श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ श्री आंजनॆयाय नमः ।
 2. ॐ महावीराय नमः ।
 3. ॐ हनुमतॆ नमः ।
 4. ॐ मारुतात्मजाय नमः ।
 5. ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ।
 6. ॐ सीतादॆविमुद्राप्रदायकाय नमः ।
 7. ॐ अशॊकवनिकाच्छॆत्रॆ नमः ।
 8. ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः ।
 9. ॐ सर्वबंधविमॊक्त्रॆ नमः ।
 10. ॐ रक्षॊविध्वंसकारकाय नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ परविद्यापरिहाराय नमः ।
 12. ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः ।
 13. ॐ परमंत्रनिराकर्त्रॆ नमः ।
 14. ॐ परयंत्रप्रभॆदकाय नमः ।
 15. ॐ सर्वग्रह विनाशिनॆ नमः ।
 16. ॐ भीमसॆनसहायकृतॆ नमः ।
 17. ॐ सर्वदुःखहराय नमः ।
 18. ॐ सर्वलॊकचारिणॆ नमः ।
 19. ॐ मनॊजवाय नमः ।
 20. ॐ पारिजातधृममूलस्थाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ सर्वमंत्र स्वरूपवतॆ नमः ।
 22. ॐ सर्वतंत्र स्वरूपिणॆ नमः ।
 23. ॐ सर्वयंत्रात्मकाय नमः ।
 24. ॐ कपीश्वराय नमः ।
 25. ॐ महाकायाय नमः ।
 26. ॐ सर्वरॊगहराय नमः ।
 27. ॐ प्रभवॆ नमः ।
 28. ॐ बलसिद्धिकराय नमः ।
 29. ॐ सर्वविद्यासंपत्प्रदायकाय नमः ।
 30. ॐ कपिसॆनानायकाय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ।
 32. ॐ कुमारब्रह्मचारिणॆ नमः ।
 33. ॐ रत्नकुंडलदीप्तिमतॆ नमः ।
 34. ॐ चंचलद्वाल सन्नद्धलंबमान शिखॊज्ज्वलाय नमः ।
 35. ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ।
 36. ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
 37. ॐ कारागृहविमॊक्त्रॆ नमः ।
 38. ॐ शृंखलाबंधमॊचकाय नमः ।
 39. ॐ सागरॊत्तारकाय नमः ।
 40. ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ रामदूताय नमः ।
 42. ॐ प्रतापवतॆ नमः ।
 43. ॐ वानराय नमः ।
 44. ॐ कॆसरीपुत्राय नमः ।
 45. ॐ सीताशॊकनिवारणाय नमः ।
 46. ॐ अंजनागर्भसंभूताय नमः ।
 47. ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ।
 48. ॐ विभीषण प्रियकराय नमः ।
 49. ॐ दशग्रीव कुलांतकाय नमः ।
 50. ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रॆ नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ वज्रकायाय नमः ।
 52. ॐ महाद्युतयॆ नमः ।
 53. ॐ चिरंजीविनॆ नमः ।
 54. ॐ रामभक्ताय नमः ।
 55. ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ।
 56. ॐ अक्षहंत्रॆ नमः ।
 57. ॐ कांचनाभाय नमः ।
 58. ॐ पंचवक्त्राय नमः ।
 59. ॐ महातपसॆ नमः ।
 60. ॐ लंकिणीभंजनाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 62. ॐ सिंहिकाप्राणभंजनाय नमः ।
 63. ॐ गंधमादनशैलस्थाय नमः ।
 64. ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः ।
 65. ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ।
 66. ॐ धीराय नमः ।
 67. ॐ शूराय नमः ।
 68. ॐ दैत्यकुलांतकाय नमः ।
 69. ॐ सुरार्चिताय नमः ।
 70. ॐ महातॆजसॆ नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ।
 72. ॐ कामरूपिणॆ नमः ।
 73. ॐ पिंगलाक्षाय नमः ।
 74. ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः ।
 75. ॐ कबलीकृतमार्तांडमंडलाय नमः ।
 76. ॐ विजितॆंद्रियाय नमः ।
 77. ॐ रामसुग्रीवसंधात्रॆ नमः ।
 78. ॐ महिरावणमर्दनाय नमः ।
 79. ॐ स्फटिकाभाय नमः ।
 80. ॐ वागधीशाय नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ नवव्य़ाकृतीपंडिताय नमः ।
 82. ॐ चतुर्बाहवॆ नमः ।
 83. ॐ दीनबंधवॆ नमः ।
 84. ॐ महात्मनॆ नमः ।
 85. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
 86. ॐ संजीवननगाहर्त्रॆ नमः ।
 87. ॐ शुचयॆ नमः ।
 88. ॐ वाग्मिनॆ नमः ।
 89. ॐ दृढव्रताय नमः ।
 90. ॐ कालनॆमिप्रमथनाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नमः ।
 92. ॐ दांताय नमः ।
 93. ॐ शांताय नमः ।
 94. ॐ प्रसन्नात्मनॆ नमः ।
 95. ॐ शतकंठ मदापहृतॆ नमः ।
 96. ॐ यॊगिनॆ नमः ।
 97. ॐ रामकथालॊलाय नमः ।
 98. ॐ सीतान्वॆषण पंडिताय नमः ।
 99. ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
 100. ॐ वज्रनखाय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ।
 102. ॐ इंद्रजित्प्रहितामॊघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः ।
 103. ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिनॆ नमः ।
 104. ॐ शरपंजरभॆदकाय नमः ।
 105. ॐ दशबाहवॆ नमः ।
 106. ॐ लॊकपूज्याय नमः ।
 107. ॐ जांबवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ।
 108. ॐ सीतासमॆतश्रीराम पादसॆवा दुरंधराय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इति श्री आंजनॆय अष्टॊत्तर शतनामावली संपूर्णम्‌ ॥
Anjaneya Ashtottara Shatanamavali,श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली
श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली

Leave a comment