मां दुर्गा के 1000 नाम


1) ॐ महाविद्यायै नमः।
2) ॐ जगन्मात्रे नमः।
3) ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
4) ॐ शिवप्रियायै नमः।
5) ॐ विष्णुमायायै नमः।
6) ॐ शुभायै नमः।
7) ॐ शान्तायै नमः।
8) ॐ सिद्धायै नमः।
9) ॐ सिद्धसरस्वत्यै नमः।
10) ॐ क्षमायै नमः।
11) ॐ कान्त्यै नमः।
12) ॐ प्रभायै नमः।
13) ॐ ज्योत्स्नायै नमः।
14) ॐ पार्वत्यै नमः।
15) ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
16) ॐ हिङ्गुलायै नमः।
17) ॐ चण्डिकायै नमः।
18) ॐ दान्तायै नमः।
19) ॐ पद्मायै नमः।
20) ॐ लक्ष्म्यै नमः।
21) ॐ हरिप्रियायै नमः।
22) ॐ त्रिपुरायै नमः।
23) ॐ नन्दिन्यै नमः।
24) ॐ नन्दायै नमः।
25) ॐ सुनन्दायै नमः।
26) ॐ सुरवन्दितायै नमः।
27) ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
28) ॐ महामायायै नमः।
29) ॐ वेदमात्रे नमः।
30) ॐ सुधायै नमः।
31) ॐ धृत्यै नमः।
32) ॐ प्रीतये नमः।
33) ॐ प्रथायै नमः।
34) ॐ प्रसिद्धायै नमः।
35) ॐ मृडान्यै नमः।
36) ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः।
37) ॐ सिद्धविद्यायै नमः।
38) ॐ महाशक्तये नमः।
39) ॐ पृथ्व्यै नमः।
40) ॐ नारदसेवितायै नमः।
41) ॐ पुरुहूतप्रियायै नमः।
42) ॐ कान्तायै नमः।
43) ॐ कामिन्यै नमः।
44) ॐ पद्मलोचनायै नमः।
45) ॐ प्रह्लादिन्यै नमः।
46) ॐ महामात्रे नमः।
47) ॐ दुर्गायै नमः।
48) ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः।
49) ॐ ज्वालामुख्यै नमः।
50) ॐ सुगोत्रायै नमः।
 
 
 
51) ॐ ज्योतिषे नमः।
52) ॐ कुमुदवासिन्यै नमः।
53) ॐ दुर्गमायै नमः।
54) ॐ दुर्लभायै नमः।
55) ॐ विद्यायै नमः।
56) ॐ स्वर्गत्यै नमः।
57) ॐ पुरवासिन्यै नमः।
58) ॐ अपर्णायै नमः।
59) ॐ शाम्बरीमायायै नमः।
60) ॐ मदिरायै नमः।
61) ॐ मृदुहासिन्यै नमः।
62) ॐ कुलवागीश्वर्यै नमः।
63) ॐ नित्यायै नमः।
64) ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः।
65) ॐ कृशोदर्यै नमः।
66) ॐ कामेश्वर्यै नमः।
67) ॐ नीलायै नमः।
68) ॐ भीरुण्डायै नमः।
69) ॐ वह्निवासिन्यै नमः।
70) ॐ लम्बोदर्यै नमः।
71) ॐ महाकाल्यै नमः।
72) ॐ विद्याविद्येश्वर्यै नमः।
73) ॐ नरेश्वरायै नमः।
74) ॐ सत्यायै नमः।
75) ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नमः।
76) ॐ सङ्कर्षण्यै नमः।
77) ॐ नारसिंह्यै नमः।
78) ॐ वैष्णव्यै नमः।
79) ॐ महोदर्यै नमः।
80) ॐ कात्यायन्यै नमः।
81) ॐ चम्पायै नमः।
82) ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नमः।
83) ॐ नारायण्यै नमः।
84) ॐ महानिद्रायै नमः।
85) ॐ योगनिद्रायै नमः।
86) ॐ प्रभावत्यै नमः।
87) ॐ प्रज्ञापारमितायै नमः।
88) ॐ प्रज्ञायै नमः।
89) ॐ तारायै नमः।
90) ॐ मधुमत्यै नमः।
91) ॐ मधुवे नमः।
92) ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नमः।
93) ॐ कालिकायै नमः।
94) ॐ सिंहवाहिन्यै नमः।
95) ॐ ओंकारायै नमः।
96) ॐ वसुधाकारायै नमः।
97) ॐ चेतनायै नमः।
98) ॐ कोपनाकृत्यै नमः।
99) ॐ अर्धबिन्दुधरायै नमः।
100) ॐ धारायै नमः।
 
