श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली 

 • ॐ नारसिंहाय नमः ।
 • ॐ महासिंहाय नमः ।
 • ॐ दिव्यसिंहाय नमः ।
 • ॐ महाबलाय नमः ।
 • ॐ उग्रसिंहाय नमः ।
 • ॐ महादॆवाय नमः ।
 • ॐ स्तंभजाय नमः ।
 • ॐ उग्रलॊचनाय नमः ।
 • ॐ रौद्राय नमः ।
 • ॐ सर्वाद्भुताय नमः ॥ १० ॥
 • ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 • ॐ यॊगानंदाय नमः ।
 • ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
 • ॐ हरियॆ नमः ।
 • ॐ कॊलाहलाय नमः ।
 • ॐ चक्रिणॆ नमः ।
 • ॐ विजयाय नमः ।
 • ॐ जयवर्धनाय नमः ।
 • ॐ पंचाननाय नमः ।
 • ॐ परब्रह्मणॆ नमः ॥ २० ॥
 • ॐ अघॊराय नमः ।
 • ॐ घॊरविक्रमाय नमः ।
 • ॐ ज्वलन्मुखाय नमः ।
 • ॐ ज्वालामालिनॆ नमः ।
 • ॐ महाज्वालाय नमः ।
 • ॐ महाप्रभवॆ नमः ।
 • ॐ निटिलाक्षाय नमः ।
 • ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
 • ॐ दुर्निरीक्षाय नमः ।
 • ॐ प्रतापनाय नमः ॥ ३० ॥
 • ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः ।
 • ॐ प्राज्ञाय नमः ।
 • ॐ चंडकॊपिनॆ नमः ।
 • ॐ सदाशिवाय नमः ।
 • ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिनॆ नमः ।
 • ॐ दैत्यदानवभंजनाय नमः ।
 • ॐ गुणभद्राय नमः ।
 • ॐ महाभद्राय नमः ।
 • ॐ बलभद्रकाय नमः ।
 • ॐ सुभद्रकाय नमः ॥ ४० ॥
 • ॐ कराळाय नमः ।
 • ॐ विकराळाय नमः ।
 • ॐ विकर्त्रॆ नमः ।
 • ॐ सर्वकर्तृकाय नमः ।
 • ॐ शिंशुमाराय नमः ।
 • ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः ।
 • ॐ ईशाय नमः ।
 • ॐ सर्वॆश्वराय नमः ।
 • ॐ विभवॆ नमः ।
 • ॐ भैरवाडंबराय नमः ॥ ५० ॥
 • ॐ दिव्याय नमः ।
 • ॐ अच्युताय नमः ।
 • ॐ कविमाधवाय नमः ।
 • ॐ अधॊक्षजाय नमः ।
 • ॐ अक्षराय नमः ।
 • ॐ शर्वाय नमः ।
 • ॐ वनमालिनॆ नमः ।
 • ॐ वरप्रदाय नमः ।
 • ॐ विश्वंभराय नमः ।
 • ॐ अद्भुताय नमः ॥ ६० ॥
 • ॐ भव्याय नमः ।
 • ॐ श्रीविष्णवॆ नमः ।
 • ॐ पुरुषॊत्तमाय नमः ।
 • ॐ अनघास्त्राय नमः ।
 • ॐ नखास्त्राय नमः ।
 • ॐ सूर्यज्यॊतिषॆ नमः ।
 • ॐ सुरॆश्वराय नमः ।
 • ॐ सहस्रबाहवॆ नमः ।
 • ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 • ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥ ७० ॥
 • ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
 • ॐ वज्रनखाय नमः ।
 • ॐ महानंदाय नमः ।
 • ॐ परंतपाय नमः ।
 • ॐ सर्वमंत्रैकरूपाय नमः ।
 • ॐ सर्वयंत्र विधारणाय नमः ।
 • ॐ सर्वतंत्रात्मकाय नमः ।
 • ॐ अव्यक्ताय नमः ।
 • ॐ सुव्यक्ताय नमः ।
 • ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥ ८० ॥
 • ॐ वैशाखशुक्लभूतॊत्थाय नमः ।
 • ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
 • ॐ उदारकीर्तयॆ नमः ।
 • ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ।
 • ॐ महात्मनॆ नमः ।
 • ॐ दंडविक्रमाय नमः ।
 • ॐ वॆदत्रयप्रपूज्याय नमः ।
 • ॐ भगवतॆ नमः ।
 • ॐ परमॆश्वराय नमः ।
 • ॐ श्रीवत्सांकाय नमः ॥ ९० ॥
 • ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
 • ॐ जगद्व्यापिनॆ नमः ।
 • ॐ जगन्मयाय नमः ।
 • ॐ जगत्पालाय नमः ।
 • ॐ जगन्नाथाय नमः ।
 • ॐ महाकायाय नमः ।
 • ॐ द्विरूपभृतॆ नमः ।
 • ॐ परमात्मनॆ नमः ।
 • ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।
 • ॐ निर्गुणाय नमः ॥ १०० ॥
 • ॐ नृकॆसरिणॆ नमः ।
 • ॐ परतत्त्वाय नमः ।
 • ॐ परंधाम्नॆ नमः ।
 • ॐ सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ।
 • ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ।
 • ॐ सर्वात्मनॆ नमः ।
 • ॐ धीराय नमः ।
 • ॐ प्रह्लादपालकाय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ श्री नरसिंहाष्टॊत्तर शतनामावलिः सपूर्णम्‌ ॥

Leave a comment