श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम 

 
 
ॐ नित्यागतायै नमः।
 
ॐ अनन्तनित्यायै नमः।
 
ॐ नन्दिन्यै नमः।
 
ॐ जनरञ्जन्यै नमः।
 
ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः।
 
ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ महाकाल्यै नमः।
 
ॐ महाकन्यायै नमः।

 
ॐ सरस्वत्यै नमः।
 
ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः।
 
ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः।
 
ॐ ईशावास्यायै नमः।
 
ॐ महामायायै नमः।
 
ॐ महादेव्यै नमः।
 
ॐ महेश्वर्यै नमः।
 
ॐ हृल्लेखायै नमः।
 
ॐ परमायै नमः।
 
ॐ शक्त्यै नमः।
 
ॐ मातृकाबीजरूपिण्यै नमः।
 
ॐ नित्यानन्दायै नमः।
 
ॐ नित्यबोधायै नमः।
 
ॐ नादिन्यै नमः।
 
ॐ जन्मोदिन्यै नमः।
 
ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः।
 
ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः।
 
ॐ त्रिपुरायै नमः।
 
ॐ भैरव्यै नमः।
 
ॐ विद्यायै नमः।
 
ॐ हंसायै नमः।
 
ॐ वागीश्वर्यै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ वाग्देव्यै नमः।
 
ॐ महारात्र्यै नमः।
 
ॐ कालरात्र्यै नमः।
 
ॐ त्रिलोचनायै नमः।
 
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
 
ॐ कराल्यै नमः।
 
ॐ महाकाल्यै नमः।
 
ॐ तिलोत्तमायै नमः।
 
ॐ काल्यै नमः।
 
ॐ करालवक्त्रान्तायै नमः।
 
ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 
ॐ कामदायै नमः।
 
ॐ शुभायै नमः।
 
ॐ चण्डिकायै नमः।
 
ॐ चण्डरुपेशायै नमः।
 
ॐ चामुण्डायै नमः।
 
ॐ चक्रधारिण्यै नमः।
 
ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः।
 
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ प्रसादिन्यै नमः।
 
ॐ उमायै नमः।
 
ॐ भगवत्यै नमः।
 
ॐ दुर्गायै नमः।
 
ॐ चान्द्र्यै नमः।
 
ॐ दाक्षायण्यै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः।
 
ॐ धरायै नमः।
 
ॐ वेलायै नमः।
 
ॐ लोकमात्रे नमः।
 
ॐ हरिप्रियायै नमः।
 
ॐ पार्वत्यै नमः।
 
ॐ परमायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः।
 
ॐ अरूपायै नमः।
 
ॐ बहुरूपायै नमः।
 
ॐ विरूपायै नमः।
 
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः।
 
ॐ वाण्यै नमः।
 
ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः।
 
ॐ परायै नमः।
 
ॐ कालिम्नयै नमः।
 
ॐ पञ्चिकायै नमः।
 
ॐ वाग्म्यै नमः।
 
ॐ हविषे नमः।
 
ॐ प्रत्यधिदेवतायै नमः।
 
ॐ देवमात्रे नमः।
 
ॐ सुरेशानायै नमः।
 
ॐ वेदगर्भायै नमः।
 
ॐ अम्बिकायै नमः।
 
ॐ धृतये नमः।
 
ॐ सङ्ख्यायै नमः।
 
ॐ जातये नमः।
 
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः।
 
ॐ प्रकृत्यै नमः।
 
ॐ मोहिन्यै नमः।
 
ॐ मह्यै नमः।
 
ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
 
ॐ महाविद्यायै नमः।
 
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
 
ॐ विभावर्यै नमः।
 
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः।
 
ॐ महामात्रे नमः।
 
ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः।
 
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः।
 
ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः।
 
ॐ चन्द्रिकायै नमः।
 
ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः।
 
ॐ गायत्र्यै नमः।
 
ॐ सोमसम्भूत्यै नमः।
 
ॐ सावित्र्यै नमः।
 
ॐ प्रणवात्मिकायै नमः।
 
ॐ शाङ्कर्यै नमः।
 
ॐ वैष्णव्यै नमः।
 
ॐ ब्राह्मयै नमः।
 
ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः।
 
ॐ सेव्यदुर्गायै नमः।
 
ॐ कुबेराक्ष्यै नमः।
 
ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः।
 
ॐ जयायै नमः।
 
ॐ विजयायै नमः।
 
ॐ जयन्त्यै नमः।
 
ॐ अपराजितायै नमः।
 
ॐ कुब्जिकायै नमः।
 
ॐ कालिकायै नमः।
 
ॐ शास्त्र्यै नमः।
 
ॐ विनापुस्तकधारिण्यै नमः।
 
ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः।
 
ॐ श्रीशक्त्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः।
 
ॐ इडापिङ्गलिकामध्यमृणाली-तन्तुरूपिण्यै नमः।
 
ॐ यज्ञेशान्यै नमः।
 
ॐ प्रथायै नमः।
 
ॐ दीक्षायै नमः।
 
ॐ दक्षिणायै नमः।
 
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः।
 
ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः।
 
ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः।
 
ॐ शुद्धायै नमः।
 
ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः।
 
ॐ वेदशास्त्रप्रमायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ धात्र्यै नमः।
 
ॐ शुभानन्दायै नमः।
 
ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ व्रतिन्यै नमः।
 
ॐ मेनकायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्माण्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः।
 
