श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ गजाननाय नमः
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः
 3. ॐ विघ्नाराजाय नमः
 4. ॐ विनायकाय नमः
 5. ॐ द्त्वेमातुराय नमः 
 6. ॐ द्विमुखाय नमः
 7. ॐ प्रमुखाय नमः
 8. ॐ सुमुखाय नमः
 9. ॐ कृतिने नमः
 10. ॐ सुप्रदीपाय नमः (१०)
 11. ॐ सुख निधये नमः
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः
 13. ॐ सुरारिघ्नाय नमः
 14. ॐ महागणपतये नमः 
 15. ॐ मान्याय नमः
 16. ॐ महा कालाय नमः
 17. ॐ महा बलाय नमः
 18. ॐ हेरंबाय नमः
 19. ॐ लंब जठराय नमः
 20. ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः (२०) 
 21. ॐ महोदराय नमः
 22. ॐ मदोत्कटाय नमः
 23. ॐ महावीराय नमः
 24. ॐ मंत्रिणे नमः
 25. मंगल स्वराय नमः
 26. ॐ प्रमधाय नमः
 27. ॐ प्रथमाय नमः 
 28. ॐ प्राज्ञाय नमः
 29. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः
 30. ॐ विघ्नहंत्रे नमः (३०)
 31. ॐ विश्व नेत्रे नमः
 32. ॐ विराट्पतये नमः
 33. ॐ श्रीपतये नमः
 34. ॐ वाक्पतये नमः
 35. ॐ शृंगारिणे नमः 
 36. ॐ अश्रित वत्सलाय नमः
 37. ॐ शिवप्रियाय नमः
 38. ॐ शीघ्रकारिणे नमः
 39. ॐ शाश्वताय नमः
 40. ॐ बलाय नमः (४०)
 41. ॐ बलोत्थिताय नमः 
 42. ॐ भवात्मजाय नमः
 43. ॐ पुराण पुरुषाय नमः
 44. ॐ पूष्णे नमः
 45. ॐ पुष्करोत्षिप्त वारिणे नमः
 46. ॐ अग्रगण्याय नमः
 47. ॐ अग्रपूज्याय नमः
 48. ॐ अग्रगामिने नमः
 49. ॐ मंत्रकृते नमः 
 50. ॐ चामीकर प्रभाय नमः (५०)
 51. ॐ सर्वाय नमः
 52. ॐ सर्वोपास्याय नमः
 53. ॐ सर्व कर्त्रे नमः
 54. ॐ सर्वनेत्रे नमः
 55. ॐ सर्वसिध्धि प्रदाय नमः
 56. ॐ सर्व सिद्धये नमः
 57. ॐ पंचहस्ताय नमः
 58. ॐ पार्वतीनंदनाय नमः
 59. ॐ प्रभवे नमः 
 60. ॐ कुमार गुरवे नमः (६०)
 61. ॐ अक्षोभ्याय नमः
 62. ॐ कुंजरासुर भंजनाय नमः
 63. ॐ प्रमोदाय नमः
 64. ॐ मोदकप्रियाय नमः
 65. ॐ कांतिमते नमः
 66. ॐ धृतिमते नमः
 67. ॐ कामिने नमः
 68. ॐ कपित्थवन प्रियाय नमः 
 69. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
 70. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः (७०)
 71. ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवे नमः
 72. ॐ जिष्णवे नमः
 73. ॐ विष्णुप्रियाय नमः
 74. ॐ भक्त जीविताय नमः
 75. ॐ जित मन्मथाय नमः
 76. ॐ ऐश्वर्य कारणाय नमः 
 77. ॐ ज्यायसे नमः
 78. ॐ यक्षकिन्नेर सेविताय नमः
 79. गंगा सुताय नमः
 80. ॐ गणाधीशाय नमः (८०)
 81. ॐ गंभीर निनदाय नमः
 82. ॐ वटवे नमः
 83. ॐ अभीष्ट वरदायिने नमः
 84. ॐ ज्योतिषे नमः
 85. ॐ भक्त निथये नमः
 86. ॐ भाव गम्याय नमः
 87. ॐ मंगल प्रदाय नमः
 88. ॐ अव्वक्ताय नमः
 89. ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः 
 90. ॐ सत्य धर्मिणे नमः (९०)
 91. ॐ सखये नमः
 92. ॐ सरसांबु निथये नमः
 93. ॐ महेशाय नमः
 94. ॐ दिव्यांगाय नमः
 95. ॐ मणिकिंकिणी मेखालाय नमः
 96. ॐ समस्त देवता मूर्तये नमः
 97. ॐ सहिष्णवे नमः
 98. ॐ सततोत्थिताय नमः
 99. ॐ विघात कारिणे नमः
 100. ॐ विश्वग्दृशे नमः (१००)
 101. ॐ विश्वरक्षाकृते नमः
 102. ॐ कल्याण गुरवे नमः
 103. ॐ उन्मत्त वेषाय नमः
 104. ॐ अपराजिते नमः
 105. ॐ समस्त जगदाधाराय नमः
 106. ॐ सर्त्वेश्वर्य प्रदाय नमः
 107. ॐ आक्रांत चिद चित्प्रभवे नमः
 108. ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः (१०८)

Leave a comment