श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ नारसिंहाय नमः।
 2. ॐ महासिंहाय नमः।
 3. ॐ दिव्यसिंहाय नमः।
 4. ॐ महाबलाय नमः।
 5. ॐ उग्रसिंहाय नमः।
 6. ॐ महादेवाय नमः।
 7. ॐ स्तम्भजाय नमः।
 8. ॐ उग्रलोचनाय नमः।
 9. ॐ रौद्राय नमः।
 10. ॐ सर्वाद्भुताय नमः।
 11. ॐ श्रीमते नमः।
 12. ॐ योगानन्दाय नमः।
 13. ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
 14. ॐ हरये नमः।
 15. ॐ कोलाहलाय नमः।
 16. ॐ चक्रिणे नमः।
 17. ॐ विजयाय नमः।
 18. ॐ जयवर्धनाय नमः।
 19. ॐ पञ्चाननाय नमः।
 20. ॐ परब्रह्मणे नमः।
 21. ॐ अघोराय नमः।
 22. ॐ घोरविक्रमाय नमः।
 23. ॐ ज्वलन्मुखाय नमः।
 24. ॐ ज्वालमालिने नमः।
 25. ॐ महाज्वालाय नमः।
 26. ॐ महाप्रभवे नमः।
 27. ॐ निटिलाक्षाय नमः।
 28. ॐ सहस्राक्षाय नमः।
 29. ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः।
 30. ॐ प्रतापनाय नमः।
 31. ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः।
 32. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 33. ॐ चण्डकोपिने नमः।
 34. ॐ सदाशिवाय नमः।
 35. ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः।
 36. ॐ दैत्यदानवभञ्जनाय नमः।
 37. ॐ गुणभद्राय नमः।
 38. ॐ महाभद्राय नमः।
 39. ॐ बलभद्राय नमः।
 40. ॐ सुभद्रकाय नमः।
 41. ॐ करालाय नमः।
 42. ॐ विकरालाय नमः।
 43. ॐ विकर्त्रे नमः।
 44. ॐ सर्वकर्तृकाय नमः।
 45. ॐ शिंशुमाराय नमः।
 46. ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
 47. ॐ ईशाय नमः।
 48. ॐ सर्वेश्वराय नमः।
 49. ॐ विभवे नमः।
 50. ॐ भैरवाडम्बराय नमः।
 51. ॐ दिव्याय नमः।
 52. ॐ अच्युताय नमः।
 53. ॐ कविमाधवाय नमः।
 54. ॐ अधोक्षजाय नमः।
 55. ॐ अक्षराय नमः।
 56. ॐ शर्वाय नमः।
 57. ॐ वनमालिने नमः।
 58. ॐ वरप्रदाय नमः।
 59. ॐ विश्वम्भराय नमः।
 60. ॐ अद्भुताय नमः।
 61. ॐ भव्याय नमः।
 62. ॐ श्रीविष्णवे नमः।
 63. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
 64. ॐ अनघास्त्राय नमः।
 65. ॐ नखास्त्राय नमः।
 66. ॐ सूर्यज्योतिषे नमः।
 67. ॐ सुरेश्वराय नमः।
 68. ॐ सहस्रबाहवे नमः।
 69. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 70. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।
 71. ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः।
 72. ॐ वज्रनखाय नमः।
 73. ॐ महानन्दाय नमः।
 74. ॐ परन्तपाय नमः।
 75. ॐ सर्वयन्त्रैकरूपाय नमः।
 76. ॐ सर्वयन्त्रविदारणाय नमः।
 77. ॐ सर्वतन्त्रात्मकाय नमः।
 78. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 79. ॐ सुव्यक्ताय नमः।
 80. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 81. ॐ वैशाखशुक्लभूतोत्थाय नमः।
 82. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
 83. ॐ उदारकीर्तये नमः।
 84. ॐ पुण्यात्मने नमः।
 85. ॐ महात्मने नमः।
 86. ॐ चण्डविक्रमाय नमः।
 87. ॐ वेदत्रयप्रपूज्याय नमः।
 88. ॐ भगवते नमः।
 89. ॐ परमेश्वराय नमः।
 90. ॐ श्रीवत्साङ्काय नमः।
 91. ॐ श्रीनिवासाय नमः।
 92. ॐ जगद्व्यापिने नमः।
 93. ॐ जगन्मयाय नमः।
 94. ॐ जगत्पालाय नमः।
 95. ॐ जगन्नाथाय नमः।
 96. ॐ महाकायाय नमः।
 97. ॐ द्विरूपभृते नमः।
 98. ॐ परमात्मने नमः।
 99. ॐ परंज्योतिषे नमः।
 100. ॐ निर्गुणाय नमः।
 101. ॐ नृकेसरिणे नमः।
 102. ॐ परतत्त्वाय नमः।
 103. ॐ परंधाम्ने नमः।
 104. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
 105. ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः।
 106. ॐ सर्वात्मने नमः।
 107. ॐ धीराय नमः।
 108. ॐ प्रह्लादपालकाय नमः।

Leave a comment