101) ॐ विश्वमात्रे नमः।
102) ॐ कलावत्यै नमः।
103) ॐ पद्मावत्यै नमः।
104) ॐ सुवस्त्रायै नमः।
105) ॐ प्रबुद्धायै नमः।
106) ॐ सरस्वत्यै नमः।
107) ॐ कुण्डासनायै नमः।
108) ॐ जगद्धात्र्यै नमः।
109) ॐ बुद्धमात्रे नमः।
110) ॐ जिनेश्वर्यै नमः।
111) ॐ जिनमात्रे नमः।
112) ॐ जिनेन्द्रायै नमः।
113) ॐ शारदायै नमः।
114) ॐ हंसवाहनायै नमः।
115) ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः।
116) ॐ वषट्कारायै नमः।
117) ॐ सुधाकारायै नमः।
118) ॐ सुधात्मिकायै नमः।
119) ॐ राजनीतये नमः।
120) ॐ त्रय्यै नमः।
121) ॐ वार्तायै नमः।
122) ॐ दण्डनीतये नमः।
123) ॐ कियावत्यै नमः।
124) ॐ सद्भूत्यै नमः।
125) ॐ तारिण्यै नमः।
126) ॐ श्रद्धायै नमः।
127) ॐ सद्गतये नमः।
128) ॐ सत्परायणायै नमः।
129) ॐ सिन्धवे नमः।
130) ॐ मन्दाकिन्यै नमः।
131) ॐ गङ्गायै नमः।
132) ॐ यमुनायै नमः।
133) ॐ सरस्वत्यै नमः।
134) ॐ गोदावर्यै नमः।
135) ॐ विपाशायै नमः।
136) ॐ कावेर्यै नमः।
137) ॐ शतहन्दायै नमः।
138) ॐ सरय्वै नमः।
139) ॐ चन्द्रभागायै नमः।
140) ॐ कौशिक्यै नमः।
141) ॐ गण्डक्यै नमः।
142) ॐ शुचये नमः।
143) ॐ नर्मदायै नमः।
144) ॐ कर्मनाशाय नमः।
145) ॐ चर्मण्वत्यै नमः।
146) ॐ देविकायै नमः।
147) ॐ वेत्रवत्यै नमः।
148) ॐ वितस्तायै नमः।
149) ॐ वरदायै नमः।
150) ॐ नरवाहनायै नमः।
151) ॐ सत्यै नमः।
152) ॐ पतिव्रतायै नमः।
153) ॐ साध्व्यै नमः।
154) ॐ सुचक्षुषे नमः।
155) ॐ कुण्डवासिन्यै नमः।
156) ॐ एकचक्षुषे नमः।
157) ॐ सहस्त्राक्ष्यै नमः।
158) ॐ सुश्रोण्यै नमः।
159) ॐ भगमालिन्यै नमः।
160) ॐ सेना नमः।
161) ॐ श्रोण्यै नमः।
162) ॐ पताकायै नमः।
163) ॐ सुव्यूहायै नमः।
164) ॐ युद्धकान्क्षिण्यै नमः।
165) ॐ पताकिन्यै नमः।
166) ॐ दयारम्भायै नमः।
167) ॐ विपञ्चीपञ्चमप्रियायै नमः।
168) ॐ परापरकलाकान्तायै नमः।
169) ॐ त्रिशक्तये नमः।
170) ॐ मोक्षदायिन्यै नमः।
171) ॐ ऐन्द्रयै नमः।
172) ॐ माहेश्वर्यै नमः।
173) ॐ ब्राह्मयै नमः।
174) ॐ कौमार्यै नमः।
175) ॐ कुलवासिन्यै नमः।
176) ॐ इच्छायै नमः।
177) ॐ भगवत्यै नमः।
178) ॐ शक्तये नमः।
179) ॐ कामधेनवे नमः।
180) ॐ कृपावत्यै नमः।
181) ॐ वज्रायुधायै नमः।
182) ॐ वज्रहस्तायै नमः।
183) ॐ चण्ड्यै नमः।
184) ॐ चण्डपराक्रमायै नमः।
185) ॐ गौर्यै नमः।
186) ॐ सुवर्णवर्णायै नमः।
187) ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः।
188) ॐ एकायै नमः।
189) ॐ अनेकायै नमः।
190) ॐ महेज्यायै नमः।
191) ॐ शतबाहवे नमः।
192) ॐ महाभुजायै नमः।
193) ॐ भुजङ्गभूषणायै नमः।
194) ॐ भूषायै नमः।
195) ॐ षट्चक्रक्रमवासिन्यै नमः।
196) ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नमः।
197) ॐ श्यामायै नमः।
198) ॐ कायस्थायै नमः।
199) ॐ कायवर्जितायै नमः।
200) ॐ सुस्मितायै नमः।
 
201) ॐ सुमुख्यै नमः।
202) ॐ क्षामायै नमः।
203) ॐ मूलप्रकृत्यै नमः।
204) ॐ ईश्वर्यै नमः।
205) ॐ अजायै नमः।
206) ॐ बहुवर्णायै नमः।
207) ॐ पुरुषार्थप्रवर्तिन्यै नमः।
208) ॐ रक्तायै नमः।
209) ॐ नीलायै नमः।
210) ॐ सितायै नमः।
211) ॐ श्यामायै नमः।
212) ॐ कृष्णायै नमः।
213) ॐ पीतायै नमः।
214) ॐ कर्बुरायै नमः।
215) ॐ क्षुधायै नमः।
216) ॐ तृष्णायै नमः।
217) ॐ जरावृद्धायै नमः।
218) ॐ तरुण्यै नमः।
219) ॐ करुणालयायै नमः।
220) ॐ कलायै नमः।
221) ॐ काष्ठायै नमः।
222) ॐ मुहूर्तायै नमः।
223) ॐ निमिषायै नमः।
224) ॐ कालरूपिण्यै नमः।
225) ॐ सुकर्णरसनायै नमः।
226) ॐ नासायै नमः।
227) ॐ चक्षुषे नमः।
228) ॐ स्पर्शवत्यै नमः।
229) ॐ रसायै नमः।
230) ॐ गन्धप्रियायै नमः।
231) ॐ सुगन्धायै नमः।
232) ॐ सुस्पर्शायै नमः।
233) ॐ मनोगतये नमः।
234) ॐ मृगनाभये नमः।
235) ॐ मृगाक्ष्यै नमः।
236) ॐ कर्पूरामोदधारिण्यै नमः।
237) ॐ पद्मयोनये नमः।
238) ॐ सुकेश्यै नमः।
239) ॐ सुलिङ्गायै नमः।
240) ॐ भगरूपिण्यै नमः।
241) ॐ योनिमुद्रायै नमः।
242) ॐ महामुद्रायै नमः।
243) ॐ खेचर्यै नमः।
244) ॐ खगगामिन्यै नमः।
245) ॐ मधुश्रियै नमः।
246) ॐ माधवीवल्लयै नमः।
247) ॐ मधुमत्तायै नमः।
248) ॐ मदोद्धतायै नमः।
249) ॐ मातङ्ग्यै नमः।
250) ॐ शुकहस्तायै नमः।
251) ॐ पुष्पबाणायै नमः।
252) ॐ इक्षुचापिन्यै नमः।
253) ॐ रक्ताम्बरधरायै नमः।
254) ॐ क्षीवायै नमः।
255) ॐ रक्तपुष्पावतंसिन्यै नमः।
256) ॐ शुभ्राम्बरधरायै नमः।
257) ॐ धीरायै नमः।
258) ॐ महाश्वेतायै नमः।
259) ॐ वसुप्रियायै नमः।
260) ॐ सुवेणये नमः।
261) ॐ पद्महस्तायै नमः।
262) ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नमः।
263) ॐ कर्पूरामोदनिःश्वासायै नमः।
264) ॐ पद्मिन्यै नमः।
265) ॐ पद्ममन्दिरायै नमः।
266) ॐ खड्गिन्यै नमः।
267) ॐ चक्रहस्तायै नमः।
268) ॐ भुसुण्ड्यै नमः।
269) ॐ परिघायुधायै नमः।
270) ॐ चापिन्यै नमः।
271) ॐ पाशहस्तायै नमः।
272) ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः।
273) ॐ सुबाणायै नमः।
274) ॐ शक्तिहस्तायै नमः।
275) ॐ मयूरवरवाहनायै नमः।
276) ॐ वरायुधधरायै नमः।
277) ॐ वीरायै नमः।
278) ॐ वीरपानमदोत्कटायै नमः।
279) ॐ वसुधायै नमः।
280) ॐ वसुधारायै नमः।
281) ॐ जयायै नमः।
282) ॐ शाकम्भर्यै नमः।
283) ॐ शिवायै नमः।
284) ॐ विजयायै नमः।
285) ॐ जयन्त्यै नमः।
286) ॐ सुस्तन्यै नमः।
287) ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः।
288) ॐ अन्तर्वत्न्यै नमः।
289) ॐ वेदशक्तये नमः।
290) ॐ वरदायै नमः।
291) ॐ वरधारिण्यै नमः।
292) ॐ शीतलायै नमः।
293) ॐ सुशीलायै नमः।
294) ॐ बालग्रहविनाशिन्यै नमः।
295) ॐ कुमार्यै नमः।
296) ॐ सुपर्वायै नमः।
297) ॐ कामाख्यायै नमः।
298) ॐ कामवन्दितायै नमः।
299) ॐ जालन्धरधरायै नमः।
300) ॐ अनन्तायै नमः।
 