ॐ एकाक्षरपरायै नमः।
 
ॐ तारायै नमः।
 
ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः।
 
ॐ विश्वम्भरायै नमः।
 
ॐ धराधारायै नमः।
 
ॐ निराधारायै नमः।
 
ॐ अधिकस्वरायै नमः।
 
ॐ राकायै नमः।
 
ॐ कुह्वे नमः।
 
ॐ अमावास्यायै नमः।
 
ॐ पूर्णिमायै नमः।
 
ॐ अनुमत्यै नमः।
 
ॐ द्युत्ये नमः।
 
ॐ सिनीवाल्यै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ अवश्यायै नमः।
 
ॐ वैश्वादेव्यै नमः।
 
ॐ पिशङ्गीलायै नमः।
 
ॐ पिप्पलायै नमः।
 
ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 
ॐ रक्षोघ्नयै नमः।
 
ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः।
 
ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः।
 
ॐ शारदायै नमः।
 
ॐ शरसन्धानायै नमः।
 
ॐ सर्वशस्त्रस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ अयुद्धायै नमः।
 
ॐ युद्धरूपायै नमः।
 
ॐ शान्तायै नमः।
 
ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ गङ्गायै नमः।
 
ॐ सरस्वत्यै नमः।
 
ॐ वेण्यै नमः।
 
ॐ यमुनायै नमः।
 
ॐ नर्मदायै नमः।
 
ॐ आपगायै नमः।
 
ॐ समुद्रवसनावासायै नमः।
 
ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः।
 
ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः।
 
ॐ दशभुजायै नमः।
 
ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः।
 
ॐ रक्तायै नमः।
 
ॐ कृष्णायै नमः।
 
ॐ सीतायै नमः।
 
ॐ पीतायै नमः।
 
ॐ सर्ववर्णायै नमः।
 
ॐ निरीश्वर्यै नमः।
 
ॐ कालिकायै नमः।
 
ॐ चक्रिकायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ सत्यायै नमः।
 
ॐ वटुकायै नमः।
 
ॐ स्थितायै नमः।
 
ॐ तरुण्यै नमः।
 
ॐ वारुण्यै नमः।
 
ॐ नार्यै नमः।
 
ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः।
 
ॐ सुरेश्वर्यै नमः।
 
ॐ विश्वम्भरायै नमः।
 
ॐ धरायै नमः।
 
ॐ कर्त्र्यै नमः।
 
ॐ गलार्गलविभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ सन्ध्यायै नमः।
 
ॐ रात्रयै नमः।
 
ॐ दिवे नमः।
 
ॐ ज्योत्स्नायै नमः।
 
ॐ कलायै नमः।
 
ॐ काष्ठायै नमः।
 
ॐ निमेषिकायै नमः।
 
ॐ उर्व्यै नमः।
 
ॐ कात्यायन्यै नमः।
 
ॐ शुभ्रायै नमः।
 
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः।
 
ॐ कपिलायै नमः।
 
ॐ कीलिकायै नमः।
 
ॐ अशोकायै नमः।
 
ॐ मल्लिकानवमालिकायै नमः।
 
ॐ देविकायै नमः।
 
ॐ नन्दिकायै नमः।
 
ॐ शान्तायै नमः।
 
ॐ भञ्जिकायै नमः।
 
ॐ भयभञ्जिकायै नमः।
 
ॐ कौशिक्यै नमः।
 
ॐ वैदिक्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ सौर्यै नमः।
 
ॐ रूपाधिकायै नमः।
 
ॐ अतिभायै नमः।
 
ॐ दिग्वस्त्रायै नमः।
 
ॐ नववस्त्रायै नमः।
 
ॐ कन्यकायै नमः।
 
ॐ कमलोद्भवायै नमः।
 
ॐ श्रियै नमः।
 
ॐ सौम्यलक्षणायै नमः।
 
ॐ अतीतदुर्गायै नमः।
 
ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः।
 
ॐ श्रद्धायै नमः।
 
ॐ मेधायै नमः।
 
ॐ कृत्ये नमः।
 
ॐ प्रज्ञायै नमः।
 
ॐ धारणायै नमः।
 
ॐ कान्त्यै नमः।
 
ॐ श्रुतये नमः।
 
ॐ स्मृतये नमः।
 
ॐ धृतये नमः।
 
ॐ धन्यायै नमः।
 
ॐ भूतये नमः।
 
ॐ इष्टयै नमः।
 
ॐ मनीषिण्यै नमः।
 
ॐ विरक्तये नमः।
 
ॐ व्यापिन्यै नमः।
 
ॐ मायायै नमः।
 
ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ माहेन्द्र्यै नमः।
 
ॐ मन्त्रिण्यै नमः।
 
ॐ सिंह्यै नमः।
 
ॐ इन्द्रजालस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः।
 
ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः।
 
ॐ ईषणात्रयनिर्मुक्तायै नमः।
 
ॐ सर्वरोगविवर्जितायै नमः।
 
ॐ योगिध्यानान्तगम्यायै नमः।
 
ॐ योगध्यानपरायणायै नमः।
 
ॐ त्रयीशिखाविशेषज्ञायै नमः।
 
ॐ वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः।
 
ॐ भारत्यै नमः।
 
ॐ कमलायै नमः।
 
ॐ भाषायै नमः।
 
ॐ पद्मायै नमः।
 
ॐ पद्मवत्यै नमः।
 
ॐ कृतये नमः।
 
ॐ गौतम्यै नमः।
 
ॐ गोमत्यै नमः।
 
ॐ गौर्यै नमः।
 
ॐ ईशानायै नमः।
 
ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
 
ॐ नारायण्यै नमः।
 
ॐ प्रभाधारायै नमः।
 
ॐ जाह्नव्यै नमः।
 
ॐ शङ्करात्मजायै नमः।
 
ॐ चित्रघण्टायै नमः।
 
ॐ सुनन्दायै नमः।
 
ॐ श्रियै नमः।
 
ॐ मानव्यै नमः।
 
ॐ मनुसम्भवायै नमः।
 
ॐ स्तम्भिन्यै नमः।
 
ॐ क्षोभिण्यै नमः।
 
ॐ मार्यै नमः।
 
ॐ भ्रामिण्यै नमः।
 
ॐ शत्रुमारिण्यै नमः।
 
ॐ मोहिन्यै नमः।
 
ॐ द्वेषिण्यै नमः।
 
ॐ वीरायै नमः।
 
ॐ अघोरायै नमः।
 
ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः।
 
ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः।
 
ॐ पुण्यायै नमः।
 
ॐ कल्याण्यै नमः।
 
ॐ लाभकारिण्यै नमः।
 
ॐ देवदुर्गायै नमः।
 
ॐ महादुर्गायै नमः।
 
ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः।
 
ॐ अष्टभैरव्यै नमः।
 
ॐ सूर्यचन्द्राग्निरूपायै नमः।
 
ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः।
 
ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः।
 
ॐ बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः।
 
ॐ दशवायुजयाकारायै नमः।
 
ॐ कलाषोडशसंयुतायै नमः।
 
ॐ काश्यप्यै नमः।
 
ॐ कमलायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः।
 
ॐ मृडाधारायै नमः।
 
ॐ स्थिरायै नमः।
 
ॐ गुह्यायै नमः।
 
ॐ देविकायै नमः।
 
ॐ चक्ररूपिण्यै नमः।
 
ॐ अविद्यायै नमः।
 
ॐ शार्वर्यै नमः।
 
ॐ भुञ्जायै नमः।
 
ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः।
 
ॐ श्रीकायायै नमः।
 
ॐ श्रीकलायै नमः।
 
ॐ शुभ्रायै नमः।
 
ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः।
 
ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ गुणाधारायै नमः।
 
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः।
 
ॐ परायै नमः।
 
ॐ श्रुतये नमः।
 
ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः।
 
ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः।
 
ॐ मृतसञ्जीविन्यै नमः।
 
ॐ मैत्र्यै नमः।
 
ॐ कामिन्यै नमः।
 
ॐ कामवर्जितायै नमः।
 
ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ हंसिन्यै नमः।
 
ॐ काशिकायै नमः।
 
ॐ क्षमायै नमः।
 
ॐ सपर्यायै नमः।
 
ॐ गुणिन्यै नमः।
 
ॐ भिन्नायै नमः।
 
ॐ निर्गुणायै नमः।
 
ॐ अखण्डितायै नमः।
 
ॐ शुभायै नमः।
 
ॐ स्वामिन्यै नमः।
 
ॐ वेदिन्यै नमः।
 
ॐ शक्यायै नमः।
 
ॐ शाम्बर्यै नमः।
 
ॐ चक्रधारिण्यै नमः।
 
ॐ दण्डिन्यै नमः।
 
ॐ मुण्डिन्यै नमः।
 
ॐ व्याघ्र्यै नमः।
 
ॐ शिखिन्यै नमः।
 
ॐ सोमसंहतये नमः।
 
ॐ चिन्तामणये नमः।
 
ॐ चिदानन्दायै नमः।
 
ॐ पञ्चबाणप्रबोधिन्यै नमः।
 
ॐ बाणश्रेणये नमः।
 
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः।
 
ॐ सहस्रभुजापादुकायै नमः।
 
ॐ सन्ध्याबलये नमः।
 
ॐ त्रिसन्ध्याख्यायै नमः।
 
ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः।
 
ॐ वासव्यै नमः।
 
ॐ वारुणीसेनायै नमः।
 
ॐ कुलिकायै नमः।
 
ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः।
 
ॐ जिताप्राणस्वरूपायै नमः।
 
ॐ कान्तायै नमः।
 
ॐ काम्यवरप्रदायै नमः।
 
ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः।
 
ॐ नादरूपायै नमः।
 
ॐ हविष्मत्यै नमः।
 
ॐ आथर्वणीश्रुतये नमः।
 
ॐ शून्यायै नमः।
 
ॐ कल्पनावर्जितायै नमः।
 
ॐ सत्यै नमः।
 
ॐ सत्ताजातये नमः।
 
ॐ प्रमायै नमः।
 
ॐ अमेयायै नमः।
 
ॐ अप्रमित्यै नमः।
 
ॐ प्राणदायै नमः।
 
ॐ गतये नमः।
 
ॐ अवर्णायै नमः।
 
ॐ पञ्चवर्णायै नमः।
 
ॐ सर्वदायै नमः।
 
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
 
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः।
 
ॐ विद्यायै नमः।
 
ॐ सर्वभर्त्यै नमः।
 
ॐ क्षरायै नमः।
 
ॐ अक्षरायै नमः।
 
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।
 
ॐ हरिण्यै नमः।
 
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः।
 
ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः।
 
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः।
 
ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः।
 
ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः।
 
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः।
 
ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः।
 
ॐ चक्रिकायै नमः।
 
ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः।
 
ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः।
 
ॐ कोकिलाकुलचक्राशायै नमः।
 
ॐ पक्षतये नमः।
 
ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः।
 
ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः।
 
ॐ षड्वर्णायै नमः।
 
ॐ वर्णवर्जितायै नमः।
 
ॐ शतरुद्रहरायै नमः।
 
ॐ हन्त्र्यै नमः।
 
ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः।
 
ॐ पुरुषायै नमः।
 
ॐ पौरुष्यै नमः।
 
ॐ तुष्टये नमः।
 
ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः।
 
ॐ अर्धनारीश्वर्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः।
 
ॐ भार्गव्यै नमः।
 
