श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली | Dhumavati Ashtottara Shatanamavali

श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. श्रीधूमावत्यै नमः ।
 2. श्रीधूम्रवर्णायै नमः ।
 3. श्रीधूम्रपानपरायणायै नमः ।
 4. श्रीधूम्राक्षमथिन्यै नमः ।
 5. श्रीधन्यायै नमः ।
 6. श्रीधन्यस्थाननिवासिन्यै नमः ।
 7. श्रीअघोराचारसन्तुष्टायै नमः ।
 8. श्रीअघोराचारमण्डितायै नमः ।
 9. श्रीअघोरमन्त्रसम्प्रीतायै नमः ।
 10. श्रीअघोरमन्त्रसम्पूजितायै नमः । १०
 11. श्रीअट्टाट्टहासनिरतायै नमः ।
 12. श्रीमलिनाम्बरधारिण्यै नमः ।
 13. श्रीवृद्धायै नमः ।
 14. श्रीविरूपायै नमः ।
 15. श्रीविधवायै नमः ।
 16. श्रीविद्यायै नमः ।
 17. श्रीविरलाद्विजायै नमः ।
 18. श्रीप्रवृद्धघोणायै नमः ।
 19. श्रीकुमुख्यै नमः ।
 20. श्रीकुटिलायै नमः । २०
 21. श्रीकुटिलेक्षणायै नमः ।
 22. श्रीकराल्यै नमः ।
 23. श्रीकरालास्यायै नमः ।
 24. श्रीकङ्काल्यै नमः ।
 25. श्रीशूर्पधारिण्यै नमः ।
 26. श्रीकाकध्वजरथारूढायै नमः ।
 27. श्रीकेवलायै नमः ।
 28. श्रीकठिनायै नमः ।
 29. श्रीकुहवे नमः ।
 30. श्रीक्षुत्पिपासार्द्दितायै नमः । 
 31. श्रीनित्यायै नमः ।
 32. श्रीललज्जिह्वायै नमः ।
 33. श्रीदिगम्बरायै नमः ।
 34. श्रीदीर्घोदर्यै नमः ।
 35. श्रीदीर्घरवायै नमः ।
 36. श्रीदीर्घाङ्ग्यै नमः ।
 37. श्रीदीर्घमस्तकायै नमः ।
 38. श्रीविमुक्तकुन्तलायै नमः ।
 39. श्रीकीर्त्यायै नमः ।
 40. श्रीकैलासस्थानवासिन्यै नमः । 
 41. श्रीक्रूरायै नमः ।
 42. श्रीकालस्वरूपायै नमः ।
 43. श्रीकालचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
 44. श्रीविवर्णायै नमः ।
 45. श्रीचञ्चलायै नमः ।
 46. श्रीदुष्टायै नमः ।
 47. श्रीदुष्टविध्वंसकारिण्यै नमः ।
 48. श्रीचण्ड्यै नमः ।
 49. श्रीचण्डस्वरूपायै नमः ।
 50. श्रीचामुण्डायै नमः । 
 51. श्रीचण्डनिःस्वनायै नमः ।
 52. श्रीचण्डवेगायै नमः ।
 53. श्रीचण्डगत्यै नमः ।
 54. श्रीचण्डविनाशिन्यै नमः ।
 55. श्रीमुण्डविनाशिन्यै नमः ।
 56. श्रीचाण्डालिन्यै नमः ।
 57. श्रीचित्ररेखायै नमः ।
 58. श्रीचित्राङ्ग्यै नमः ।
 59. श्रीचित्ररूपिण्यै नमः ।
 60. श्रीकृष्णायै नमः । 
 61. श्रीकपर्दिन्यै नमः ।
 62. श्रीकुल्लायै नमः ।
 63. श्रीकृष्णरूपायै नमः ।
 64. श्रीक्रियावत्यै नमः ।
 65. श्रीकुम्भस्तन्यै नमः ।
 66. श्रीमहोन्मत्तायै नमः ।
 67. श्रीमदिरापानविह्वलायै नमः ।
 68. श्रीचतुर्भुजायै नमः ।
 69. श्रीललज्जिह्वायै नमः ।
 70. श्रीशत्रुसंहारकारिण्यै नमः । 
 71. श्रीशवारूढायै नमः ।
 72. श्रीशवगतायै नमः ।
 73. श्रीश्मशानस्थानवासिन्यै नमः ।
 74. श्रीदुराराध्यायै नमः ।
 75. श्रीदुराचारायै नमः ।
 76. श्रीदुर्जनप्रीतिदायिन्यै नमः ।
 77. श्रीनिर्मांसायै नमः ।
 78. श्रीनिराकारायै नमः ।
 79. श्रीधूमहस्तायै नमः ।
 80. श्रीवरान्वितायै नमः । 
 81. श्रीकलहायै नमः ।
 82. श्रीकलिप्रीतायै नमः ।
 83. श्रीकलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
 84. श्रीमहाकालस्वरूपायै नमः ।
 85. श्रीमहाकालप्रपूजितायै नमः ।
 86. श्रीमहादेवप्रियायै नमः ।
 87. श्रीमेधायै नमः ।
 88. श्रीमहासङ्कष्टनाशिन्यै नमः ।
 89. श्रीभक्तप्रियायै नमः ।
 90. श्रीभक्तगत्यै नमः । 
 91. श्रीभक्तशत्रुविनाशिन्यै नमः ।
 92. श्रीभैरव्यै नमः ।
 93. श्रीभुवनायै नमः ।
 94. श्रीभीमायै नमः ।
 95. श्रीभारत्यै नमः ।
 96. श्रीभुवनात्मिकायै नमः ।
 97. श्रीभेरुण्डायै नमः ।
 98. श्रीभीमनयनायै नमः ।
 99. श्रीत्रिनेत्रायै नमः ।
 100. श्रीबहुरूपिण्यै नमः । 
 101. श्रीत्रिलोकेश्यै नमः ।
 102. श्रीत्रिकालज्ञायै नमः ।
 103. श्रीत्रिस्वरूपायै नमः ।
 104. श्रीत्रयीतनवे नमः ।
 105. श्रीत्रिमूर्त्यै नमः ।
 106. श्रीतन्व्यै नमः ।
 107. श्रीत्रिशक्तये नमः ।
 108. श्रीत्रिशूलिन्यै नमः । 

Leave a comment