 
301) ॐ कामरूपनिवासिन्यै नमः।
302) ॐ कामबीजवत्यै नमः।
303) ॐ सत्यायै नमः।
304) ॐ सत्यधर्मपरायणायै नमः।
305) ॐ स्थूलमार्गस्थितायै नमः।
306) ॐ सूक्ष्मायै नमः।
307) ॐ सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्यै नमः।
308) ॐ षट्कोणायै नमः।
309) ॐ त्रिकोणायै नमः।
310) ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
311) ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः।
312) ॐ वृषप्रियायै नमः।
313) ॐ वृषारूढायै नमः।
314) ॐ महिषासुरघातिन्यै नमः।
315) ॐ शुम्भदर्पहरायै नमः।
316) ॐ दीप्तायै नमः।
317) ॐ दीप्तपावकसन्निभायै नमः।
318) ॐ कपालभूषणायै नमः।
319) ॐ काल्यै नमः।
320) ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नमः।
321) ॐ कपालकुण्डलायै नमः।
322) ॐ दीर्घायै नमः।
323) ॐ शिवदूत्यै नमः।
324) ॐ घनध्वनये नमः।
325) ॐ सिद्धिदायै नमः।
326) ॐ बुद्धिदायै नमः।
327) ॐ नित्यायै नमः।
328) ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नमः।
329) ॐ कम्बुग्रीवायै नमः।
330) ॐ वसुमत्यै नमः।
331) ॐ छत्रच्छायाकृतालयायै नमः।
332) ॐ जगद्गर्भायै नमः।
333) ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
334) ॐ भुजगाकारशायिन्यै नमः।
335) ॐ प्रोल्लसत्सप्तपद्मायै नमः।
336) ॐ नाभिनालमृणालिन्यै नमः।
337) ॐ मूलाधारायै नमः।
338) ॐ निराकारायै नमः।
339) ॐ वह्रिकुण्डकृतालयायै नमः।
340) ॐ वायुकुण्डसुखासीनायै नमः।
341) ॐ निराधारायै नमः।
342) ॐ निराश्रयायै नमः।
343) ॐ श्वासोच्छ्वासगत्यै नमः।
344) ॐ जीवायै नमः।
345) ॐ ग्राहिण्यै नमः।
346) ॐ वह्निसंश्रयायै नमः।
347) ॐ वह्नितन्तुसमुत्थानायै नमः।
348) ॐ षड्रसास्वादलोलुपायै नमः।
349) ॐ तपस्विन्यै नमः।
350) ॐ तपःसिद्धये नमः।
351) ॐ तापस्यै नमः।
352) ॐ तपःप्रियायै नमः।
353) ॐ तपोनिष्ठायै नमः।
354) ॐ तपोयुक्तायै नमः।
355) ॐ तपसः सिद्धिदायिन्यै नमः।
356) ॐ सप्तधातुमयीमूर्तये नमः।
357) ॐ सप्तधात्वन्तराश्रयायै नमः।
358) ॐ देहपुष्टये नमः।
359) ॐ मनः तुष्टये नमः।
360) ॐ अन्नपुष्टये नमः।
361) ॐ बलोद्धतायै नमः।
362) ॐ ओषधये नमः।
363) ॐ वैद्यमात्रे नमः।
364) ॐ द्रव्यशक्तये नमः।
365) ॐ प्रभाविन्यै नमः।
366) ॐ वैद्यायै नमः।
367) ॐ वैद्यचिकित्सायै नमः।
368) ॐ सुपथ्यायै नमः।
369) ॐ रोगनाशिन्यै नमः।
370) ॐ मृगयायै नमः।
371) ॐ मृगमांसादायै नमः।
372) ॐ मृगत्वचे नमः।
373) ॐ मृगलोचनायै नमः।
374) ॐ वागुरायै नमः।
375) ॐ बन्धरूपायै नमः।
376) ॐ वधरूपायै नमः।
377) ॐ वधोद्धतायै नमः।
378) ॐ बन्द्यै नमः।
379) ॐ वन्दिस्तुताकारायै नमः।
380) ॐ काराबन्धविमोचन्यै नमः।
381) ॐ शृङ्खलायै नमः।
382) ॐ खलहायै नमः।
383) ॐ विद्युते नमः।
384) ॐ दृढबन्धविमोचन्यै नमः।
385) ॐ अम्बिकायै नमः।
386) ॐ अम्बालिकायै नमः।
387) ॐ अम्बायै नमः।
388) ॐ स्वक्षायै नमः।
389) ॐ साधुजनार्चितायै नमः।
390) ॐ कौलिक्यै नमः।
391) ॐ कुलविद्यायै नमः।
392) ॐ सुकुलायै नमः।
393) ॐ कुलपूजितायै नमः।
394) ॐ कालचक्रभ्रमायै नमः।
395) ॐ भ्रान्तायै नमः।
396) ॐ विभ्रमायै नमः।
397) ॐ भ्रमनाशिन्यै नमः।
398) ॐ वात्याल्यै नमः।
399) ॐ मेघमालायै नमः।
400) ॐ सुवृष्ट्यै नमः।
 