ॐ भूजुषीविद्यायै नमः।
 
ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः।
 
ॐ व्योमकेशायै नमः।
 
ॐ अखिलप्राणायै नमः।
 
ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः।
 
ॐ पञ्चकोषात्मिकायै नमः।
 
ॐ प्रत्यक्यै नमः।
 
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ जगज्जराजनित्र्यै नमः।
 
ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः।
 
ॐ वाग्देव्यै नमः।
 
ॐ आभरणाकारायै नमः।
 
ॐ सर्वकाम्यस्थितायै नमः।
 
ॐ स्थित्यै नमः।
 
ॐ अष्टादशचतुष्षष्टिपीठिकायै नमः।
 
ॐ विद्यायुतायै नमः।
 
ॐ कालिकायै नमः।
 
ॐ कर्षण्यै नमः।
 
ॐ शयामायै नमः।
 
ॐ यक्षिण्यै नमः।
 
ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः।
 
ॐ केतक्यै नमः।
 
ॐ मल्लिकायै नमः।
 
ॐ अशोकायै नमः।
 
ॐ वाराह्यै नमः।
 
ॐ धरण्यै नमः।
 
ॐ ध्रुवायै नमः।
 
ॐ नारसिंह्यै नमः।
 
ॐ महोग्रास्यायै नमः।
 
ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः।
 
ॐ अन्तर्बलायै नमः।
 
ॐ स्थिरायै नमः।
 
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ जरामरणनाशिन्यै नमः।
 
ॐ श्रीरञ्जितायै नमः।
 
ॐ महामायायै नमः।
 
ॐ सोमसुर्याग्निलोचनायै नमः।
 
ॐ अदितये नमः।
 
ॐ देवमात्रे नमः।
 
ॐ अष्टपुत्रायै नमः।
 
ॐ अष्टयोगिन्यै नमः।
 
ॐ अष्टप्रकृतये नमः।
 
ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः।
 
ॐ दुर्बिक्षध्वंसिन्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ सीतायै नमः।
 
ॐ सत्यायै नमः।
 
ॐ रुक्मिण्यै नमः।
 
ॐ ख्यातिजायै नमः।
 
ॐ भार्गव्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ देवयोनये नमः।
 
ॐ तपस्विन्यै नमः।
 
ॐ शाकम्भर्यै नमः।
 
ॐ महाशोणायै नमः।
 
ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः।
 
ॐ सिंहगायै नमः।
 
ॐ व्याघ्रगायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ वायुगायै नमः।
 
ॐ महाद्रिगायै नमः।
 
ॐ आकारादिक्षकारांतायै नमः।
 
ॐ सर्वविद्याधिदेवतायै नमः।
 
ॐ मन्त्रव्याख्याननिपुणायै नमः।
 
ॐ ज्योतिश्शास्त्रैकलोचनायै नमः।
 
ॐ इडापिङ्गलिकामध्यसुषुम्नायै नमः।
 
ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः।
 
ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः।
 
ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ वैशारद्यै नमः।
 
ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः।
 
ॐ वरिष्ठायै नमः।
 
ॐ सर्वदीपिकायै नमः।
 
ॐ वैनायक्यै नमः।
 
ॐ वरारोहायै नमः।
 
ॐ श्रोणिवेलायै नमः।
 
ॐ बहिर्वलये नमः।
 
ॐ जम्भिन्यै नमः।
 
ॐ जृम्भिण्यै नमः।
 
ॐ जृम्भकारिण्यै नमः।
 
ॐ गणकारिकायै नमः।
 
ॐ शरण्यै नमः।
 
ॐ चक्रिकायै नमः।
 
ॐ अनन्तायै नमः।
 
ॐ सर्वव्याधिचिकित्सक्यै नमः।
 
ॐ देवक्यै नमः।
 
ॐ देवसङ्काशायै नमः।
 
ॐ वारिधये नमः।
 
ॐ करुणाकरायै नमः।
 
ॐ शर्वर्यै नमः।
 
ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः।
 
ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ एकमात्रायै नमः।
 
ॐ द्विमात्रायै नमः।
 
ॐ त्रिमात्रायै नमः।
 
ॐ अपरायै नमः।
 
ॐ अर्धमात्रायै नमः।
 
ॐ परायै नमः।
 
ॐ सूक्ष्मायै नमः।
 
ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः।
 
ॐ अपरायै नमः।
 
ॐ एकवीरायै नमः।
 
ॐ विषेशाख्यायै नमः।
 
ॐ षष्ठ्यै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ मनस्विन्यै नमः।
 
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः।
 
ॐ निष्कलालोकायै नमः।
 
ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः।
 
ॐ गुणायै नमः।
 
ॐ सबन्ध्वानन्दसन्दोहायै नमः।
 
ॐ व्योमाकारायै नमः।
 
ॐ निरूपितायै नमः।
 
ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः।
 
ॐ वाण्यै नमः।
 
ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः।
 
ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः।
 
ॐ सर्वोकसे नमः।
 
ॐ घटिकावलये नमः।
 
ॐ षट्कर्मिण्यै नमः।
 
ॐ कर्कशाकारायै नमः।
 
ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः।
 
ॐ आदित्यवर्णायै नमः।
 
ॐ अपर्णायै नमः।
 
ॐ कामिन्यै नमः।
 
ॐ वररूपिण्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्माण्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः।
 
ॐ वेदवाचे नमः।
 
ॐ ईश्वर्यै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ पुराणन्यायमीमांसा-धर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः।
 
