श्री राधा अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. श्री राधायै नमः ।
 2. श्री राधिकायै नमः ।
 3. श्री कृष्णवल्लभायै नमः ।
 4. श्री कृष्णसम्युक्तायै नमः ।
 5. श्री वृन्दावनेश्वर्यै नमः ।
 6. श्री कृष्णप्रियायै नमः ।
 7. श्री मदनमोहिन्यै नमः ।
 8. श्री मत्यै नमः ।
 9. श्री कृष्णकान्तायै नमः ।
 10. श्री कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः । 
 11. श्री यशस्विन्यै नमः ।
 12. श्री यशोदानन्दनवल्लभायै नमः ।
 13. श्री त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
 14. श्री वृन्दावनविहारिण्यै नमः ।
 15. श्री वृषभानुसुतायै नमः ।
 16. श्री हेमाङ्गायै नमः ।
 17. श्री उज्ज्वलगात्रिकायै नमः ।
 18. श्री शुभाङ्गायै नमः ।
 19. श्री विमलाङ्गायै नमः ।
 20. श्री विमलायै नमः । 
 21. श्री कृष्णचन्द्रप्रियायै नमः ।
 22. श्री रासप्रियायै नमः ।
 23. श्री रासाधिष्टातृदेवतायै नमः ।
 24. श्री रसिकायै नमः ।
 25. श्री रसिकानन्दायै नमः ।
 26. श्री रासेश्वर्ये नमः ।
 27. श्री रासमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
 28. श्री रासमण्डलशोभितायै नमः ।
 29. श्री रासमण्डलसेव्यायै नमः ।
 30. श्री रासक्रिडामनोहर्यै नमः । 
 31. श्री कृष्णप्रेमपरायणायै नमः ।
 32. श्री वृन्दारण्यप्रियायै नमः ।
 33. श्री वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।
 34. श्री तुलस्यधिष्टातृदेव्यै नमः ।
 35. श्री करुणार्णवसम्पूर्णायै नमः ।
 36. श्री मङ्गलप्रदायै नमः ।
 37. श्री कृष्णभजनाश्रितायै नमः ।
 38. श्री गोविन्दार्पितचित्तायै नमः ।
 39. श्री गोविन्दप्रियकारिण्यै नमः ।
 40. श्री रासक्रीडाकर्यै नमः । 
 41. श्री रासवासिन्यै नमः ।
 42. श्री राससुन्दर्यै नमः ।
 43. श्री गोकुलत्वप्रदायिन्यै नमः ।
 44. श्री किशोरवल्लभायै नमः ।
 45. श्री कालिन्दीकुलदीपिकायै नमः ।
 46. श्री प्रेमप्रियायै नमः ।
 47. श्री प्रेमरूपायै नमः ।
 48. श्री प्रेमानन्दतरङ्गिण्यै नमः ।
 49. श्री प्रेमधात्र्यै नमः ।
 50. श्री प्रेमशक्तिमय्यै नमः । 
 51. श्री कृष्णप्रेमवत्यै नमः ।
 52. श्री कृष्णप्रेमतरङ्गिण्यै नमः ।
 53. श्री गौरचन्द्राननायै नमः ।
 54. श्री चन्द्रगात्र्यै नमः ।
 55. श्री सुकोमलायै नमः ।
 56. श्री रतिवेषायै नमः ।
 57. श्री रतिप्रियायै नमः ।
 58. श्री कृष्णरतायै नमः ।
 59. श्री कृष्णतोषणतत्परायै नमः ।
 60. श्री कृष्णप्रेमवत्यै नमः । 
 61. कृष्णभक्तायै नमः ।
 62. श्री कृष्णप्रियभक्तायै नमः ।
 63. श्री कृष्णक्रोडायै नमः ।
 64. श्री प्रेमरताम्बिकायै नमः ।
 65. श्री कृष्णप्राणायै नमः ।
 66. श्री कृष्णप्राणसर्वस्वदायिन्यै नमः ।
 67. श्री कोटिकन्दर्पलावण्यायै नमः ।
 68. श्री कन्दर्पकोटिसुन्दर्यै नमः ।
 69. श्री लीलालावण्यमङ्गलायै नमः ।
 70. श्री करुणार्णवरूपिण्यै नमः । 
 71. श्री यमुनापारकौतुकायै नमः ।
 72. श्री कृष्णहास्यभाषणतत्परायै नमः ।
 73. श्री गोपाङ्गनावेष्टितायै नमः ।
 74. श्री कृष्णसङ्कीर्तिन्यै नमः ।
 75. श्री राससक्तायै नमः ।
 76. श्री कृष्णभाषातिवेगिन्यै नमः ।
 77. श्री कृष्णरागिण्यै नमः ।
 78. श्री भाविन्यै नमः । 
 79. श्री कृष्णभावनामोदायै नमः ।
 80. श्री कृष्णोन्मादविदायिन्यै नमः । 
 81. श्री कृष्णार्तकुशलायै नमः ।
 82. श्री पतिव्रतायै नमः ।
 83. श्री महाभावस्वरूपिण्यै नमः ।
 84. श्री कृष्णप्रेमकल्पलतायै नमः ।
 85. श्री गोविन्दनन्दिन्यै नमः ।
 86. श्री गोविन्दमोहिन्यै नमः ।
 87. श्री गोविन्दसर्वस्वायै नमः ।
 88. श्री सर्वकान्ताशिरोमण्यै नमः ।
 89. श्री कृष्णकान्ताशिरोमण्यै नमः ।
 90. श्री कृष्णप्राणधनायै नमः । 
 91. श्री कृष्णप्रेमानन्दामृतसिन्धवे नमः ।
 92. श्री प्रेमचिन्तामण्यै नमः ।
 93. श्री प्रेमसाध्यशिरोमण्यै नमः ।
 94. श्री सर्वैश्वर्यसर्वशक्तिसर्वरसपूर्णायै नमः ।
 95. श्री महाभावचिन्तामण्यै नमः ।
 96. श्री कारुण्यामृतायै नमः ।
 97. श्री तारुण्यामृतायै नमः ।
 98. श्री लावण्यामृतायै नमः ।
 99. श्री निजलज्जापरीधानश्यामपटुशार्यै नमः ।
 100. श्री सौन्दर्यकुङ्कुमायै नमः । 
 101. श्री सखीप्रणयचन्दनायै नमः ।
 102. श्री गन्धोन्मादितमाधवायै नमः ।
 103. श्री महाभावपरमोत्कर्षतर्षिण्यै नमः ।
 104. श्री सखीप्रणयितावशायै नमः ।
 105. श्री कृष्णप्रियावलीमुख्यायै नमः ।
 106. श्री आनन्दस्वरूपायै नमः ।
 107. श्री रूपगुणसौभाग्यप्रेमसर्वाधिकाराधिकायै नमः ।
 108. श्री एकमात्रकृष्णपरायणायै नमः ।
 
इति श्रीराधाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।
श्री राधा अष्टोत्तर शतनामावली
श्री राधा अष्टोत्तर शतनामावली

Leave a comment