401) ॐ सस्यवर्धिन्यै नमः।
402) ॐ अकारायै नमः।
403) ॐ इकारायै नमः।
404) ॐ उकारायै नमः।
405) ॐ ऐकाररूपिण्यै नमः।
406) ॐ ह्रींकार्यै नमः।
407) ॐ बीजरूपायै नमः।
408) ॐ क्लींकारायै नमः।
409) ॐ अम्बरवासिन्यै नमः।
410) ॐ सर्वाक्षरमयीशक्तये नमः।
411) ॐ अक्षरायै नमः।
412) ॐ वर्णमालिन्यै नमः।
413) ॐ सिन्दूरारुणवक्त्रायै नमः।
414) ॐ सिन्दूरतिलकप्रियायै नमः।
415) ॐ वश्यायै नमः।
416) ॐ वश्यबीजायै नमः।
417) ॐ लोकवश्यविभाविन्यै नमः।
418) ॐ नृपवश्यायै नमः।
419) ॐ नृपैःसेव्यायै नमः।
420) ॐ नृपवश्यकर्यै नमः।
421) ॐ प्रियायै नमः।
422) ॐ महिष्यै नमः।
423) ॐ नृपमान्यायै नमः।
424) ॐ नृमान्यायै नमः।
425) ॐ नृपनन्दिन्यै नमः।
426) ॐ नृपधर्ममय्यै नमः।
427) ॐ धन्यायै नमः।
428) ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः।
429) ॐ चतुर्वर्णमयीमूर्तये नमः।
430) ॐ चतुर्वर्णैः सुपूजितायै नमः।
431) ॐ सर्वधर्ममयीसिद्धये नमः।
432) ॐ चतुराश्रमवासिन्यै नमः।
433) ॐ ब्राह्मण्यै नमः।
434) ॐ क्षत्रियायै नमः।
435) ॐ वैश्यायै नमः।
436) ॐ शूद्रायै नमः।
437) ॐ अवरवर्णजायै नमः।
438) ॐ वेदमार्गरतायै नमः।
439) ॐ यज्ञायै नमः।
440) ॐ वेदविश्वविभाविन्यै नमः।
441) ॐ अस्त्रशस्त्रमयीविद्यायै नमः।
442) ॐ वरशस्त्रास्त्रधारिण्यै नमः।
443) ॐ सुमेधायै नमः।
444) ॐ सत्यमेधायै नमः।
445) ॐ भद्रकाल्यै नमः।
446) ॐ अपराजितायै नमः।
447) ॐ गायत्र्यै नमः।
448) ॐ सत्कृतये नमः।
449) ॐ सन्ध्यायै नमः।
450) ॐ सावित्र्यै नमः।
451) ॐ त्रिपदाश्रयायै नमः।
452) ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
453) ॐ त्रिपद्यै नमः।
454) ॐ धात्र्यै नमः।
455) ॐ सुपर्वायै नमः।
456) ॐ सामगायन्यै नमः।
457) ॐ पाञ्चाल्यै नमः।
458) ॐ बालिकायै नमः।
459) ॐ बालायै नमः।
460) ॐ बालक्रीडायै नमः।
461) ॐ सनातन्यै नमः।
462) ॐ ग्रर्भाधारधरायै नमः।
463) ॐ शून्यायै नमः।
464) ॐ गर्भाशयनिवासिन्यै नमः।
465) ॐ सुरारिघातिनीकृत्यायै नमः।
466) ॐ पूतनायै नमः।
467) ॐ तिलोत्तमायै नमः।
468) ॐ लज्जायै नमः।
469) ॐ रसवत्यै नमः।
470) ॐ नन्दायै नमः।
471) ॐ भवान्यै नमः।
472) ॐ पापनाशिन्यै नमः।
473) ॐ पट्टाम्बरधरायै नमः।
474) ॐ गीतये नमः।
475) ॐ सुगीतये नमः।
476) ॐ ज्ञानलोचनायै नमः।
477) ॐ सप्तस्वरमयीतन्त्र्यै नमः।
478) ॐ षड्जमध्यमधैवतायै नमः।
479) ॐ मूर्च्छनाग्रामसंस्थानायै नमः।
480) ॐ स्वस्थायै नमः।
481) ॐ स्वस्थानवासिन्यै नमः।
482) ॐ अट्टाटहासिन्यै नमः।
483) ॐ प्रेतायै नमः।
484) ॐ प्रेतासननिवासिन्यै नमः।
485) ॐ गीतनृत्यप्रियायै नमः।
486) ॐ अकामायै नमः।
487) ॐ तुष्टिदायै नमः।
488) ॐ पुष्टिदायै नमः।
489) ॐ अक्षयायै नमः।
490) ॐ निष्ठायै नमः।
491) ॐ सत्यप्रियायै नमः।
492) ॐ प्राज्ञायै नमः।
493) ॐ लोकेश्यै नमः।
494) ॐ सुरोत्तमायै नमः।
495) ॐ सविषायै नमः।
496) ॐ ज्वालिन्यै नमः।
497) ॐ ज्वालायै नमः।
498) ॐ विषमोहार्तिनाशिन्यै नमः।
499) ॐ विषारये नमः।
500) ॐ नागदमन्यै नमः।
 