ॐ सद्योवेदवत्यै नमः।
 
ॐ सर्वायै नमः।
 
ॐ हंस्यै नमः।
 
ॐ विद्याधिदेवतायै नमः।
 
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः।
 
ॐ जगद्धात्र्यै नमः।
 
ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः।
 
ॐ वैदिक्यै नमः।
 
ॐ वेदरूपायै नमः।
 
ॐ कालिकायै नमः।
 
ॐ कालरूपिण्यै नमः।
 
ॐ नारायण्यै नमः।
 
ॐ महादेव्यै नमः।
 
ॐ सर्वतत्त्वप्रवर्तिन्यै नमः।
 
ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः।
 
ॐ हिरण्यपदसम्भवायै नमः।
 
ॐ कैवल्यपदव्यै नमः।
 
ॐ पुण्यायै नमः।
 
ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः।
 
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः।
 
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः।
 
ॐ वारुण्यै नमः।
 
ॐ वरुणाराध्यायै नमः।
 
ॐ सर्वकर्मप्रवतिन्यै नमः।
 
ॐ एकाक्षरपरायै नमः।
 
ॐ युक्तायै नमः।
 
ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः।
 
ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः।
 
ॐ दिव्यायै नमः।
 
ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः।
 
ॐ एकमूर्तये नमः।
 
ॐ त्रयीमूर्तये नमः।
 
ॐ मधुकैटभभञ्जिन्यै नमः।

 

 
ॐ साङ्ख्यायै नमः।
 
ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः।
 
ॐ ज्वालायै नमः।
 
ॐ ज्वलन्त्यै नमः।
 
ॐ कामरूपिण्यै नमः।
 
ॐ जाग्रत्यै नमः।
 
ॐ सर्वसम्पत्तये नमः।
 
ॐ सुषुप्तायै नमः।
 
ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः।
 
ॐ कपालिन्यै नमः।
 
ॐ महादंष्ट्रायै नमः।
 
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः।
 
ॐ सर्वावासायै नमः।
 
ॐ सुवासायै नमः।
 
ॐ बृहत्यै नमः।
 
ॐ अष्टये नमः।
 
ॐ शक्वर्यै नमः।
 
ॐ छन्दोगणप्रतीकाशायै नमः।
 
ॐ कल्माष्यै नमः।
 
ॐ करुणात्मिकायै नमः।
 
ॐ चक्षुष्मत्यै नमः।
 
ॐ महाघोषायै नमः।
 
ॐ खङ्गचर्मधरायै नमः।
 
ॐ अशनये नमः।
 
ॐ शिल्पवैचित्र्यविद्योतायै नमः।
 
ॐ सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः।
 
ॐ अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः।
 
ॐ सूत्रभाष्यनिबन्धनायै नमः।
 
ॐ सर्ववेदान्तसम्पत्तये नमः।
 
ॐ सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः।
 
ॐ अकारादिक्षकारान्त-सर्ववर्णकृतस्थलायै नमः।
 
ॐ सर्वलक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ सादानन्दायै नमः।
 
ॐ सारविद्यायै नमः।
 
ॐ सदाशिवायै नमः।
 
ॐ सर्वज्ञायै नमः।
 
ॐ सर्वशक्त्यै नमः।
 
ॐ खेचरीरूपगायै नमः।
 
ॐ उच्छितायै नमः।
 
ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः।
 
ॐ परायै नमः।
 
ॐ काष्ठायै नमः।
 
ॐ परागतये नमः।
 
ॐ हंसयुक्तविमानस्थायै नमः।
 
ॐ हंसारूढायै नमः।
 
ॐ शशिप्रभायै नमः।
 
ॐ भवान्यै नमः।
 
ॐ वासनाशक्तये नमः।
 
ॐ आकृतिस्थायै नमः।
 
ॐ खिलायै नमः।
 
ॐ अखिलायै नमः।
 
ॐ तन्त्रहेतवे नमः।
 
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
 
ॐ व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः।
 
ॐ वर्षायै नमः।
 
ॐ वर्षिकायै नमः।
 
ॐ ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः।
 
ॐ महानद्यै नमः।
 
ॐ नदीपुण्यायै नमः।
 
ॐ अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः।
 
ॐ समाधिगतलभ्यायै नमः।
 
ॐ अर्थायै नमः।
 
ॐ श्रोतव्यायै नमः।
 
ॐ स्वप्रियायै नमः।
 
ॐ घृणायै नमः।
 
ॐ नामाक्षरपरायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ उपसर्गनखाञ्चितायै नमः।
 
