कुबेर मंत्र

ॐ यक्ष कुबेर मंत्र

 
ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये
धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥
 
Om Yakshaya Kuberaya Vaishravanaya Dhanadhanyadhipataye
Dhanadhanyasamriddhim Me Dehi Dapaya Svaha॥
 

 

धन प्राप्ति के लिए कुबेर मंत्र

 
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥
 
Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteshvaraya Namah॥ 

 कुबेर अष्टलक्ष्मी धन प्राप्ति मंत्र

 
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥
 
Om Hreem Shreem Kreem Shreem Kuberaya Ashta-Lakshmi
Mama Grihe Dhanam Puraya Puraya Namah॥

कुबेर मंत्र जाप

ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये॥
धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥ 

Kuber Mantra,श्री कुबेर मंत्र
श्री कुबेर मंत्र

Leave a comment