ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ- om namah shivay om namah shivay

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय

 

ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय
महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय
जटाधराय शिव जटाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
जटाधराय शिव जटाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
त्रम्भकेशवराय शिव त्रम्भकेशवराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
त्रम्भकेशवराय शिव त्रम्भकेशवराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम योगेश्वराय शिव योगेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम योगेश्वराय शिव योगेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम गंगाधाराय शिव गंगाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम गंगाधाराय शिव गंगाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम कामेश्वराय शिव कामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम कामेश्वराय शिव कामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय

credit : Singer:-Anuradha paudwal 

 

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय

Leave a comment