ॐ निपातोरुद्व्यायै नमः।
 
ॐ जङ्घामातृकायै नमः।
 
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः।
 
ॐ आसीनायै नमः।
 
ॐ शयानायै नमः।
 
ॐ तिष्ठन्त्यै नमः।
 
ॐ धावनाधिकायै नमः।
 
ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः।
 
ॐ ताद्रूपगणनाकृतये नमः।
 
ॐ एकरूपायै नमः।
 
ॐ अनैकरूपायै नमः।
 
ॐ तस्यै नमः।
 
ॐ इन्दुरूपायै नमः।
 
ॐ तदाकृतये नमः।
 
ॐ समासतद्धिताकारायै नमः।
 
ॐ विभक्तिवचनात्मिकायै नमः।
 
ॐ स्वाहाकारायै नमः।
 
ॐ स्वधाकारायै नमः।
 
ॐ श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः।
 
ॐ गम्भीरायै नमः।
 
ॐ गहनायै नमः।
 
ॐ गुह्यायै नमः।
 
ॐ योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः।
 
ॐ शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः।
 
ॐ चपलायै नमः।
 
ॐ वरवर्णिन्यै नमः।
 
ॐ कारुण्याकारसम्पत्तये नमः।
 
ॐ कीलकृते नमः।
 
ॐ मन्त्रकीलिकायै नमः।
 
ॐ शक्तिबीजात्मिकायै नमः।
 
ॐ सर्वमन्त्रेष्टायै नमः।
 
ॐ अक्षयकामनायै नमः।
 
ॐ आग्नेय्यै नमः।
 
ॐ पार्थिवायै नमः।
 
ॐ आप्यायै नमः।
 
ॐ वायव्यायै नमः।
 
ॐ व्योमकेतनायै नमः।
 
ॐ सत्यज्ञानात्मिकायै नमः।
 
ॐ नन्दायै नमः।
 
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
 
ॐ ब्रह्मणे नमः।
 
ॐ सनातन्यै नमः।
 
ॐ अविद्यावासनायै नमः।
 
ॐ मायायै नमः।
 
ॐ प्रकृत्यै नमः।
 
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः।
 
ॐ शक्तये नमः।
 
ॐ धारणशक्तयेयोगिन्यै नमः।
 
ॐ चिदचिच्छक्त्यै नमः।
 
ॐ वक्त्रायै नमः।
 
ॐ अरुणायै नमः।
 
ॐ महामायायै नमः।
 
ॐ मरीचये नमः।
 
ॐ मदमर्दिन्यै नमः।
 
ॐ विराजे नमः।
 
ॐ स्वाहायै नमः।
 
ॐ स्वधायै नमः।
 
ॐ शुद्धायै नमः।
 
ॐ निरूपास्तये नमः।
 
ॐ सुभक्तिगायै नमः।
 
ॐ निरूपिताद्व्य्यै नमः।
 
ॐ विद्यायै नमः।
 
ॐ नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः।
 
ॐ वैराजमार्गसञ्चारायै नमः।
 
ॐ सर्वसत्पथदर्शिन्यै नमः।
 
ॐ जालन्धर्यै नमः।
 
ॐ मृडान्यै नमः।
 
ॐ भवान्यै नमः।
 
ॐ भवभञ्जिन्यै नमः।
 
ॐ त्रैकालिकज्ञानतन्तवे नमः।
 
ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः।
 
ॐ नादातीतायै नमः।
 
ॐ स्मृतये नमः।
 
ॐ प्रज्ञायै नमः।
 
ॐ धात्रीरूपायै नमः।
 
ॐ त्रिपुष्करायै नमः।
 
ॐ पराजितायै नमः।
 
ॐ विधानज्ञायै नमः।
 
ॐ विशेषितगुणात्मिकायै नमः।
 
ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः।
 
ॐ हेमब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः।
 
ॐ असङ्ख्येयपरार्धान्तस्वर-व्यञ्जनवैखर्यै नमः।
 
ॐ मधुजिह्वायै नमः।
 
ॐ मधुमत्यै नमः।
 
ॐ मधुमासोदयायै नमः।
 
ॐ मधवे नमः।
 
ॐ माधव्यै नमः।
 
ॐ महाभागायै नमः।
 
ॐ मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः।
 
ॐ ब्रह्मविष्णुमहेशादि-ज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः।
 
ॐ नाभौवह्निशिखाकारायै नमः।
 
ॐ ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः।
 
ॐ भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः।
 
ॐ हृदिसर्वताराकृत्यै नमः।
 
ॐ कृत्तिकादिभरण्यन्त-नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदयायै नमः।
 
