श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराय नमः ।
 2. ॐ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीगुरुभ्यो नमः ।
 3. ॐ संन्यासाश्रमशिखराय नमः ।
 4. ॐ काषायदण्डधारिणे नमः ।
 5. ॐ सर्वपीडापहारिणे नमः ।
 6. ॐ स्वामिनाथगुरवे नमः ।
 7. ॐ करुणासागराय नमः । 
 8. ॐ जगदाकर्षणशक्तिमते नमः ।
 9. ॐ सर्वसराचरहृदयस्थाय नमः ।
 10. ॐ भक्तपरिपालकश्रेष्ठाय नमः । 
 11. ॐ धर्मपरिपालकाय नमः ।
 12. ॐ श्रीजयेन्द्रसरस्वत्याचार्याय नमः ।
 13. ॐ श्रीविजयेन्द्रसरस्वतीपूजिताय नमः ।
 14. ॐ शिवशक्तिस्वरूपाय नमः । 
 15. ॐ भक्तजनप्रियाय नमः ।
 16. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवैक्यस्वरूपाय नमः ।
 17. ॐ काञ्चीक्षेत्रवासाय नमः ।
 18. ॐ कैलाशशिखरवासाय नमः ।
 19. ॐ स्वधर्मपरिपोषकाय नमः । 
 20. ॐ चातुर्वर्ण्यसंरक्षकाय नमः । 
 21. ॐ लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः ।
 22. ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः ।
 23. ॐ सर्वपापहराय नमः ।
 24. ॐ धर्मरक्षणसन्तुष्टाय नमः ।
 25. ॐ भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः ।
 26. ॐ सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः । 
 27. ॐ सर्वशास्त्रगम्याय नमः ।
 28. ॐ सर्वलोकपितामहाय नमः ।
 29. ॐ भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः । 
 30. ॐ ब्रह्मण्यपोषकाय नमः । 
 31. ॐ नानविधपुष्पार्चितपदाय नमः ।
 32. ॐ रुद्राक्षकिरीटधारिणे नमः ।
 33. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः । 
 34. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 35. ॐ सर्वचराचरव्यापकाय नमः ।
 36. ॐ अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः ।
 37. ॐ मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः ।
 38. ॐ अभयहस्ताय नमः । 
 39. ॐ भयापहाय नमः ।
 40. ॐ यज्ञपुरुषाय नमः । 
 41. ॐ यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः ।
 42. ॐ यज्ञसम्पन्नाय नमः ।
 43. ॐ यज्ञसहायकाय नमः ।
 44. ॐ यज्ञफलदाय नमः ।
 45. ॐ यज्ञप्रियाय नमः । 
 46. ॐ उपमानरहिताय नमः ।
 47. ॐ स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः ।
 48. ॐ चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ।
 49. ॐ ऋग्य़जुस्सामाथर्वणचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः ।
 50. ॐ दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः ।  
 51. ॐ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थातीताय नमः ।
 52. ॐ कोटिसूर्यतुल्यतेजोमयशरीराय नमः । 
 53. ॐ साधुसङ्घसंरक्षकाय नमः ।
 54. ॐ अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः ।
 55. ॐ गुरुपादुकापूजाधुरन्धराय नमः ।
 56. ॐ कनकाभिषिक्ताय नमः ।
 57. ॐ स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः । 
 58. ॐ सर्वजीवमोक्षदाय नमः ।
 59. ॐ मूकवाग्दाननिपुणाय नमः ।
 60. ॐ नेत्रदीक्षादानाय नमः । 
 61. ॐ द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः ।
 62. ॐ गानरसज्ञाय नमः ।
 63. ॐ ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः ।
 64. ॐ सकलकलासिद्धिदाय नमः । 
 65. ॐ चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः ।
 66. ॐ अनेकभाषासम्भाषणकोविदाय नमः ।
 67. ॐ अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
 68. ॐ श्रीशारदामठसुस्थिताय नमः । 
 69. ॐ नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः ।
 70. ॐ प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः । 
 71. ॐ पादयात्राप्रियाय नमः ।
 72. ॐ नानाविधमतपण्डिताय नमः । 
 73. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः ।
 74. ॐ देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः ।
 75. ॐ श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः ।
 76. ॐ दर्शनानन्दाय नमः । 
 77. ॐ अद्वैतानन्दभरिताय नमः ।
 78. ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः । 
 79. ॐ शैववैष्णवादिमान्याय नमः ।
 80. ॐ शङ्कराचार्याय नमः । 
 81. ॐ दण्डकमण्डलुहस्ताय नमः ।
 82. ॐ वीणामृदङ्गादिसकलवाद्यनादस्वरूपाय नमः ।
 83. ॐ रामकथारसिकाय नमः ।
 84. ॐ वेदवेदाङ्गागमादि सकलकलासदःप्रवर्तकाय नमः । 
 85. ॐ हृदयगुहाशयाय नमः ।
 86. ॐ शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः ।
 87. ॐ केदारेश्वरनाथाय नमः । 
 88. ॐ अविद्यानाशकाय नमः ।
 89. ॐ निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः ।
 90. ॐ लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः । 
 91. ॐ लिङ्गस्वरूपाय नमः ।
 92. ॐ सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः । 
 93. ॐ कालट्यांशङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः ।
 94. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
 95. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
 96. ॐ श्रीशैलशिखरवासाय नमः । 
 97. ॐ डमरुकनादविनोदाय नमः ।
 98. ॐ वृषभारूढाय नमः ।
 99. ॐ दुर्मतनाशकाय नमः ।
 100. ॐ आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः । 
 101. ॐ मिताहाराय नमः ।
 102. ॐ मृत्युविमोचनशक्ताय नमः ।
 103. ॐ श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः ।
 104. ॐ दासानुग्रहकारकाय नमः । 
 105. ॐ अनुराधानक्षत्रजाताय नमः ।
 106. ॐ सर्वलोकख्यातशीलाय नमः ।
 107. ॐ वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः । 
 108. ॐ श्रीत्रिपुरसुन्दरीसमेतश्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजप्रियाय नमः
 
॥ इति श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वत्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a comment