श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली 

 • ॐ वाग्देव्यै नमः ।
 • ॐ शारदायै नमः ।
 • ॐ मायायै नमः ।
 • ॐ नादरूपिण्यै नमः ।
 • ॐ यशस्विन्यै नमः ।
 • ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः ।
 • ॐ हाहाहूहूमुखस्तुत्यायै नमः ।
 • ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
 • ॐ रञ्जिन्यै नमः ।
 • ॐ स्वस्तिकासनायै नमः । 
 • ॐ अज्ञानध्वान्तचन्द्रिकायै नमः ।
 • ॐ अधिविद्यादायिन्यै नमः ।
 • ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः ।
 • ॐ वीणागानप्रियायै नमः ।
 • ॐ शरणागतवत्सलायै नमः ।
 • ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ।
 • ॐ नीलकुन्दलायै नमः ।
 • ॐ वाण्यै नमः ।
 • ॐ सर्वपूज्यायै नमः ।
 • ॐ कृतकृत्यायै नमः । 
 • ॐ तत्त्वमय्यै नमः ।
 • ॐ नारदादिमुनिस्तुतायै नमः ।
 • ॐ राकेन्दुवदनायै नमः ।
 • ॐ यन्त्रात्मिकायै नमः ।
 • ॐ नलिनहस्तायै नमः ।
 • ॐ प्रियवादिन्यै नमः ।
 • ॐ जिह्वासिद्ध्यै नमः ।
 • ॐ हंसवाहिन्यै नमः ।
 • ॐ भक्तमनोहरायै नमः ।
 • ॐ दुर्गायै नमः । 
 • ॐ कल्याण्यै नमः ।
 • ॐ चतुर्मुखप्रियायै नमः ।
 • ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
 • ॐ भारत्यै नमः ।
 • ॐ अक्षरात्मिकायै नमः ।
 • ॐ अज्ञानध्वान्तदीपिकायै नमः ।
 • ॐ बालारूपिण्यै नमः ।
 • ॐ देव्यै नमः ।
 • ॐ लीलाशुकप्रियायै नमः ।
 • ॐ दुकूलवसनधारिण्यै नमः । 
 • ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः ।
 • ॐ मत्तमातङ्गगामिन्यै नमः ।
 • ॐ वीणागानविलोलुपायै नमः ।
 • ॐ पद्महस्तायै नमः ।
 • ॐ रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः ।
 • ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
 • ॐ अङ्कुशाक्षसूत्रधारिण्यै नमः ।
 • ॐ मुक्ताहारविभूषितायै नमः ।
 • ॐ मुक्तामण्यङ्कितचारुनासायै नमः ।
 • ॐ रत्नवलयभूषितायै नमः । 
 • ॐ कोटिसूर्यप्रकाशिन्यै नमः ।
 • ॐ विधिमानसहंसिकायै नमः ।
 • ॐ साधुरूपिण्यै नमः ।
 • ॐ सर्वशास्त्रार्थवादिन्यै नमः ।
 • ॐ सहस्रदलमध्यस्थायै नमः ।
 • ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
 • ॐ सर्वचैतन्यरूपिण्यै नमः ।
 • ॐ सत्यज्ञानप्रबोधिन्यै नमः ।
 • ॐ विप्रवाक्स्वरूपिण्यै नमः ।
 • ॐ वासवार्चितायै नमः । 
 • ॐ शुभ्रवस्त्रोत्तरीयायै नमः ।
 • ॐ विरिञ्चिपत्न्यै नमः ।
 • ॐ तुषारकिरणाभायै नमः ।
 • ॐ भावाभावविवर्जितायै नमः ।
 • ॐ वदनाम्बुजैकनिलयायै नमः ।
 • ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः ।
 • ॐ गजारूढायै नमः ।
 • ॐ वेदनुताय नमः ।
 • ॐ सर्वलोकसुपूजितायै नमः ।
 • ॐ भाषारूपायै नमः । 
 • ॐ भक्तिदायिन्यै नमः ।
 • ॐ मीनलोचनायै नमः ।
 • ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः ।
 • ॐ अतिमृदुलपदाम्बुजायै नमः ।
 • ॐ विद्याधर्यै नमः ।
 • ॐ जगन्मोहिन्यै नमः ।
 • ॐ रमायै नमः ।
 • ॐ हरिप्रियायै नमः ।
 • ॐ विमलायै नमः ।
 • ॐ पुस्तकभृते नमः । 
 • ॐ नारायण्यै नमः ।
 • ॐ मङ्गलप्रदायै नमः ।
 • ॐ अश्वलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ धान्यलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ राजलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ गजलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ सन्तानलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ जयलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ खड्गलक्ष्म्यै नमः । 
 • ॐ कारुण्यलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ सौम्यलक्ष्म्यै नमः ।
 • ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
 • ॐ चण्डिकायै नमः ।
 • ॐ शाम्भव्यै नमः ।
 • ॐ सिंहवाहिन्यै नमः ।
 • ॐ सुभद्रायै नमः ।
 • ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
 • ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः ।
 • ॐ हिमवत्पुत्रिकायै नमः । 
 • ॐ महाराज्ञै नमः ।
 • ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
 • ॐ पाशाङ्कुशधारिण्यै नमः ।
 • ॐ श्वेतपद्मासनायै नमः ।
 • ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ।
 • ॐ वनदुर्गायै नमः ।
 • ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
 • ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मीसहित- महासरस्वत्यै नमः । 
 
 
   इति श्रीसरस्वत्यष्टोत्तरनामावलिः समाप्ता ।

Leave a comment