ॐ ग्रहविद्यात्मिकायै नमः।
 
ॐ ज्योतिषे नमः।
 
ॐ ज्योतिर्विदे नमः।
 
ॐ मतिजीविकायै नमः।
 
ॐ ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः।
 
ॐ बालायै नमः।
 
ॐ सप्तावरणदेवतायै नमः।
 
ॐ वैराजोत्तमसाम्राज्यायै नमः।
 
ॐ कुमारकुशलोदयायै नमः।
 
ॐ बगलायै नमः।
 
ॐ भ्रमराम्बायै नमः।
 
ॐ शिवदूत्यै नमः।
 
ॐ शिवात्मिकायै नमः।
 
ॐ मेरुविन्ध्यान्त संस्थानायै नमः।
 
ॐ काश्मीरपुरवासिन्यै नमः।
 
ॐ योगनिद्रायै नमः।
 
ॐ महानिद्रायै नमः।
 
ॐ विनिद्रायै नमः।
 
ॐ राक्षसाश्रितायै नमः।
 
ॐ सुवर्णदायै नमः।
 
ॐ महागङ्गायै नमः।
 
ॐ पञ्चाख्यायै नमः।
 
ॐ पञ्चसंहत्यै नमः।
 
ॐ सुप्रजातायै नमः।
 
ॐ सुवीरायै नमः।
 
ॐ सुपोषायै नमः।
 
ॐ सुपतये नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ सुगृह्यै नमः।
 
ॐ रक्तबीजान्तायै नमः।
 
ॐ हतकन्दर्पजीविकायै नमः।
 
ॐ समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः।
 
ॐ समबिन्दुसमाश्रयायै नमः।
 
ॐ सौभाग्यरसजीवातवे नमः।
 
ॐ सारासारविवेकदृशे नमः।
 
ॐ त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः।
 
ॐ भारत्यै नमः।
 
ॐ भरताश्रितायै नमः।
 
ॐ नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः।
 
ॐ ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः।
 
ॐ ब्रह्मनाड्यै नमः।
 
ॐ निरुक्तये नमः।
 
ॐ ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः।
 
ॐ कालिकेयमहोदारवीर्य-विक्रमरूपिण्यै नमः।
 
ॐ बडबाग्निशिखावक्त्रायै नमः।
 
ॐ महाकबलतर्पणायै नमः।
 
ॐ महाभूतायै नमः।
 
ॐ महादर्पायै नमः।
 
ॐ महासारायै नमः।
 
ॐ महाक्रतवे नमः।
 
ॐ पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः।
 
ॐ पञ्चभूताधिदेवतायै नमः।
 
ॐ सर्वप्रमाणायै नमः।
 
ॐ सम्पत्तये नमः।
 
ॐ सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः।
 
ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः।
 
ॐ विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः।
 
ॐ शाङ्कर्यै नमः।
 
ॐ विधिवक्त्रस्थायै नमः।
 
ॐ प्रवरायै नमः।
 
ॐ वरहेतुक्यै नमः।
 
ॐ हेममालायै नमः।
 
ॐ शिखामालायै नमः।
 
ॐ त्रिशिखायै नमः।
 
ॐ पञ्चलोचनायै नमः।
 
ॐ सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः।
 
ॐ यातुभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः।
 
ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः।
 
ॐ सामगानसमाराध्यायै नमः।
 
ॐ श्रोतृकर्णरसायनायै नमः।
 
ॐ जीवलोकैकजीवात्मने नमः।
 
ॐ भद्रोदारविलोकनायै नमः।
 
ॐ तडित्कोटिलसत्कान्त्यै नमः।
 
ॐ तरुण्यै नमः।
 
ॐ हरिसुन्दर्यै नमः।
 
ॐ मीननेत्रायै नमः।
 
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः।
 
ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 
ॐ सुमङ्गलायै नमः।
 
ॐ सर्वमङ्गलसम्पन्नायै नमः।
 
ॐ साक्षान्मङ्गलदेवतायै नमः।
 
ॐ देहिहृद्दीपिकायै नमः।
 
ॐ दीप्तये नमः।
 
ॐ जिह्मपापप्रनाशिन्यै नमः।
 
ॐ अर्धचन्द्रोल्लसद्धंष्ट्रायै नमः।
 
ॐ यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः।
 
ॐ महादुर्गायै नमः।
 
ॐ महोत्साहायै नमः।
 
ॐ महादेवबलोदयायै नमः।
 
ॐ डाकिनीड्यायै नमः।
 
ॐ शाकिनीड्यायै नमः।
 
ॐ साकिनीड्यायै नमः।
 
ॐ समस्तजुषे नमः।
 
ॐ निरङ्कुशायै नमः।
 
ॐ नाकिवन्द्यायै नमः।
 
ॐ षडाधाराधिदेवतायै नमः।
 
ॐ भुवनज्ञाननिश्रेणये नमः।
 
ॐ भुवनाकारवल्लर्यै नमः।
 
ॐ शाश्वत्यै नमः।
 
ॐ शाश्वताकारायै नमः।
 
ॐ लोकानुग्रहकारिण्यै नमः।
 
ॐ सारस्यै नमः।
 
ॐ मानस्यै नमः।
 
ॐ हंस्यै नमः।
 
ॐ हंसलोकप्रदायिन्यै नमः।
 
ॐ चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः।
 
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः।
 
ॐ सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः।
 
ॐ सददृष्टप्रदायिन्यै नमः।
 
ॐ सर्वसाङ्कर्यदोषघ्नयै नमः।
 
ॐ ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः।
 
ॐ क्षुद्रजन्तुभयघ्नयै नमः।
 
ॐ विषरोगादिभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ सदाशान्तायै नमः।
 
ॐ सदाशुद्धायै नमः।
 
ॐ गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः।
 
ॐ कलिदोषप्रशमन्यै नमः।
 
ॐ कोलाहलपुरस्थितायै नमः।
 
ॐ गौर्यै नमः।
 
ॐ लाक्षणिक्यै नमः।
 
ॐ मुख्यायै नमः।
 
ॐ जघन्याकृतिवर्जितायै नमः।
 
ॐ मायायै नमः।
 
ॐ विद्यायै नमः।
 
ॐ मूलभूतायै नमः।
 
ॐ वासव्यै नमः।
 
ॐ विष्णुचेतनायै नमः।
 
ॐ वादिन्यै नमः।
 
ॐ वसुरूपायै नमः।
 
ॐ वसुरत्नपरिच्छदायै नमः।
 
ॐ छांदस्यै नमः।
 
ॐ चन्द्रहृदयायै नमः।
 
ॐ मन्त्रस्वच्छन्दभैरव्यै नमः।
 
ॐ वनमालायै नमः।
 
ॐ वैजयन्त्यै नमः।
 
ॐ पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः।
 
ॐ पीताम्बरमय्यै नमः।
 
ॐ चञ्चत्कौस्तुभायै नमः।
 
ॐ हरिकामिन्यै नमः।
 
ॐ नित्यायै नमः।
 
ॐ तथ्यायै नमः।
 
ॐ रमायै नमः।
 
ॐ रामायै नमः।
 
ॐ रमण्यै नमः।
 
ॐ मृत्युभञ्जन्यै नमः।
 
ॐ ज्येष्ठायै नमः।
 
ॐ काष्ठायै नमः।
 
ॐ धनिष्ठान्तायै नमः।
 
ॐ शराङ्ग्यै नमः।
 
ॐ निर्गुणप्रियायै नमः।
 
ॐ मैत्रेयायै नमः।
 
ॐ मित्रविन्दायै नमः।
 
ॐ शेष्यशेषकलाशयायै नमः।
 
ॐ वाराणसीवासलभ्यायै नमः।
 
ॐ आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः।
 
ॐ जगदुत्पत्तिसंस्थानसंहार-त्रयकारणायै नमः।
 
ॐ तुभ्यं नमः।
 
ॐ अम्बायै नमः।
 
ॐ विष्णुसर्वस्वायै नमः।
 
ॐ महेश्वर्यै नमः।
 
ॐ सर्वलोकानाम्जनन्यै नमः।
 
ॐ पुण्यमूर्तये नमः।
 
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ महाकाल्यै नमः।
 
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ सद्योजातादि-पञ्चाग्निरूपायै नमः।
 