501) ॐ कुरुकुल्लायै नमः।
502) ॐ अमृतोद्भवायै नमः।
503) ॐ भूतभीतिहरारक्षायै नमः।
504) ॐ भूतावेशविनाशिन्यै नमः।
505) ॐ रक्षोघ्न्यै नमः।
506) ॐ राक्षस्यै नमः।
507) ॐ रात्रये नमः।
508) ॐ दीर्घनिद्रायै नमः।
509) ॐ दिवागतये नमः।
510) ॐ चन्द्रिकायै नमः।
511) ॐ चन्द्रकान्तये नमः।
512) ॐ सूर्यकान्तये नमः।
513) ॐ निशाचर्यै नमः।
514) ॐ डाकिन्यै नमः।
515) ॐ शाकिन्यै नमः।
516) ॐ शिष्यायै नमः।
517) ॐ हाकिन्यै नमः।
518) ॐ चक्रवाकिन्यै नमः।
519) ॐ सितासितप्रियायै नमः।
520) ॐ स्वङ्गायै नमः।
521) ॐ सकलायै नमः।
522) ॐ वनदेवतायै नमः।
523) ॐ गुरुरूपधरायै नमः।
524) ॐ गुर्व्यै नमः।
525) ॐ मृत्यवे नमः।
526) ॐ मार्यै नमः।
527) ॐ विशारदायै नमः।
528) ॐ महामार्यै नमः।
529) ॐ विनिद्रायै नमः।
530) ॐ तन्द्रायै नमः।
531) ॐ मृत्युविनाशिन्यै नमः।
532) ॐ चन्द्रमण्डलसङ्काशायै नमः।
533) ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्यै नमः।
534) ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः।
535) ॐ सुस्पृहायै नमः।
536) ॐ कामरूपिण्यै नमः।
537) ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नमः।
538) ॐ प्रौढायै नमः।
539) ॐ दुष्टदानवघातिन्यै नमः।
540) ॐ अनादिनिधनापुष्टये नमः।
541) ॐ चतुर्बाहवे नमः।
542) ॐ चतुर्मुख्यै नमः।
543) ॐ चतुःसमुद्रशयनायै नमः।
544) ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः।
545) ॐ काशपुष्पप्रतीकाशायै नमः।
546) ॐ शरत्कुमुदलोचनायै नमः।
547) ॐ भूतायै नमः।
548) ॐ भव्यायै नमः।
549) ॐ भविष्यायै नमः।
550) ॐ शैलजायै नमः।
551) ॐ शैलवासिन्यै नमः।
552) ॐ वाममार्गरतायै नमः।
553) ॐ वामायै नमः।
554) ॐ शिववामाङ्गवासिन्यै नमः।
555) ॐ वामाचारप्रियायै नमः।
556) ॐ तुष्टायै नमः।
557) ॐ लोपामुद्रायै नमः।
558) ॐ प्रबोधिन्यै नमः।
559) ॐ भूतात्मने नमः।
560) ॐ परमात्मने नमः।
561) ॐ भूतभाविविभाविन्यै नमः।
562) ॐ मङ्गलायै नमः।
563) ॐ सुशीलायै नमः।
564) ॐ परमार्थप्रबोधिन्यै नमः।
565) ॐ दक्षिणायै नमः।
566) ॐ दक्षिणामूर्तये नमः।
567) ॐ सुदक्षिणायै नमः।
568) ॐ हरिप्रियायै नमः।
569) ॐ योगिन्यै नमः।
570) ॐ योगयुक्तायै नमः।
571) ॐ योगाङ्गायै नमः।
572) ॐ ध्यानशालिन्यै नमः।
573) ॐ योगपट्टधरायै नमः।
574) ॐ मुक्तायै नमः।
575) ॐ मुक्तानांपरमागतये नमः।
576) ॐ नारसिंह्यै नमः।
577) ॐ सुजन्मायै नमः।
578) ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः।
579) ॐ धर्मदायै नमः।
580) ॐ धनदायै नमः।
581) ॐ कामदायै नमः।
582) ॐ मोक्षदायै नमः।
583) ॐ द्युतये नमः।
584) ॐ साक्षिण्यै नमः।
585) ॐ क्षणदायै नमः।
586) ॐ दक्षायै नमः।
587) ॐ दक्षजायै नमः।
588) ॐ कोटिरूपिण्यै नमः।
589) ॐ क्रतवे नमः।
590) ॐ कात्यायन्यै नमः।
591) ॐ स्वछायै नमः।
592) ॐ स्वच्छन्दायै नमः।
593) ॐ कविप्रियायै नमः।
594) ॐ सत्यागमायै नमः।
595) ॐ बहिःस्थायै नमः।
596) ॐ काव्यशक्तये नमः।
597) ॐ कवित्वदायै नमः।
598) ॐ मेनापुत्र्यै नमः।
599) ॐ सतीमात्रे नमः।
600) ॐ मैनाकभगिन्यै नमः।
 
