्य नमः
 49. ॐ एकरूपायै नमः
 50. ॐ ऐश्वर्यफलदायिन्यै नमः
 51. ॐ ओंकारवर्णनिलयायै नमः
 52. ॐ औदार्यादिप्रदायै नमः
 53. ॐ गायत्र्यै नमः
 54. ॐ गिरिराजकन्याय नमः
 55. ॐ गूढार्थबोधिन्यै नमः
 56. ॐ चन्द्रशेखरार्धाङ्ग्य नमः
 57. ॐ चूडामणिभूषितायै नमः
 58. ॐ जातीचंपकपुन्नागकेतकीकुसुमार्चितायै नमः
 59. ॐ तनुमध्यायै नमः
 60. ॐ दानवेन्द्रसंहर्त्र्य नमः
 61. ॐ दीनरक्षिण्यै नमः
 62. ॐ स्वधर्मपरसंसेव्यायै नमः
 63. ॐ धनधान्याभिवृद्धिदाय नमः
 64. ॐ नारायण्यै नमः
 65. ॐ नामरूपविवर्जिताय नमः
 66. ॐ अपराजितायै नमः
 67. ॐ परमानन्दरूपायै नमः
 68. ॐ परमानन्ददायै नमः
 69. ॐ पाशाङ्कुशाभयवरविलसत्करपल्लवायै नमः
 70. ॐ पुराणपुरुषसेव्यायै नमः
 71. ॐ पुष्पमालाविराजिताय नमः
 72. ॐ फणीन्द्ररत्नशोभाढ्यायै नमः
 73. ॐ बदरीवनवासिन्यै नमः
 74. ॐ बालायै नमः
 75. ॐ विक्रमसंहृष्टायै नमः
 76. ॐ बिम्बोष्ठ्य नमः
 77. ॐ बिल्वपूजितायै नमः
 78. ॐ बिन्दुचक्रैकनिलयाय नमः
 79. ॐ भवारण्यदवानलायै नमः
 80. ॐ भवान्यै नमः
 81. ॐ भवरोगघ्न्यै नमः
 82. ॐ भवदेहार्धधारिण्य नमः
 83. ॐ भक्तसेव्यायै नमः
 84. ॐ भक्तगण्यायै नमः
 85. ॐ भाग्यवृद्धिप्रदायिन्यै नमः
 86. ॐ भूतिदात्र्यै नमः
 87. ॐ भैरवादिसंवृताय नमः
 88. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 89. ॐ सर्वेष्टायै नमः
 90. ॐ श्रीमहादेव्यै नमः
 91. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः
 92. ॐ मुक्तिदात्र्यै नमः
 93. ॐ राजराजेश्वर्यै नमः
 94. ॐ विद्याप्रदायिन्यै नमः
 95. ॐ भवरूपायै नमः
 96. ॐ विश्वमोहिन्यै नमः
 97. ॐ शंकर्यै नमः
 98. ॐ शत्रुसंहर्त्र्यै नमः
 99. ॐ त्रिपुरायै नमः
 100. ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः
 101. ॐ श्रीशारदासंसेव्यायै नमः
 102. ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः
 103. ॐ श्रीमन्मुनीन्द्रसंसेव्याय नमः
 104. ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः
 105. ॐ श्रीराजराजेश्वर्यै नमः
 106. ॐ श्रीस्वर्णगौर्यै नमः
 107. ॐ श्रीमात्रे नमः
 108. ॐ श्रीमहाराज्ञ्यै नमः

 


Leave a comment