माता चंद्रघंटा देवी कवच 

॥ कवच ॥
 
रहस्यं श्रणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने।
 
श्री चन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धि दायकम्॥
 
 
बिना न्यासं बिना विनियोगं बिना शापोद्धारं बिना होमं।
 
स्नान शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिकम॥
 
 
कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निन्दकाय च।
 
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचितम्॥
 
Maa Chandraghanta  Kavach माता चंद्रघंटा देवी कवच
माता चंद्रघंटा देवी कवचLeave a Comment

1 Shares
Share
Tweet
Share
Pin1