 
601) ॐ तडिते नमः।
602) ॐ सौदामिन्यै नमः।
603) ॐ स्वधामायै नमः।
604) ॐ सुधामायै नमः।
605) ॐ धामशालिन्यै नमः।
606) ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
607) ॐ दिवे नमः।
608) ॐ सुभगायै नमः।
609) ॐ द्युतिवर्धिन्यै नमः।
610) ॐ श्रिये नमः।
611) ॐ कृत्तिवसनायै नमः।
612) ॐ कङ्काल्यै नमः।
613) ॐ कलिनाशिन्यै नमः।
614) ॐ रक्तबीजवधोद्दृप्तायै नमः।
615) ॐ सुतन्तवे नमः।
616) ॐ बीजसन्ततये नमः।
617) ॐ जगज्जीवायै नमः।
618) ॐ जगद्बीजायै नमः।
619) ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।
620) ॐ चामीकररुचये नमः।
621) ॐ चान्द्रीसाक्षयाषोडशीकलायै नमः।
622) ॐ यत्तत्पदानुबन्धायै नमः।
623) ॐ यक्षिण्यै नमः।
624) ॐ धनदार्चितायै नमः।
625) ॐ चित्रिण्यै नमः।
626) ॐ चित्रमायायै नमः।
627) ॐ विचित्रायै नमः।
628) ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
629) ॐ चामुण्डायै नमः।
630) ॐ मुण्डहस्तायै नमः।
631) ॐ चण्डमुण्डवधोद्धुरायै नमः।
632) ॐ अष्टम्यै नमः।
633) ॐ एकादश्यै नमः।
634) ॐ पूर्णायै नमः।
635) ॐ नवम्यै नमः।
636) ॐ चतुर्दश्यै नमः।
637) ॐ अमायै नमः।
638) ॐ कलशहस्तायै नमः।
639) ॐ पूर्णकुम्भधरायै नमः।
640) ॐ धरायै नमः।
641) ॐ अभीरवे नमः।
642) ॐ भैरव्यै नमः।
643) ॐ भीरायै नमः।
644) ॐ भीमायै नमः।
645) ॐ त्रिपुरभैरव्यै नमः।
646) ॐ महारुण्डायै नमः।
647) ॐ रौद्र्यै नमः।
648) ॐ महाभैरवपूजितायै नमः।
649) ॐ निर्मुण्डायै नमः।
650) ॐ हस्तिन्यै नमः।
651) ॐ चण्डायै नमः।
652) ॐ करालदशनाननायै नमः।
653) ॐ करालायै नमः।
654) ॐ विकरालायै नमः।
655) ॐ घोरघुर्घुरनादिन्यै नमः।
656) ॐ रक्तदन्तायै नमः।
657) ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नमः।
658) ॐ बन्धूककुसुमारुणायै नमः।
659) ॐ कादम्बर्यै नमः।
660) ॐ पटासायै नमः।
661) ॐ काश्मीर्यै नमः।
662) ॐ कुंकुमप्रियायै नमः।
663) ॐ क्षान्तये नमः।
664) ॐ बहुसुवर्णायै नमः।
665) ॐ रतये नमः।
666) ॐ बहुसुवर्णदायै नमः।
667) ॐ मातङ्गिन्यै नमः।
668) ॐ वरारोहायै नमः।
669) ॐ मत्तमातङ्गगामिन्यै नमः।
670) ॐ हिंसायै नमः।
671) ॐ हंसगतये नमः।
672) ॐ हंस्यै नमः।
673) ॐ हंसोज्ज्वलशिरोरुहायै नमः।
674) ॐ पूर्णचन्द्रमुख्यै नमः।
675) ॐ श्यामायै नमः।
676) ॐ स्मितास्यायै नमः।
677) ॐ श्यामकुण्डलायै नमः।
678) ॐ मष्यै नमः।
679) ॐ लेखिन्यै नमः।
680) ॐ लेख्यायै नमः।
681) ॐ सुलेखायै नमः।
682) ॐ लेखकप्रियायै नमः।
683) ॐ शङ्खिन्यै नमः।
684) ॐ शङ्खहस्तायै नमः।
685) ॐ जलस्थायै नमः।
686) ॐ जलदेवतायै नमः।
687) ॐ कुरुक्षेत्रावनये नमः।
688) ॐ काश्यै नमः।
689) ॐ मथुरायै नमः।
690) ॐ काञ्च्यै नमः।
691) ॐ अवन्तिकायै नमः।
692) ॐ अयोध्यायै नमः।
693) ॐ द्वारकायै नमः।
694) ॐ मायायै नमः।
695) ॐ तीर्थायै नमः।
696) ॐ तीर्थकरप्रियायै नमः।
697) ॐ त्रिपुष्करायै नमः।
698) ॐ अप्रमेयायै नमः।
699) ॐ कोशस्थायै नमः।
700) ॐ कोशवासिन्यै नमः।
 
701) ॐ कौशिक्यै नमः।
702) ॐ कुशावर्तायै नमः।
703) ॐ कौशाम्ब्यै नमः।
704) ॐ कोशवर्धिन्यै नमः।
705) ॐ कोशदायै नमः।
706) ॐ पद्मकोशाक्ष्यै नमः।
707) ॐ कुसुमायै नमः।
708) ॐ कुसुमप्रियायै नमः।
709) ॐ तोतुलायै नमः।
710) ॐ तुलाकोटयै नमः।
711) ॐ कूटस्थायै नमः।
712) ॐ कोटराश्रयायै नमः।
713) ॐ स्वयम्भुवे नमः।
714) ॐ सुरूपायै नमः।
715) ॐ स्वरूपायै नमः।
716) ॐ रूपवर्धिन्यै नमः।
717) ॐ तेजस्विन्यै नमः।
718) ॐ सुभिक्षायै नमः।
719) ॐ बलदायै नमः।
720) ॐ बलदायिन्यै नमः।
721) ॐ महाकोश्यै नमः।
722) ॐ महावर्तायै नमः।
723) ॐ बुद्धिसदसदात्मिकायै नमः।
724) ॐ महाग्रहहरायै नमः।
725) ॐ सौम्यायै नमः।
726) ॐ विशोकायै नमः।
727) ॐ शोकनाशिन्यै नमः।
728) ॐ सात्त्विक्यै नमः।
729) ॐ सत्त्वसंस्थायै नमः।
730) ॐ राजस्यै नमः।
731) ॐ रजोवृतायै नमः।
732) ॐ तामस्यै नमः।
733) ॐ तमोयुक्तायै नमः।
734) ॐ गुणत्रयविभाविन्यै नमः।
735) ॐ अव्यक्तायै नमः।
736) ॐ व्यक्तरूपायै नमः।
737) ॐ वेदविद्यायै नमः।
738) ॐ शाम्भव्यै नमः।
739) ॐ शङ्कराकल्पिनीकल्पायै नमः।
740) ॐ मनःसङ्कल्पसन्ततये नमः।
741) ॐ सर्वलोकमयीशक्तये नमः।
742) ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नमः।
743) ॐ सर्वज्ञानवतीवाञ्छायै नमः।
744) ॐ सर्वतत्त्वानुबोधिन्यै नमः।
745) ॐ जागृत्यै नमः।
746) ॐ सुषुप्तये नमः।
747) ॐ स्वप्नावस्थायै नमः।
748) ॐ तुरीयकायै नमः।
749) ॐ त्वरायै नमः।
750) ॐ मन्दगतये नमः।
751) ॐ मन्दायै नमः।
752) ॐ मन्दिरामोदधारिण्यै नमः।
753) ॐ पानभूमये नमः।
754) ॐ पानपात्रायै नमः।
755) ॐ पानदानकरोद्यतायै नमः।
756) ॐ अघूर्णारुणनेत्रायै नमः।
757) ॐ किञ्चिदव्यक्तभाषिण्यै नमः।
758) ॐ आशापूरायै नमः।
759) ॐ दीक्षायै नमः।
760) ॐ दक्षायै नमः।
761) ॐ दीक्षितपूजितायै नमः।
762) ॐ नागवल्ल्यै नमः।
763) ॐ नागकन्यायै नमः।
764) ॐ भोगिन्यै नमः।
765) ॐ भोगवल्लभायै नमः।
766) ॐ सर्वशास्त्रवतीविद्यायै नमः।
767) ॐ सुस्मृतये नमः।
768) ॐ धर्मवादिन्यै नमः।
769) ॐ श्रुतये नमः।
770) ॐ श्रुतिधरायै नमः।
771) ॐ ज्येष्ठायै नमः।
772) ॐ श्रेष्ठायै नमः।
773) ॐ पातालवासिन्यै नमः।
774) ॐ मीमांसायै नमः।
775) ॐ तर्कविद्यायै नमः।
776) ॐ सुभक्तये नमः।
777) ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
778) ॐ सुनाभये नमः।
779) ॐ यातनायै नमः।
780) ॐ जातये नमः।
781) ॐ गम्भीरायै नमः।
782) ॐ भाववर्जितायै नमः।
783) ॐ नागपाशधरामूर्तये नमः।
784) ॐ अगाधायै नमः।
785) ॐ नागकुण्डलायै नमः।
786) ॐ सुचक्रायै नमः।
787) ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः।
788) ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नमः।
789) ॐ सर्वमन्त्रमयीविद्यायै नमः।
790) ॐ सर्वमन्त्राक्षरावलये नमः।
791) ॐ मधुस्रवायै नमः।
792) ॐ स्रवन्त्यै नमः।
793) ॐ भ्रामर्यै नमः।
794) ॐ भ्रमरालकायै नमः।
795) ॐ मातृमण्डलमध्यस्थायै नमः।
796) ॐ मातृमण्डलवासिन्यै नमः।
797) ॐ कुमारजनन्यै नमः।
798) ॐ क्रूरायै नमः।
799) ॐ सुमुख्यै नमः।
800) ॐ ज्वरनाशिन्यै नमः।
 
