श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ विघ्नेशाय नम:
 2. ॐ विश्ववदनाय नम:
 3. ॐ विश्वचक्षुषे नम:
 4. ॐ जगत्पतये नम:
 5. ॐ हिरण्यरूपाय नम:
 6. ॐ सर्वात्मने नम: 
 7. ॐ ज्ञानरूपाय नम:
 8. ॐ जगन्मया नम:
 9. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नम:
 10. ॐ महाबाहवे नम:
 11. ॐ अमेयाय नम:
 12. ॐ अमितविक्रमाय नम: 
 13. ॐ वेदवेद्याय नम:
 14. ॐ महाकालाय नम:
 15. ॐ विद्यानिधये नम:
 16. ॐ अनामयाय नम:
 17. ॐ सर्वज्ञाय नम:
 18. ॐ सर्वगाय नम:
 19. ॐ शान्ताय नम:
 20. ॐ गजास्याय नम: 
 21. ॐ विगतज्वराय नम:
 22. ॐ विश्वमूर्तये नम:
 23. ॐ अमेयात्मने नम:
 24. ॐ विश्वाधाराय नम:
 25. ॐ सनातनाय नम:
 26. ॐ सामगानप्रियाय नम:
 27. ॐ मन्त्रिणे नम:
 28. ॐ र्वाधाराय नम: 
 29. ॐ शूराधिपाय नम:
 30. ॐ समस्तसाक्षिणे नम:
 31. ॐ निर्द्वन्द्वाय नम:
 32. ॐ निर्लिप्ताय नम:
 33. ॐ अमोघविक्रमाय नम:
 34. ॐ नियताय नम:
 35. ॐ निर्मलाय नम:
 36. ॐ पुण्याय नम:
 37. ॐ कामदाय नम:
 38. ॐ कान्तिदाय नम:
 39. ॐ कवये नम:
 40. ॐ कामरूपिणे नम: 
 41. ॐ कामवेषाय नम:
 42. ॐ कमलाक्षाय नम:
 43. ॐ कलाधराय नम:
 44. ॐ सुमुखाय नम:
 45. ॐ शर्मदाय नम:
 46. ॐ शुद्धाय नम:
 47. ॐ मूषकाधिपवाहनाय नम:
 48. ॐ दीर्घतुण्डधराय नम:
 49. ॐ श्रीमते नम:
 50. ॐ अनन्ताय नम:
 51. ॐ मोहवर्जिताय नम:
 52. ॐ वक्रतुण्डाय नम:
 53. ॐ शूर्पकर्णा नम: 
 54. ॐ पवनाय नम:
 55. ॐ पावनाय नम:
 56. ॐ वराय नम:
 57. ॐ योगीशाय नम:
 58. ॐ योगिवन्द्याङ्घ्रये नम:
 59. ॐ उमासूनवे नम:
 60. ॐ अघापहाय नम:
 61. ॐ एकदन्ताय नम: 
 62. ॐ महाग्रीवाय नम:
 63. ॐ शरण्या नम:
 64. ॐ सिद्धसेविताय नम:
 65. ॐ सिद्धिदा नम:
 66. ॐ करुणासिन्धवे नम:
 67. ॐ भगवते नम:
 68. ॐ भव्यविग्रहा नम:
 69. ॐ विकटाय नम:
 70. ॐ कपिलाय नम:
 71. ॐ डुण्ढये नम:
 72. ॐ उग्राय नम:
 73. ॐ भीमाय नम:
 74. ॐ हराय नम:
 75. ॐ सूपाय नम:
 76. ॐ गणाध्यक्षाय नम:
 77. ॐ गणाराध्याय नम:
 78. ॐ गणेशाय नम: 
 79. ॐ गणनायकाय नम:
 80. ॐ ज्योतिस्वरूपाय नम:
 81. ॐ पूतात्मने नम:
 82. ॐ धूम्रकेतव नम:
 83. ॐ अनाकुलाय नम:
 84. ॐ कुमारगुरवे नम:
 85. ॐ आनन्दाय नम:
 86. ॐ हेरम्बाय नम:
 87. ॐ वेदसंस्तुताय नम:’ 
 88. ॐ नागोपवीतिने नम:
 89. ॐ दुर्धर्षाय नम:
 90. ॐ बालदूर्वाङ्कुरप्रियाय नम:
 91. ॐ फालचन्द्राय नम:
 92. ॐ विश्वधाम्ने नम:
 93. ॐ शिवपुत्राय नम:
 94. ॐ विनायकाय नम:
 95. ॐ लीलावलम्बितवपुषे नम:
 96. ॐ पूर्णाय नम:
 97. ॐ परमसुन्दराय नम:
 98. ॐ विघ्नान्धकारमार्ताण्डाय नम:
 99. ॐ विघ्नारण्यदवानलाय नम:
 100. ॐ सिन्दूरवर्णाय नम:
 101. ॐ नित्याय नम:
 102. ॐ विष्णुप्रथमपूजिताय नम:
 103. ॐ शरण्यदिव्यपादाब्जाय नम:
 104. ॐ भक्तमन्दारभूरुहाय नम: 
 105. ॐ रत्नसिंहासनासीनाय नम:
 106. ॐ मणिकुण्डलमण्डिताय नम:
 107. ॐ भक्तकल्याणदाय नम:
 108. ॐ अमेयकल्याणगुणसंश्रयाय नम:

Leave a comment