श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ प्रकृत्यै नमः
 2. ॐ विकृत्यै नमः
 3. ॐ विद्यायै नमः
 4. ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः
 5. ॐ श्रद्धायै नमः
 6. ॐ विभूत्यै नमः
 7. ॐ सुरभ्यै नमः
 8. ॐ परमात्मिकायै नमः
 9. ॐ वाचे नमः
 10. ॐ पद्मालयायै नमः 
 11. ॐ पद्मायै नमः
 12. ॐ शुच्यै नमः
 13. ॐ स्वाहायै नमः
 14. ॐ स्वधायै नमः
 15. ॐ सुधायै नमः
 16. ॐ धन्यायै नमः
 17. ॐ हिरण्मय्यै नमः
 18. ॐ लक्ष्म्यै नमः
 19. ॐ नित्यपुष्टायै नमः
 20. ॐ विभावर्यै नमः 
 21. ॐ अदित्यै नमः
 22. ॐ दित्यै नमः
 23. ॐ दीप्तायै नमः
 24. ॐ वसुधायै नमः
 25. ॐ वसुधारिण्यै नमः
 26. ॐ कमलायै नमः 
 27. ॐ कान्तायै नमः
 28. ॐ कामाक्ष्यै नमः
 29. ॐ क्रोधसम्भवायै नमः
 30. ॐ अनुग्रहपरायै नमः 
 31. ॐ ऋद्धये नमः
 32. ॐ अनघायै नमः
 33. ॐ हरिवल्लभायै नमः
 34. ॐ अशोकायै नमः
 35. ॐ अमृतायै नमः
 36. ॐ दीप्तायै नमः
 37. ॐ लोकशोक विनाशिन्यै नमः
 38. ॐ धर्मनिलयायै नमः
 39. ॐ करुणायै नमः
 40. ॐ लोकमात्रे नमः 
 41. ॐ पद्मप्रियायै नमः
 42. ॐ पद्महस्तायै नमः
 43. ॐ पद्माक्ष्यै नमः
 44. ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः
 45. ॐ पद्मोद्भवायै नमः
 46. ॐ पद्ममुख्यै नमः
 47. ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः
 48. ॐ रमायै नमः
 49. ॐ पद्ममालाधरायै नमः
 50. ॐ देव्यै नमः 
 51. ॐ पद्मिन्यै नमः
 52. ॐ पद्मगन्थिन्यै नमः
 53. ॐ पुण्यगन्धायै नमः
 54. ॐ सुप्रसन्नायै नमः
 55. ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः
 56. ॐ प्रभायै नमः
 57. ॐ चन्द्रवदनायै नमः
 58. ॐ चन्द्रायै नमः
 59. ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः
 60. ॐ चतुर्भुजायै नमः 
 61. ॐ चन्द्ररूपायै नमः
 62. ॐ इन्दिरायै नमः
 63. ॐ इन्दुशीतुलायै नमः
 64. ॐ आह्लोदजनन्यै नमः
 65. ॐ पुष्ट्यै नमः
 66. ॐ शिवायै नमः
 67. ॐ शिवकर्यै नमः
 68. ॐ सत्यै नमः
 69. ॐ विमलायै नमः
 70. ॐ विश्वजनन्यै नमः 
 71. ॐ तुष्ट्यै नमः
 72. ॐ दारिद्र्य नाशिन्यै नमः
 73. ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः
 74. ॐ शान्तायै नमः
 75. ॐ शुक्लमाल्याम्बरायै नमः
 76. ॐ श्रियै नमः
 77. ॐ भास्कर्यै नमः
 78. ॐ बिल्वनिलयायै नमः 
 79. ॐ वरारोहायै नमः
 80. ॐ यशस्विन्यै नमः 
 81. ॐ वसुन्धरायै नमः
 82. ॐ उदाराङ्गायै नमः
 83. ॐ हरिण्यै नमः
 84. ॐ हेममालिन्यै नमः
 85. ॐ धनधान्य कर्यै नमः
 86. ॐ सिद्धये नमः
 87. ॐ स्त्रैण सौम्यायै नमः
 88. ॐ शुभप्रदायै नमः
 89. ॐ नृपवेश्म गतानन्दायै नमः
 90. ॐ वरलक्ष्म्यै नमः 
 91. ॐ वसुप्रदायै नमः
 92. ॐ शुभायै नमः
 93. ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः
 94. ॐ समुद्र तनयायै नमः
 95. ॐ जयायै नमः
 96. ॐ मङ्गलायै नमः
 97. ॐ देव्यै नमः
 98. ॐ विष्णु वक्षःस्थल स्थितायै नमः
 99. ॐ विष्णुपत्न्यै नमः
 100. ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः 
 101. नारायण समाश्रितायै नमः
 102. ॐ दारिद्र्य ध्वंसिन्यै नमः
 103. ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः
 104. ॐ नवदुर्गायै नमः
 105. ॐ महाकाल्यै नमः
 106. ॐ ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः
 107. ॐ त्रिकाल ज्ञान सम्पन्नायै नमः
 108. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः 

Leave a comment