801) ॐ अतीतायै नमः।
802) ॐ विद्यमानायै नमः।
803) ॐ भाविन्यै नमः।
804) ॐ प्रीतिमञ्जर्यै नमः।
805) ॐ सर्वसौख्यवतीयुक्तये नमः।
806) ॐ आहारपरिणामिन्यै नमः।
807) ॐ पञ्चभूतानांनिधानायै नमः।
808) ॐ भवसागरतारिण्यै नमः।
809) ॐ अक्रूरायै नमः।
810) ॐ ग्रहवत्यै नमः।
811) ॐ विग्रहायै नमः।
812) ॐ ग्रहवर्जितायै नमः।
813) ॐ रोहिण्यै नमः।
814) ॐ भूमिगर्भायै नमः।
815) ॐ कालभुवे नमः।
816) ॐ कालवर्तिन्यै नमः।
817) ॐ कलङ्करहितानार्यै नमः।
818) ॐ चतुष्षष्ट्यभिधावत्यै नमः।
819) ॐ जीर्णायै नमः।
820) ॐ जीर्णवस्त्रायै नमः।
821) ॐ नूतनायै नमः।
822) ॐ नववल्लभायै नमः।
823) ॐ अरजायै नमः।
824) ॐ रतये नमः।
825) ॐ प्रीतये नमः।
826) ॐ रतिरागविवर्धिन्यै नमः।
827) ॐ पञ्चवातगतिर्भिन्नायै नमः।
828) ॐ पञ्चश्लेष्माशयाधरायै नमः।
829) ॐ पञ्चपित्तवतीशक्तये नमः।
830) ॐ पञ्चस्थानविबोधिन्यै नमः।
831) ॐ उदक्यायै नमः।
832) ॐ वृषस्यन्त्यै नमः।
833) ॐ त्र्यहंबहिःप्रस्रविण्यै नमः।
834) ॐ रजःशुक्रधराशक्तये नमः।
835) ॐ जरायवे नमः।
836) ॐ गर्भधारिण्यै नमः।
837) ॐ त्रिकालज्ञायै नमः।
838) ॐ त्रिलिङ्गायै नमः।
839) ॐ त्रिमूर्तये नमः।
840) ॐ त्रिपुरवासिन्यै नमः।
841) ॐ अरागायै नमः।
842) ॐ शिवतत्त्वायै नमः।
843) ॐ कामतत्त्वानुरागिण्यै नमः।
844) ॐ प्राच्यै नमः।
845) ॐ अवाच्यै नमः।
846) ॐ प्रतीच्यै नमः।
847) ॐ उदीच्यै नमः।
848) ॐ विदिग्दिशायै नमः।
849) ॐ अहङ्कृतये नमः।
850) ॐ अहङ्कारायै नमः।
851) ॐ बलिमायायै नमः।
852) ॐ बलिप्रियायै नमः।
853) ॐ स्रुचे नमः।
854) ॐ स्रुवायै नमः।
855) ॐ सामिधेन्यै नमः।
856) ॐ सश्रद्धायै नमः।
857) ॐ श्राद्धदेवतायै नमः।
858) ॐ मात्रे नमः।
859) ॐ मातामह्यै नमः।
860) ॐ तृप्तये नमः।
861) ॐ पितृमात्रे नमः।
862) ॐ पितामह्यै नमः।
863) ॐ स्नुषायै नमः।
864) ॐ दौहित्रिण्यै नमः।
865) ॐ पुत्र्यै नमः।
866) ॐ पौत्र्यै नमः।
867) ॐ नप्त्र्यै नमः।
868) ॐ शिशुप्रियायै नमः।
869) ॐ स्तनदायै नमः।
870) ॐ स्तनधारायै नमः।
871) ॐ विश्वयोनये नमः।
872) ॐ स्तनन्धय्यै नमः।
873) ॐ शिशूत्सङ्गधरायै नमः।
874) ॐ दोलायै नमः।
875) ॐ दोलाक्रीडाभिनन्दिन्यै नमः।
876) ॐ उर्वश्यै नमः।
877) ॐ कदल्यै नमः।
878) ॐ केकायै नमः।
879) ॐ विशिखायै नमः।
880) ॐ शिखिवर्तिन्यै नमः।
881) ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नमः।
882) ॐ खट्वायै नमः।
883) ॐ बाणपुङ्खानुवर्तिन्यै नमः।
884) ॐ लक्ष्यप्राप्तये नमः।
885) ॐ कलायै नमः।
886) ॐ अलक्ष्यायै नमः।
887) ॐ लक्ष्यायै नमः।
888) ॐ शुभलक्षणायै नमः।
889) ॐ वर्तिन्यै नमः।
890) ॐ सुपथाचारायै नमः।
891) ॐ परिखायै नमः।
892) ॐ खनये नमः।
893) ॐ वृतये नमः।
894) ॐ प्राकारवलयायै नमः।
895) ॐ वेलायै नमः।
896) ॐ महोदधौमर्यादायै नमः।
897) ॐ पोषणीशक्तये नमः।
898) ॐ शोषणीशक्तये नमः।
899) ॐ दीर्घकेश्यै नमः।
900) ॐ सुलोमशायै नमः।
 
