श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. ॐ शिवाय नमः ।
 2. ॐ महॆश्वराय नमः ।
 3. ॐ शंभवॆ नमः ।
 4. ॐ पिनाकिनॆ नमः ।
 5. ॐ शशिशॆखराय नमः ।
 6. ॐ वामदॆवाय नमः ।
 7. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
 8. ॐ कपर्दिनॆ नमः ।
 9. ॐ नीललॊहिताय नमः ।
 10. ॐ शंकराय नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ शूलपाणयॆ नमः ।
 12. ॐ खट्वांगिनॆ नमः ।
 13. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।
 14. ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
 15. ॐ अंबिकानाथाय नमः ।
 16. ॐ श्रीकंठाय नमः ।
 17. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
 18. ॐ भवाय नमः ।
 19. ॐ शर्वाय नमः ।
 20. ॐ त्रिलॊकॆशाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ शितिकंठाय नमः ।
 22. ॐ शिवप्रियाय नमः ।
 23. ॐ उग्राय नमः ।
 24. ॐ कपालिनॆ नमः ।
 25. ॐ कौमारयॆ नमः ।
 26. ॐ अंधकासुरसूदनाय नमः ।
 27. ॐ गंगाधराय नमः ।
 28. ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
 29. ॐ कालकालाय नमः ।
 30. ॐ कृपानिधयॆ नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ भीमाय नमः ।
 32. ॐ परशुहस्ताय नमः ।
 33. ॐ मृगपाणयॆ नमः ।
 34. ॐ जटाधराय नमः ।
 35. ॐ कैलासवासिनॆ नमः ।
 36. ॐ कवचिनॆ नमः ।
 37. ॐ कठॊराय नमः ।
 38. ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ।
 39. ॐ वृषांकाय नमः ।
 40. ॐ वृषभरूढाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ भस्मॊद्धूळित विग्रहाय नमः ।
 42. ॐ सामप्रियाय नमः ।
 43. ॐ स्वरमयाय नमः ।
 44. ॐ त्रयीमूर्तयॆ नमः ।
 45. ॐ अनीश्वराय नमः ।
 46. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 47. ॐ परमात्मनॆ नमः ।
 48. ॐ सॊमसूर्याग्निलॊचनाय नमः ।
 49. ॐ हविषॆ नमः ।
 50. ॐ यज्ञमयाय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ सॊमाय नमः ।
 52. ॐ पंचवक्त्राय नमः ।
 53. ॐ सदाशिवाय नमः ।
 54. ॐ विश्वॆश्वराय नमः ।
 55. ॐ वीरभद्राय नमः ।
 56. ॐ गणनाथाय नमः ।
 57. ॐ प्रजापतयॆ नमः ।
 58. ॐ हिरण्यरॆतसॆ नमः ।
 59. ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
 60. ॐ गिरीशाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ गिरिशाय नमः ।
 62. ॐ अनघाय नमः ।
 63. ॐ भुजंगभूषणाय नमः ।
 64. ॐ भर्गाय नमः ।
 65. ॐ गिरिधन्वनॆ नमः ।
 66. ॐ गिरिप्रियाय नमः ।
 67. ॐ कृत्तिवाससॆ नमः ।
 68. ॐ पुरारातयॆ नमः ।
 69. ॐ भगवतॆ नमः ।
 70. ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॥ ७०
 71. ॐ मृत्युंजयाय नमः ।
 72. ॐ सूक्ष्मतनवॆ नमः ।
 73. ॐ जगद्व्यापिनॆ नमः ।
 74. ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।
 75. ॐ व्यॊमकॆशाय नमः ।
 76. ॐ महासॆनजनकाय नमः ।
 77. ॐ चारुविक्रमाय नमः ।
 78. ॐ रुद्राय नमः ।
 79. ॐ भूतपतयॆ नमः ।
 80. ॐ स्थाणवॆ नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।
 82. ॐ दिगंबराय नमः ।
 83. ॐ अष्टमूर्तयॆ नमः ।
 84. ॐ अनॆकात्मनॆ नमः ।
 85. ॐ सात्त्विकाय नमः
 86. ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ।
 87. ॐ शाश्वताय नमः ।
 88. ॐ खंडपरशवॆ नमः ।
 89. ॐ अजाय नमः ।
 90. ॐ पाशविमॊचकाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ मृडाय नमः ।
 92. ॐ पशुपतयॆ नमः ।
 93. ॐ दॆवाय नमः
 94. ॐ महादॆवाय नमः ।
 95. ॐ अव्ययाय नमः ।
 96. ॐ हरयॆ नमः ।
 97. ॐ पूषदंतभिदॆ नमः
 98. ॐ अव्यग्राय नमः ।
 99. ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ।
 100. ॐ हराय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ भगनॆत्रभिदॆ नमः ।
 102. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
 103. ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
 104. ॐ सहस्रपदॆ नमः ।
 105. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।
 106. ॐ अनंताय नमः ।
 107. ॐ तारकाय नमः ।
 108. ॐ परमॆश्वराय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इति श्री शिवाष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम ॥
Shiva Ashtottara Shatanamavali
Shiva Ashtottara Shatanamavali

शिव अष्टोत्तर शतनामावली PDF


Leave a comment