श्री लक्ष्मी गणेश मंत्र


1. लक्ष्मी विनायक मंत्र (लक्ष्मी विनायक मन्त्र)

ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा॥
 

2. लक्ष्मी गणेश ध्यान मंत्र (लक्ष्मी गणेश ध्यान मन्त्र)

दन्ताभये चक्रवरौ दधानं, कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।
धृताब्जयालिङ्गितमाब्धि पुत्र्या-लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे॥
 

3. ऋणहर्ता गणपति मंत्र (ऋणहर्ता गणपति मन्त्र)

ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्॥


Read More : Shri Lakshmi Gayatri Mantra
 


1 thought on “श्री लक्ष्मी गणेश मंत्र | Lakshmi Ganesh Mantra”

Leave a comment