ॐ पञ्चकपञ्चकायै नमः।
 
ॐ यन्त्रलक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ भवत्यै नमः।
 
ॐ आद्ये नमः।
 
ॐ आद्यादये नमः।
 
ॐ सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः।
 
ॐ दोषवर्जितायै नमः।
 
ॐ जगल्लक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ जगन्मात्रे नमः।
 
ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।
 
ॐ नवकोटिमहाशक्ति-समुपास्यपदाम्भुजायै नमः।
 
ॐ कनत्सौवर्णरत्नाढ्यायै नमः।
 
ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः।
 
ॐ अनन्तनित्यमहिष्यै नमः।
 
ॐ प्रपञ्चेश्वरनायक्यै नमः।
 
ॐ अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः।
 
ॐ परमव्योमनायक्यै नमः।
 
ॐ नाकपृष्ठगताराध्यायै नमः।
 
ॐ विष्णुलोकविलासिन्यै नमः।
 
ॐ वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः।
 
ॐ श्रीरङ्गनगराश्रित्यै नमः।
 
ॐ रङ्गनायक्यै नमः।
 
ॐ भूपुत्र्यै नमः।
 
ॐ कृष्णायै नमः।
 
ॐ वरदवल्लभायै नमः।
 
ॐ कोटिब्रह्मादिसंसेव्यायै नमः।
 
ॐ कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः।
 
ॐ मातुलुङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ पद्मद्वयं दधानायै नमः।
 
ॐ पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ कीरं दधानायै नमः।
 
ॐ वरदाभय दधानायै नमः।
 
ॐ पाशं बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ शङ्खं वहन्त्यै नमः।
 
ॐ चक्रं वहन्त्यै नमः।
 
ॐ शूलं वहन्त्यै नमः।
 
ॐ कृपाणिकां वहन्त्यै नमः।
 
ॐ धनुर्बाणौ बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ अक्षमालां दधानायै नमः।
 
ॐ चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः।
 
ॐ अष्टादशभुजायै नमः।
 
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 
ॐ महाष्टादशपीठगायै नमः।
 
ॐ भूमिनीलादिसंसेव्यायै नमः।
 
ॐ स्वमिचित्तानुवर्तिन्यै नमः।
 
ॐ पद्मायै नमः।
 
ॐ पद्मालयायै नमः।
 
ॐ पद्मिन्यै नमः।
 
ॐ पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः।
 
ॐ इन्दिरायै नमः।
 
ॐ इन्दिराभाक्ष्यै नमः।
 
ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः।
 
ॐ भार्गव्यै नमः।
 
ॐ स्वतन्त्रेच्छायै नमः।
 
ॐ वशीकृतजगत्पतये नमः।
 
ॐ मङ्गलानां मङ्गलायै नमः।
 
ॐ देवतानां देवतायै नमः।
 
ॐ उत्तमानामुत्तमायै नमः।
 
ॐ श्रेयसे नमः।
 
ॐ परमामृतयै नमः।
 
ॐ धनधान्याभिवृद्धये नमः।
 
ॐ सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः।
 
ॐ आन्दोलिकादिसौभाग्यायै नमः।
 
ॐ मत्तेभादिमहोदयायै नमः।
 
ॐ पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः।
 
ॐ विद्याभोगबलाधिकायै नमः।
 
ॐ आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः।
 
ॐ अष्टैश्वर्यायै नमः।
 
ॐ परमेशविभूतये नमः।
 
ॐ सुक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः।
 
ॐ सदयापाङ्गसन्दत्त ब्रह्मेन्द्रादि पदस्थितये नमः।
 
ॐ अव्याहतमहाभाग्यायै नमः।
 
ॐ अक्षोभ्यविक्रमायै नमः।
 
ॐ वेदानाम्समन्वयायै नमः।
 
ॐ वेदानामविरोधायै नमः।
 
ॐ निश्रेयसपदप्राप्तिसाधनायै नमः।
 
ॐ फलायै नमः।
 
ॐ श्रीमन्त्रराजराज्ञ्यै नमः।
 
ॐ श्रीविद्यायै नमः।
 
ॐ क्षेमकारिण्यै नमः।
 
ॐ श्रीम्बीजजपसन्तुष्टायै नमः।
 
ॐ ऐं ह्रिं श्रीं बीजपालिकायै नमः।
 
ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः।
 
ॐ विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः।
 
ॐ क्लीङ्कारार्थसवित्र्यै नमः।
 
ॐ सौमङ्गल्याधिदेवतायै नमः।
 
ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः।
 
ॐ श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः।
 
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः।
 
ॐ शिवायै नमः।
 
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः।
 
ॐ शरण्यायै नमः।
 
ॐ त्र्यम्बकायै नमः।
 
ॐ देव्यै नमः।
 
ॐ नारायण्यै नमः।
 
 
लक्ष्मी सहस्त्रनाम,माता लक्ष्मी जी के 1008 नाम,1000 Names of Goddess Lakshmi 
लक्ष्मी सहस्त्रनाम

Leave a comment