 
901) ॐ ललितायै नमः।
902) ॐ मांसलायै नमः।
903) ॐ तन्व्यै नमः।
904) ॐ वेदवेदाङ्गधारिण्यै नमः।
905) ॐ नरासृक्पानमत्तायै नमः।
906) ॐ नरमुण्डास्थिभूषणायै नमः।
907) ॐ अक्षक्रीडारतये नमः।
908) ॐ शार्यै नमः।
909) ॐ शारिकाशुकभाषिण्यै नमः।
910) ॐ शाम्बर्यै नमः।
911) ॐ गारुडीविद्यायै नमः।
912) ॐ वारुण्यै नमः।
913) ॐ वरुणार्चितायै नमः।
914) ॐ वाराह्यै नमः।
915) ॐ मुण्डहस्तायै नमः।
916) ॐ दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरायै नमः।
917) ॐ मीनमूर्तिधरायै नमः।
918) ॐ मूर्तायै नमः।
919) ॐ वदन्यायै नमः।
920) ॐ प्रतिमाश्रयायै नमः।
921) ॐ अमूर्तायै नमः।
922) ॐ निधिरूपायै नमः।
923) ॐ शालग्रामशिलाशुचये नमः।
924) ॐ स्मृतये नमः।
925) ॐ संस्काररूपायै नमः।
926) ॐ सुसंस्कारायै नमः।
927) ॐ संस्कृतये नमः।
928) ॐ प्राकृतायै नमः।
929) ॐ देशभाषायै नमः।
930) ॐ गाथायै नमः।
931) ॐ गीतये नमः।
932) ॐ प्रहेलिकायै नमः।
933) ॐ इडायै नमः।
934) ॐ पिङ्गलायै नमः।
935) ॐ पिङ्गायै नमः।
936) ॐ सुषुम्णायै नमः।
937) ॐ सूर्यवाहिन्यै नमः।
938) ॐ शशिस्रवायै नमः।
939) ॐ तालुस्थायै नमः।
940) ॐ काकिन्यै नमः।
941) ॐ अमृतजीविन्यै नमः।
942) ॐ अणुरूपायै नमः।
943) ॐ बृहद्रूपायै नमः।
944) ॐ लघुरूपायै नमः।
945) ॐ गुरुस्थिरायै नमः।
946) ॐ स्थावरायै नमः।
947) ॐ जङ्गमायै नमः।
948) ॐ देव्यै नमः।
949) ॐ कृतकर्मफलप्रदायै नमः।
950) ॐ विषयाक्रान्तदेहायै नमः।
951) ॐ निर्विशेषायै नमः।
952) ॐ जितेन्द्रियायै नमः।
953) ॐ विश्वरूपायै नमः।
954) ॐ चिदानन्दायै नमः।
955) ॐ परब्रह्मप्रबोधिन्यै नमः।
956) ॐ निर्विकारायै नमः।
957) ॐ निर्वैरायै नमः।
958) ॐ विरतये नमः।
959) ॐ सत्यवर्धिन्यै नमः।
960) ॐ पुरुषाज्ञायै नमः।
961) ॐ भिन्नायै नमः।
962) ॐ क्षान्तिःकैवल्यदायिन्यै नमः।
963) ॐ विविक्तसेविन्यै नमः।
964) ॐ प्रज्ञाजनयित्र्यै नमः।
965) ॐ बहुश्रुतये नमः।
966) ॐ निरीहायै नमः।
967) ॐ समस्तैकायै नमः।
968) ॐ सर्वलोकैकसेवितायै नमः।
969) ॐ सेवायै नमः।
970) ॐ सेवाप्रियायै नमः।
971) ॐ सेव्यायै नमः।
972) ॐ सेवाफलविवर्धिन्यै नमः।
973) ॐ कलौकल्किप्रियाकाल्यै नमः।
974) ॐ दुष्टम्लेच्छविनाशिन्यै नमः।
975) ॐ प्रत्यञ्चायै नमः।
976) ॐ धनुर्यष्टये नमः।
977) ॐ खड्गधारायै नमः।
978) ॐ दुरानतये नमः।
979) ॐ अश्वप्लुतये नमः।
980) ॐ वल्गायै नमः।
981) ॐ सृणये नमः।
982) ॐ सन्मत्तवारणायै नमः।
983) ॐ वीरभुवे नमः।
984) ॐ वीरमात्रे नमः।
985) ॐ वीरसुवे नमः।
986) ॐ वीरनन्दिन्यै नमः।
987) ॐ जयश्रियै नमः।
988) ॐ जयदीक्षायै नमः।
989) ॐ जयदायै नमः।
990) ॐ जयवर्धिन्यै नमः।
991) ॐ सौभाग्यसुभगाकारायै नमः।
992) ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नमः।
993) ॐ क्षेमङ्कर्यै नमः।
994) ॐ सिद्धिरूपायै नमः।
995) ॐ सत्कीर्तये नमः।
996) ॐ पथिदेवतायै नमः।
997) ॐ सर्वतीर्थमयीमूर्तये नमः।
998) ॐ सर्वदेवमयीप्रभायै नमः।
999) ॐ सर्वसिद्धिप्रदाशक्तये नमः।
1000) ॐ सर्वमङ्गलमङ्गलायै नमः।

1000 Naam Devi Durga ji Ke मां दुर्गा के 1000 नाम 

 

Leave a comment